Νέα

Ποιμαντικὲς καὶ Ἀδελφικὲς Ἐπισκέψεις στὸ Ἐξωτερικὸ

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πραγματοποίησε ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις σὲ Τοποτηρητεῖες του στὸ ἐξωτερικό, ὅπως καὶ ἀδελφικὲς στοὺς ἐν κοινωνίᾳ εὑρισκομένους μεθ’ ἡμῶν Ρώσους καὶ Ρουμάνους ἐν Χριστῷ Ἀδελφούς.

Ἀρχὰς Σεπτεμβρίου βρέθηκε καὶ πάλι στὴν Ἀγγλία καὶ λειτούργησε τὴν Τετάρτη, 1/14.9.2016, ἀρχὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Πάντων θλιβομένων ἡ χαρὰ» στὸ Μάντσεστερ μὲ τὸν Ἐφημέριο π. Γαβριὴλ Λαβάνι καὶ ἦλθε σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς τοπικοὺς πιστούς. Ἐπίσης, ταξίδευσε στὴν πόλι Πρέστον, ὅπου εἶχε συνάντησι μὲ ὁμάδα πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Agglia


Τὴν Παρασκευή, 3/16 Σεπτ., ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος λειτούργησε στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ τοπικοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ἐδουάρδου, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς καταθέσεως τῶν ἱερῶν Λειψάνων Αὐτοῦ, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιος καὶ ὁ τοπικὸς Κλῆρος, προσῆλθαν δὲ πολλοὶ Ὀρθόδοξοι πιστοί, καθὼς καὶ ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λονδίνου Γερόντισσα Βικεντία.


Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφ. Μεθώνης ταξίδευσε μέσῳ Μόσχας καὶ Βλαντικαβκάζ στὴν Νότια Ὀσσετία, ὅπου τὴν Τετάρτη, 8/21 Σεπτ., λειτούργησε στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στὸ Τσχίνβαλ μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν, ὡς καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου.

Ossetia1


Κατόπιν, τέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Θυρανοιξίων τοῦ νέου Ναοῦ πρὸς τιμὴν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, ὀκταγωνικοῦ τύπου, στὴν πόλι Λενινγκόρ, μὲ τὴν ἐλπίδα ἐπιτελέσεως τοῦ Ἐγκαινίων του τὸ ἐρχόμενο ἔτος.

Ossetia3


Ἐπίσης, ὁ Θεοφ. Μεθώνης πραγματοποίησε ἐπίσκεψι στὸ Ὀρθόδοξο Γυμνάσιο τῆς πρωτευούσης τοῦ κρατιδίου, ὅπου τέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ τῆς νέας σχολικῆς περιόδου, ἐπέβλεψε τὶς ἐργασίες σὲ ἀνεγειρόμενο Ναὸ στὸ Χονταμπούλ, ἐπισκέφθηκε παλαιοὺς Ναοὺς-μνημεῖα τῆς περιοχῆς, προήδρευσε σὲ Συνέλευσι τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Συμβουλίου, τέλεσε Βαπτίσεις καὶ διευθέτησε διάφορα τοπικὰ θέματα.


Τὴν Κυριακή, 12/25 Σεπτ., λειτούργησε καὶ πάλι στὸν Ναὸ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στὸν Τσχίνβαλ, καὶ κατόπιν ἐπέστρεψε στὴν Ρωσία γιὰ ἐπισκέψεις διαφόρων περιοχῶν.

Ossetia2


Τὴν Τετάρτη, 15/28 Σεπτ., μέσῳ Νίζνι Νόβγκοροντ καὶ Μόσχας μετέβη ἀεροπορικῶς στὴν πρωτεύουσα τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας Κισινέβ, ἀπὸ ὅπου ἐν συνεχείᾳ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ εἶχε ἀδελφικὴ συνάντησι μὲ τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κισινὲβ κ. Γεώργιο, Γραμματέα τῆς ὑπὸ τὸν Πρωθιεράρχην κ. Ἀγαθάγγελον Ἀδελφῆς ΡΟΕΔ, καὶ τὸν Βοηθὸ Ἐπίσκοπο κ. Ἄνθιμο, πρὸς συζήτησιν πολλῶν θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Moldova


 

Κατόπιν, μετέβη ὁδικῶς στὴν Ρουμανία, ὅπου τὴν Κυριακή, 19.9/2.10, ἔλαβε μέρος στὰ Ἐγκαίνια τοῦ νεοδμήτου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγ/ρος Δημητρίου στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Μπραντατσέλ.

EngainRoum1


Στὴν Τελετὴ ἔλαβε μέρος ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, ἐκτὸς τοῦ κωλυθέντος Μακαριωτάτου Προκαθημένου κ. Βλασίου καὶ τοῦ γηραιοῦ καὶ ἀσθενοῦντος Θεοφ. Ἐπισκόπου Μπακάου κ. Γενναδίου. Ὁ ἐπὶ 50ετίαν ἤδη Πνευματικὸς τῆς Μονῆς Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νεὰμτς κ. Δημοσθένης, παρὰ τὸ βάρος τῶν 89 ἐτῶν του, ἠδυνήθη νὰ λάβη μέρος στὰ Ἐγκαίνια, πρὸς μεγάλη χαρὰ τῶν χιλιάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι συνέρρευσαν στὴν Τελετή.

EngainRoum2


Οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 100 περίπου παρόντες Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι ἐλειτούργησαν ἐν συνεχείᾳ σὲ προσωρινὸ Παρεκκλήσιο παρὰ τὸν ἐγκαινιασθέντα Ναό, διότι σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ παράδοσι ἅπαντες οἱ πιστοὶ διέρχονται πρὸς προσκύνησιν διὰ τοῦ ἱεροῦ Βήματος.


Κατόπιν πάντων τούτων, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐπέστρεψε αἰσίως στὴν Ἑλλάδα τὴν Τρίτη, 21.9/4.10, μέσῳ Ἰασίου καὶ Βουκουρεστίου.