Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὴν Κένυα

Μετὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τοῦ νέου ἔτους 2018, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἔμπου, πραγματοποίησε ὀλιγοήμερη ἐπίσκεψη στὴν Κένυα, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιο, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, καὶ πέντε ἄλλους λαϊκοὺς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀγγλία.

Kenya1

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς, ὁ Θεοφ. Μεθώνης τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Οὐδουίρου τοῦ Ἔμπου, μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιο καὶ τοὺς τοπικοὺς Κληρικούς μας.

Kenya2

πίσης, τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο καὶ στὸν εὐμεγέθη Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν Κάντζα τοῦ Ἔμπου, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν.

Kenya4

πὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐπισκέφθηκε καὶ ἄλλους Ναούς μας στὴν περιοχή, εἶχε συνεργασία καὶ συζητήσεις μὲ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸ τοπικὸ Ἐπισκοπικὸ Συμβούλιο καὶ συνεβούλευσε καταλλήλως τὴν Ἀδελφότητα τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς ὑπὸ τὴν Ἡγουμένη Γερόντισσα Χριστονύμφη.

Kenya5
κόμη, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Κουρὰ στὸ Μεγάλο Μοναχικὸ Σχῆμα τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ἀνδρώας Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἱερομονάχου π. Ποιμένος, τὸν ὁποῖον ἀναδέχθηκε ὁ ἐξ Ἑλλάδος Καθηγούμενος Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος, ὁ ὁποῖος καὶ ἔδωσε πολύτιμες συμβουλὲς στοὺς Ἀδελφοὺς τῆς συσταθείσης κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη αὐτῆς Μονῆς.

Kenya2a

Στὴν ἐπιστροφή, στὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας Ναϊρόμπι, ἔγινε ἐπίσκεψη στὴν χήρα πρεσβυτέρα τοῦ π. Ἰακώβου Οὐαρουΐνγκε, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη πρὸ ἐννεαμήνου.

Kenya3a

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη, προσφέρθηκαν ἐκκλησιαστικὰ εἴδη (ἱερὰ Σκεύη, ἱερὲς Εἰκόνες, Ράσα, Ἄμφια, Νάμα γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θ. Εὐχαριστίας, δύο Καμπάνες κλπ.) γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῶν Μονῶν καὶ Ἐνοριῶν τῆς ἐκεῖ Ἐπισκοπῆς μας. Ἐκφράζεται δὲ ἡ εὐχαριστία σὲ ὅσους συμβάλλουν γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἱεραποστολικῶν ἐπισκέψεων, οἱ ὁποῖες προσφέρουν χαρὰ καὶ ἀνακούφιση στοὺς Ἀφρικανοὺς ἀδελφούς μας.

Kenya3