Νέα

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἀγγλία

Τὴν Πέμπτη, 27-4/10-5-2018, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπίσκοπης Ρίτσμοντ Ἀγγλίας, λειτούργησε στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἐδουάρδου στὸ Μπρούκουντ στὴν Ἀγγλία, καὶ τέλεσε τὴν Κουρὰ στὸ Μεγάλο καὶ Ἀγγελικὸ Σχῆμα τῶν τριῶν Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς Ἱεροδιακόνου Σάββα, Ὑποδιακόνου Νήφωνος καὶ Μοναχοῦ Θωμᾶ. Ἀνάδοχος παρέστη ὁ Προεστὼς τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιος.

agglia 1

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, 30-4/13-5-2018, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε στὸν Ναὸ τῆς Θεοτόκου «Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά» στὸ Μάντσεστερ στὴν βόρεια Ἀγγλία, μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Γαβριὴλ Λαουάνι. Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί, οἱ ὁποῖοι μετὰ δυσκολίας χωροῦσαν στὸν μικρὸ Ναό, γεγονὸς ποὺ δεικνύει τὴν αὔξηση τοῦ Ποιμνίου πρὸς δόξαν Θεοῦ.

agglia 2