Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὴν Ἐπισκοπὴ Μοραβίας

ΤΗΝ Παρασκευή, 17/30-6-2017, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μὲ λίγους συνοδοὺς ἀφίχθηκε ἀεροπορικῶς στὴν Πράγα, πρωτεύουσα τῆς Τσεχίας, προκειμένου νὰ ἐπισκεφθεῖ ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας τὶς μικρὲς ἱεραποστολικὲς Κοινότητες τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία.

tsexia 2017 1

Στὴν ἐντυπωσιακὴ γιὰ τὴν ὡραιότητά της τσεχικὴ πρωτεύουσα ἔγιναν ἐπισκέψεις σὲ ἱστορικὰ μνημεῖα, συναντήσεις μὲ πιστοὺς καὶ φιλικὰ διακειμένους κληρικούς, τελέσθηκε Ἑσπερινὸς στὸν Ναό μας τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ καὶ Ὁμολογητοῦ (+1985), ὅπου ἐκεῖ τὸ Σάββατο πρωὶ τελέσθηκε ἱερατικὴ Θεία Λειτουργία, ὁ δὲ Θεοφ. Γαρδικίου τέλεσε χρέη ἱεροψάλτου καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε σύντομη ὁμιλία ἐνώπιον τῶν ὀλίγων συγκεντρωθέντων πιστῶν σχετικὰ μὲ τοὺς συγχρόνους Ὁμολογητὰς Πατέρας τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, ὡς ἐνσαρκωτὰς τοῦ Πατερικοῦ φρονήματος τῆς Πίστεως στὴν θεωρία καὶ τὴν πράξη.

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 18 Ἰουν./1 Ἰουλ., τελέσθηκε ἑόρτιος Ἑσπερινὸς στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς στὸ Γιεζντοβίτσε τῆς Τσεχίας. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (+1966), ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν ἑορτάζοντα Ναό. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Ἱερεμίας Τσβάκ, οἱ Αἰδ. π. Γεώργιος Γιάν, μεταφραστής, καὶ π. Χαρίτων Μράζεκ, καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτης, ὁ ὁποῖος θὰ παρέμενε στὸν Ναὸ τὸ διάστημα τῶν ἑπομένων ἡμερῶν γιὰ ἐπικόλληση ἁγιογραφιῶν. Κοινώνησαν ἀρκετοὶ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν.

tsexia 2017 2

Στὴν Ὁμιλία του ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἀναφέρθηκε στὸν ἑορτάζοντα θαυματουργὸ Ἅγιο, ὁ ὁποῖος μὲ εὐαγγελικὴ εὐαισθησία, πίστη, ταπείνωση καὶ ἀγάπη διακρίθηκε ὡς καλὸς Ποιμήν, ἀνῆλθε σὲ ὕψη ἁγιότητος, φυλάσσων τὴν Ὁμολογία τῆς Πίστεως μὲ αὐστηρότητα, ἀσκούμενος ὑπέρμετρα, καὶ παράλληλα ζῶν γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν διακονία τοῦ πλησίον.

tsexia 2017 3

κολούθησε Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ, δέηση καὶ ἀναμνηστικὴ φωτογραφία.

tsexia 2017 4

Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης μὲ τοὺς Ἱερεῖς π. Ἱερεμία καὶ π. Γεώργιο καὶ πιστοὺς μετέβησαν στὴν ἱστορικὴ πόλη Μποσκοβίτσε, ὅπου τελέσθηκε ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Θυρανοιξίων τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ὁ Ναὸς διαμορφώθηκε χάρη στὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ ἀδ. Ἰωάννου Μάχατς, Ἀναγνώστου, ἰατροῦ τὸ ἐπάγγελμα, καὶ τὴν βοήθεια τοῦ π. Ἱερεμίου καὶ ἄλλων συμπαραστατῶν.

tsexia 2017 5

tsexia 2017 6

tsexia 2017 7

Θεοφ. κ. Κλήμης στὴν σύντομη Ὁμιλία του εὐχαρίστησε τοὺς κοπιάσαντας καὶ ἐξῆρε τὸ γεγονὸς τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας μιᾶς νέας πνευματικῆς ἑστίας, ὡς λιμένος καταφυγῆς καὶ παρακλήσεως γιὰ τοὺς καλοπροαιρέτους ἀναζητητὰς τῆς Ἀληθείας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Τὴν Δευτέρα, 20 Ἰουν./3 Ἰουλ., ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μετέβησαν ὁδικῶς σὲ ὁλοήμερο ταξίδι μέχρι τὸ Μιχαλάνυ τῆς Σλοβακίας, ὅπου ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ροστισλάβου, στὸν αὔλειο χῶρο τῆς οἰκίας τοῦ Αἰδ. π. Βλαδιμήρου Μοχορίτα.

Οἱ συγκεντρωθέντες πιστοί, κάποιοι καὶ ἐκ Πολωνίας, ἐπιφύλαξαν θερμὴ ὑποδοχὴ στὸν ἐξ Ἑλλάδος Ἐπίσκοπο καὶ ἀκολούθησε τράπεζα ἀγάπης καὶ πνευματικὴ διδαχή.

Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, 21 Ἰουν./4 Ἰουλ., τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο κ. Κλήμεντα, μὲ τοὺς Αἰδ. π. Βλαδίμηρο καὶ π. Γεώργιο· ἔψαλε σλαβονικὴ χορωδία ἀπὸ πιστοὺς κυρίως ἐκ Πολωνίας.

tsexia 2017 8

Μετὰ τὴν ἑόρτια Ὁμιλία τοῦ Θεοφιλεστάτου περὶ τῆς συμπορεύσεως ἕως τέλους μὲ τὸν Χριστὸ μυστηριακῶς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Του, ἔγινε Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ.κολούθησε τράπεζα στὸ πολιτιστικὸ κέντρο τῆς κωμοπόλεως.     

tsexia 2017 9

tsexia 2017 10      

Τὸ ἀπόγευμα, μετὰ τὸν Ἑσπερινό, πραγματοποιήθηκε πνευματικὴ σύναξη μὲ ἀπαντήσεις ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο ἐπὶ ἐρωτημάτων πιστῶν καὶ ἐπίσης κατ’ ἰδίαν συναντήσεις μὲ πιστοὺς γιὰ θέματά τους, εἴτε νεοφωτίστους εἴτε ἐνδιαφερομένους νὰ εἰσέλθουν στὴν γνησία Ὀρθοδοξία. Τὴν Τετάρτη, 22 Ἰουν./5 Ἰουλ., ὁ Θεοφ. Γαρδικίου μὲ τὴν συνοδία του ταξίδευσαν στὴν Βουδαπέστη τῆς Οὑγγαρίας ἀπ’ ὅπου ἀφίχθησαν σὺν Θεῷ ἀεροπορικῶς στὴν Ἀθήνα μὲ θετικὲς ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸ καρποφόρο αὐτὸ ποιμαντικὸ ταξίδι στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη.