Νέα

Τὴν Τετάρτη, 25-3/7-4-2021, Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ Ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἡρωϊκῆς Ἐπαναστάσεως τῶν προγόνων μας τοῦ 1821 κατὰ τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ, τελέσθηκαν ἑόρτιες Λειτουργίες καὶ εὐχαριστήριες τελετὲς σὲ Ναοὺς καὶ Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, σύμφωνα μὲ τὰ ἰσχύοντα μέτρα ἐκ τῆς ἐπιδημίας.

πως πληροφοροῦν ἀπὸ τὴν Ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκησίας μας στὸ Κογκό, μέσῳ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκα, οἱ ἐργασίες στὸ ἀνεγειρόμενο Σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου προχωροῦν.

Στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορεῖτε νὰ βρεῖτε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὸ 10ο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τὸ ὁποῖο ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὴν Δευτέρα, 23-2/8-3-2021, τοῦ Ἁγίου Ἱερομ/ρος Πολυκάρπου Σμύρνης, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ πλήρης ἡμερῶν ὁ γηραιὸς Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Σταύρου, Κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, ὁ ὁποῖος κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη παρέμενε οἰκουρῶν λόγῳ γήρατος καὶ ἀσθενειῶν.

 1. Ἐξεδόθη ὁ Τόμος Β΄ τοῦ βιβλίου γιὰ τὸν Μακαριστὸ Μαγνησίας Χρυσόστομο Νασλίμη
 2. Τεῦχος 1019 τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"
 3. Ὁ Ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
 4. Ἑορτὴ Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν Κομοτηνὴ
 5. Ἐπιστολή πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργόν
 6. Χειροτονία Διακόνου
 7. Ἀνακαίνισις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν Κομοτηνὴ
 8. Ὀνομαστήρια Ἀρχιερέων
 9. Εκοιμήθη ο π. Αβραάμ Τσιμηρίκας
 10. Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
 11. Σχολεῖο ὑπὸ ἀνέγερσιν στὸ Κογκὸ
 12. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2021
 13. Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου
 14. Χειροτονία Διακόνου στὴν Ἀμερικὴ
 15. Επιτυχής Αιμοδοσία στην ιερά Αρχιεπισκοπή
 16. Ἀνακοίνωση Αἱμοδοσίας
 17. Ὀνομαστήρια Σεβ/του Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου
 18. Ἀνακοίνωση γιὰ τὰ νέα μέτρα
 19. Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Ἀμερικὴ
 20. Ἡ Ἐνθρόνιση τῆς νέας Ἡγουμένης στήν Ἱερά Μονή Τ. Προδρόμου Περαχώρας