Βίντεο

      Στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὴν ἐπίσημη ὑποδοχή του Πάπα Βενεδίκτου στὸν Πατριαρχικό Ναό τῆς Κωνσταντινουπόλεως την 28-11-2006. Το βίντεο είναι ἀναρτημένο "μέ καμάρι" στὸ κανάλι τοῦ Πατριαρχείου στὸ youtube. Παρατηρεῖστε τό ἄφθονο λιβάνισμα στὸ ζεῦγος Πάπα Βενεδίκτου καί Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τούς Πατριαρχικούς Διακόνους οἱ ὁποίοι τούς θυμιάζουν ὀπισθοχωρούντες ἔμπροσθεν τοῦ ζεύγους καθώς τοῦτο εἰσέρχεται στὸν Πατριαρχικό Ναό.

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

 

      Στό τέλος τῆς δοξολογίας (19.32΄τοῦ βίντεο) ἀκούγεται εὐκρινέστατα ὁ Πρεσβύτερος τοῦ Πατραρχείου νά ἐκφωνεῖ:

      "Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἁγιωτάτου καὶ Ἐπισκόπου Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί Πατριάρχου ἡμῶν Βαρθολομαίου καὶ ὑπὲρ τοῦ κατευθυνθῆναι τὰ διαβήματα αὐτῶν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν"!

 

      Στὸ ἴδιο Κανάλι τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλα ἐνδιαφέροντα βίντεο ὅπως τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στήν Συναγωγή τῆς Νέας Ὑόρκης ΕΔΩ καθώς καί άρκετά ἄλλα.