Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 2/15-9-2011

         Τὴν 2/15 Σεπτεμβρίου 2011 ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδο... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Κυριακή τῶν Βαΐων 2011

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ         Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἀττικῆς καί Βοιωτίας, στά πλαίσια τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Περί της Γ Πανελληνίου Συνάξεως Νέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρὸςΤό  εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίας Ἀγαπητά τέκνα ἐν Κυρίῳ,     Ὁ Νεανικός Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος («Νε.Ο.Σ.»), ὁ ὁποῖος ἱδρύθηκε τῇ εὐλογίᾳ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας καί ἀπ... διαβάστε περισσότερα..

Εἰδήσεις-Σχόλια

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις μετά της ...ἀνδρίδος αὐτοῦ

Ἡ ἀκόλουθος εἴδησις ἐκ τοῦ "Ὀρθοδόξου Τύπου" ἔρχεται νά ἐπιβεβαιώση τά ὅσα προανέφερεν ὁ "Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας" ὅσον ἀφορᾶ τήν στάσιν τῶν Νεοημερολογιτῶν Ἐπισκόπων ὡς πρός τό θέμα αὐτό. "ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ... διαβάστε περισσότερα..

Εἰδήσεις-Σχόλια

Μητροπολιτικό ναί σέ γάμους ὁμοφυλοφίλων

Ἀναδημοσιεύομεν αὐτούσιόν το ἀκόλουθον ἄρθρον πού ἐδημοσίευσαν "ΤΑ ΝΕΑ" της 7-4-2005, τό ὁποῖον ἀφιερώνομεν εἰς τούς Μνημονευτᾶς ἁγιορείτας καί τούς λεγομένους "συντηρητικούς" νεοημερολογίτας, διά νά... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Κληρικολαϊκή σύναξις Βελιγραδίου

        Tὸ Σάββατον 21 Αὐγούστου / 3 Σεπτεμβρίου τ. ἔ. Συνεκλήθη εἰς Βελιγράδιον Γενικὴ Κληρικολαϊκὴ Σύναξις τῶν Γ.Ο.Χ. Σερβίας ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Enciklike

У Атини,    9 / 22 - 8 - 2011   ЕНЦИКЛИКА Свештеном клиру и пуноти верних Цркве И.П.Х. Србије   „Кроз многе невоље нам ваља ући у Царство Божије“ (Дел. 14,22)  Љубљена чеда истинске Цркве Христове, ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Συνοδική Εγκύκλιος

    Ἀριθμός Πρωτ. γ- 1489. Ἐν Ἀθήναις, 9 / 22 - 8 -2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πρὸς τὸν Ἱερὀν Κλῆρον καὶ τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶντῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Σερβίας «Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασι... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

ΕΟΡΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ὀνομαστήρια Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνών κ.κ. Καλλινίκου 2011  Τήν 29/11 Ἰουλίου 2011, ἦγε τά τά σεπτά του ὀνομαστήρια ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας, ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος στό Καθ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 3/16-8-2011

      Τὴν 3/16 Αὐγούστου 2011 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις: 1. Ἐνεκρίθη ἡ αἴτ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀπόφασις Συνοδικοῦ Δικαστηρίου

          Τήν 6/19-7-2011, ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασε τό Πρωτοβάθμιον διά Πρεσβυτέρους Συνοδικόν Δικαστήριον  της Εκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος προκειμένου νά δικάσῃ τόν Πρεσβύτερ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 6/19-7-2011

Τὴν 6/19 Ἰουλίου 2011 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις: Ἐξητάσθησαν αἱ αἰτήσεις δύ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Νέοι Ἀρχιερείς

Ἡ  Ἱερά Σύνοδος προσφάτως ἀνεκοίνωσε τήν ἀποδοχήν τῆς ἐντάξεως εἰς τούς κόλπους τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μιᾶς ὁλοκλήρου ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος ἀποτελουμένης ... διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

Η' Συνάντηση Συνδέσμων

  H’ Συνάντηση Ἀντιπροσώπων Νεότητας Δευτέρα 17/30 Μαΐου 2011 Τήν Δευτέρα 17/30 Μαΐου 2011, στήν προσφάτως ἀνακαινισμένη αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ρόδον τό Ἀμάραντον, στήν περιοχή Καραβά Πειραιῶς, πρα... διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

A' Σύναξη Κατηχητῶν

Τό Σάββατο 18/5-9-2010, ἡ Σχολή Κατηχητῶν σέ συνεργασία μέ τόν Σύνδεσμο νέων, πραγματοποίησε τήν πρώτη Σύναξη Κατηχητῶν ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα, στόν Ἱερό Ναό Ἄγ. Νικολάου Ἀχαρνῶν. Προσκλήθηκαν μέ γραπτή π... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Συνοδικός Εορτασμός Αποστόλου Παύλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.   Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,             Ἐν μέσω τῆς ζοφερᾶς κοιν... διαβάστε περισσότερα..

Ἀντιαιρετικά

Ἡ αἵρεσις τῆς Ὀνοματολατρείας

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου         Πληροφορούμεθα ὅτι εἰς τάς ἡμέρας μας ἀναβιώνει ἡ αἵρεσις τῆς Ὀνοματολατρείας, μεταξύ κυρίως τῶν Σλαύων Ὀρθοδόξων, τινές τῶν ὁποίων εὑρίσκουν κατ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀπάντησις εἰς Υπόμνημα Σἐρβων Κληρικῶν

Πρὸς τοὺςΠανοσωτάτους Ἱερομονάχους Ἀκάκιον Στάνκοβιτς, Νεκτάριον Ἰβάνκοβιτς καὶ τὸν Αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον Στέφανον Νίκολιτς, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς Μοναχούς καὶ πιστοὺς ἐν Σερβίᾳ Γνησίους Ὀρθοδόξους ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κλῆσις εἰς ἀπoλογίαν

Τρίτη, 3/16 Ἰουνίου 2011 ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ           Συμφώνως πρὸς τό ἄρθρον 24 παρ. 8 τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, καλεῖται ἐκ δευτέρου νά ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διά Πρεσβυ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ε΄ Ἐθελοντικῆς Αἱμοδοσίας

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίαςἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ. Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,          Ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος, ἡ νεολαία τῆς Ἐκ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι.Σ. 4 / 17 - 5 - 2011

        Τὴν 4/17 Μαΐου 2011 ἡμέραν Τρίτην, εἰς τὰ ἐν Πειραιεῖ Γραφεῖα τῆς ἐκεῖ Ἱερᾶς Μητροπόλεως, συνῆλθεν εἰς πανηγυρικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Νέος Πρόεδρος τῆς Σ.Ε. τοῦ Νε.Ο.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ         Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπή Νεότητος, κατόπιν προτάσεως τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου, ἀπεφάσισε τὸν διορισμόν τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Προσχώρησις Ἀρχιερέων

         Ἡ  Ἱερὰ Σύνοδος εὑρίσκεται εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ ἀνακοινώσῃ τὴν ἀποδοχήν τῆς ἐντάξεως εἰς τοὺς κόλπους τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μιᾶς ὁλοκλήρου ἐκ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Αναστάσιμο Μήνυμα 2011

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια, ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις τὴν ἔγερσιν Χριστοῦ ἐν ᾧ ἐστερέωται».   Τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας,  ... διαβάστε περισσότερα..

Ἐσφιγμενιτικά

Νέα δοκιμασία γιά τούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.

         Κάποτε ὁ Σουλτάνος τῆς Τουρκίας ἤθελε νά κηρύξει ὁλοκληρωτικό ἱερό πόλεμο κατά τῶν Περσῶν. Εἶχε ὅμως ἕνα πρόβλημα: οἱ Πέρσες ἦταν καί αὐτοί Μωαμεθανοί καί ὁ ἱερός πόλεμος κηρύσσεται μόνον πρό... διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Εἰκονομαχία καί Οἰκουμενισμός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2011 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΓΟΧ Ἀθηνῶν κ. κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Ἡ σημερινή μέρα, πρώτη Κυριακή της ἁγίας καί μεγάλης Σαρακοστῆς, εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὀρθοδοξία. Γι... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Κυριακή Ὀρθοδοξίας 2011

          Ὡς εἴθισται κατ' ἔτος ἡ Ἐκκλησία μας ἰδιαιτέρως τιμᾶ τὴν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην εὑρίσκει τὴν ἀφορμὴν νὰ τιμήσῃ πάντας τοὺς ἀγωνιστάς ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου πί διαβάστε περισσότερα..

Εἰδήσεις-Σχόλια

Ὁ Πἀπας "συνεχώρησε" τούς Ἰουδαίους

Ὅπως μέδωσε τό Ἀθηναϊκόν Πρακτορεῖον εἰδήσεων τήν 17-2/2-3-2011:         «Σέ νέο βιβλίο του ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ' προσωπικῶς ἀπαλλάσσει τούς Ἑβραίους ἀπό τούς ἰσχυρισμούς, ὅτι εὐθύνονται γιά τή θα... διαβάστε περισσότερα..

Εἰδήσεις-Σχόλια

Ζηζιούλια ρήματα

          Δημοσιεύει τό πρακτορεῖον ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων «Ρομφαία» τήν 11/24-2-2011 ὑπό τῖτλον: «Περγάμου Ἰωάννης "Ἡ Ὀρθοδοξία δέν θά δυνηθῇ νά ἐπιβιώσῃ, ἐάν παραμείνῃ ἐν ἀπομονώσει"» «Ἡ Ὀρθόδοξο... διαβάστε περισσότερα..

Γενικά θέματα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

[Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ ἐκτυπώσετε διάφορα χρήσιμα βιβλία, φυλλάδια καὶ ἔγγραφα τά ὁποῖα παρατίθενται σὲ μορφή pdf. Γιὰ τὰ τεύχη τῆς "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ" ἀνατρέξατε ΕΔΩ καὶ   ΕΔΩ]. ... διαβάστε περισσότερα..