Νέα

κτυπώθηκε κατ’ αὐτὰς ὁ Τόμος Β΄ τοῦ βιβλίου τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος μὲ τίτλο: Ἐπίσκοπος Μαγνησίας Χρυσόστομος Νασλίμης (1910-1973) - Ἀκατάβλητος Ἀγωνιστὴς Πίστεως καὶ Ὑπομονῆς. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 644 σελίδες, σχήματος 15x23 ἑκ., καὶ περιλαμβάνει μεταξὺ τῶν ἄλλων 160 περίπου ἱστορικὲς φωτογραφίες, οἱ ὁποῖες κατὰ βάσιν δημοσιεύονται γιὰ πρώτη φορά.

 1. Ἐπιστολή πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργόν
 2. Χειροτονία Διακόνου
 3. Ἀνακαίνισις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν Κομοτηνὴ
 4. Ὀνομαστήρια Ἀρχιερέων
 5. Εκοιμήθη ο π. Αβραάμ Τσιμηρίκας
 6. Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
 7. Σχολεῖο ὑπὸ ἀνέγερσιν στὸ Κογκὸ
 8. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2021
 9. Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου
 10. Χειροτονία Διακόνου στὴν Ἀμερικὴ
 11. Επιτυχής Αιμοδοσία στην ιερά Αρχιεπισκοπή
 12. Ἀνακοίνωση Αἱμοδοσίας
 13. Ὀνομαστήρια Σεβ/του Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου
 14. Ἀνακοίνωση γιὰ τὰ νέα μέτρα
 15. Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Ἀμερικὴ
 16. Ἡ Ἐνθρόνιση τῆς νέας Ἡγουμένης στήν Ἱερά Μονή Τ. Προδρόμου Περαχώρας
 17. Ἡ ἐθνικὴ ἑορτὴ τῶν Νικητηρίων
 18. Ὁμιλία στὴν Κυριακὴ Γ΄ Λουκᾶ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
 19. Ἡ ἐπέτειος τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου
 20. Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης