Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Σουηδία

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλµης, πραγματοποίησε ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι στὴν Σουηδία (27η Μαΐου ἕως 3ης Ἰουνίου ἐκ.ἡμ.), μὲ µία προσκυνηµατικὴ Ὁµάδα Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν ἐξ Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ συμμετάσχη στὴν (ἐκ μεταθέσεως)  Πανήγυρη  τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς µας, πρὸς τιµὴν τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων καὶ Ἰσαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

souidia 2017 1

 

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἀσθενοῦντος καὶ κλινήρους Ἐπισκόπου Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννου, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἱεραποστολῆς µας στὴν Σουηδία,ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητὴς

τὸ Σάββατο, 28.5/10.6.2017, λειτούργησε στὴν Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, στὴν Βίλµπεργια-Γκρίλµπυ (Γερόντισσα Μαγδαληνή)·

souidia 2017 3

τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων 29.5/11.6.2017, προέστη στὴν µεγάλη Πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν ὁποία συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιµολ. π. Ἀνδρέας Ὄκερστροµ καὶ π. Ἄγγελος Μουρλᾶς (ἐξ Ἑλλάδος), ὁ Αἰδεσιµ. π. Στέφανος Γιάρπενµπεργκ καὶ ὁ Ἱερολ. Διάκονος π. Θεοχάρης καὶ πολυεθνικὸ πλῆθος πιστῶν·

souidia 2017 4

souidia 2017 5

souidia 2017 6

τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς, ἐπραγµατοποίησε µία Ἐνοριακὴ Σύναξι·

souidia 2017 7

τὴν  Τετάρτη, 1/14.6.2017, λειτούργησε στὸ Ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ Μνήστορος, στὸ Γυάρµπο, δύο ὧρες βορείως τῆς Οὐψάλας·

souidia 2017 8

souidia 2017 9

τὴν Πέμπτη, 2/15.6.2017, λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου, στὴν Οὐψάλα.

souidia 2017 11

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ποιμαντικῆς αὐτῆς Ἐπισκέψεως, σὲ πολὺ θερµὸ κλῖµα ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ φιλοξενίας, ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητὴς πραγματοποίησε συναντήσεις μὲ κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαïκούς, τοὺς ὁποίους στερέωσε στὸν δύσκολο πνευματικό τους ἀγῶνα, σὲ μία χώρα ἡ ὁποία διακρίνεται ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν φυσική της ὁμορφιά, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν  ἐκκοσμίκευσι καὶ τὴν ἀποστασία της.