Νέα

Ποιμαντικὲς Ἐπισκέψεις στὸ ἐξωτερικὸ τοῦ Ἐπισκόπου Μεθώνης Ἀμβροσίου

πὸ τὸ τέλος τοῦ παρελθόντος Αὐγούστου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ταξίδευσε σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης, τῶν ὁποίων τὴν ποιμαντικὴ φροντίδα τοῦ ἀνέθεσε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος.


τσι ἐπισκέφθηκε καὶ λειτούργησε στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου στὸ Παρίσι, κατόπιν μετέβη στὶς Βρυξέλλες τοῦ Βελγίου πρὸς συνάντηση καὶ ἐνίσχυση πνευματικῶν τέκνων, καὶ ἐν συνεχείᾳ πῆγε στὸ Λονδῖνο τῆς Ἀγγλίας, ὅπου λειτούργησε στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.


Κατὰ τὴν ἐκεῖ παραμονή του, τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὴν ἑορτάζουσα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ἐδουάρδου στὸ Μπρόκγουντ (3/16.9.2017), μὲ συμμετοχὴ τοῦ τοπικοῦ μας Κλήρου καὶ ἐπίσης μεγάλου πλήθους πιστῶν.

ag.edouardou agglia 2017


πὸ ἐκεῖ μετέβη στὴν Νότια Ὀσσετία τοῦ Καυκάσου, ὅπου τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στὴν πρωτεύουσα τοῦ Κρατιδίου Τσχίνβαλ (8/21 Σεπτ.). Ἔλαβαν μέρος τέσσερις ἀπὸ τοὺς πέντε Ἱερεῖς τῆς Ἐπισκοπῆς καὶ πλῆθος πιστῶν.

ossetia 2017 1

ossetia 2017 2

ossetia 2017 3


Θεία Λειτουργία τελέσθηκε καὶ στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.Ἔγιναν ἐπίσης ἐπισκέψεις σὲ ὑπὸ ἀνέγερσιν Ναοὺς σὲ διάφορες περιοχές, συνεκλήθη τὸ Ἐπισκοπικὸ Συμβούλιο ὑπὸ τὴν προεδρία του, τελέσθηκε Ἁγιασμὸς ἐνάρξεως μαθημάτων σὲ Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Γυμνάσιο καὶ γενικὰ ὑπῆρξε φροντίδα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ποιμαντικῶν, διοικητικῶν καὶ ἄλλων θεμάτων τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας.

ossetia 2017 4

ossetia 2017 5

 

ossetia 2017 6

πὸ τὸν Καύκασο, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη στὴν Μόσχα, ὅπου συναντήθηκε μὲ ὁμάδα προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα γιὰ ὀλιγοήμερη ἐπίσκεψη προσκυνημάτων στὴν Ρωσία (Μόσχα, Μονή Ἁγίου Σεργίου, Ἁγία Πετρούπολη), πρὶν τὴν τελικὴ ἐπιστροφή του στὴν Ἑλλάδα.