Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Νέα

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου Μεσορόπης

ΕΙΣ τὰς 29 Αὐγούστου 2014 (11/09 Ν.Η.) ἑωρτάσθη μετ’ ἰδιαιτέρας λαμπρότητος ἡ Ἀποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Τιμίου Πρ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν

ΑΠΟ τὴν Κυριακὴν 28-7/10-8-2014, ἕως τὴν Δευτέραν 12/25-8-2014, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος εὑρέθη εἰς τὴν μακρυνὴν Αὐστραλίαν. Ὁ Θεοφιλέστατος τὴν 1/14-8-2014 ἐπεσκέφθη τὴν Σερβόφω διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐπίσκεψις εἰς Κύπρον

Τετραήμερον ἐπίσκεψιν ἐπραγματοποίησεν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς εἰς τὴν Μεγαλόνησον Κύπρον. Περισσότερα Βλ. ΕΔΩ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία Διακόνου

Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου 24-8-2014 ἐκ.ἡμ. (ἐορτή τοῦ ἰσαποστόλου και ἐθναποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ) τελέσθηκε, σὲ κλίμα συγκίνησης, στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν, ἀπό τόν Σεβα διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Λόγος περὶ Ἀρχιερωσύνης

Λόγος ἐγκωμιαστικὸς περὶ Ἀρχιερωσύνης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου εἰς μορφὴν pdf   ΕΔΩ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

50η Ἐπέτειος Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς

Τὸ Σάββατον 17/30 Αὐγούστου 2014 συνεπληρώθησαν 50 ἔτη ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.  Περισσότερα βλ. ΕΔΩ και ΕΔΩ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ἀξιοχρέως ἐτιμήθη ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐξαιρέτως δέ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος.Περ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐπιστολὴ πρὸς Μητροπολίτην Ἀγαθάγγελον

Ἡ Ἐπιστολὴ τῆς Ἱερὰς Συνόδου πρὸς τὸν Μητροπολίτην τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κ. Ἀγαθάγγελον περὶ τῶν ἐν Ρωσίᾳ καὶ οὐκρανίᾳ Κληρικῶνεις μορφὴν pdf:   ΕΔΩ διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Εἰς τὴν Θεοτόκον

Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ Ἱεροκήρυκας καὶ Διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἠλίας Μηνιάτης (1669-1714), Ἐπίσκοπος Κερνίτσης καὶ Καλαβρύτων, σὲ ἕναν Ἐγκωμιαστικό του Λόγο «Εἰς τὴν Θεοτόκον, εἰς τὰς νηστισίμους ἡμέ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὁνομαστήρια Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου

ΤΗΝ Δευτέραν 29-7/11-8-2014, ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλινίκου καὶ Θεοδότης ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Μακαριὠτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Ὁ Μακαριώτατος προΐστατο διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου

ΤΗΝ Κυριακὴν 28-7/10-8-2014, ὅπως κάθε ἔτος, ἑωρτάσθη μεγαλοπρεπῶς ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου εἰς τὴν πανηγυρίζουσα ὁμώνυμον Ἱερὰν Μονὴν παρὰ τὴν Λυκόβρυσιν Ἀττικῆς. Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπε διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίας Παρασκευῆς

ΤΗΝ Παρασκευὴν 26-7/8-8-2014, ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς ἑωρτάσθη ἰδιαιτέρως εἰς τοὺς πανηγυρίζοντας Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ Μονάς τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱερὸν Ναὸν εἰς Μοναστηρά διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίας Μαρκέλλης

Τὴν Δευτέραν 22-7/4-8-2014, ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τὴν μνήμην τῆς Ἁγία Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος. Εἰς τὴν Ἀστόριαν τῆς Νέας Ὑόρκης ἑώρτασεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμε διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 15ης / 28ης Ἰουλίου 2014

Τὴν 15ην / 28ην τοῦ μηνὸς Ἰουλίου, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Δευτέραν, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἡ Φωνὴ ...ἀνεβόησεν! Tὸ τεῦχος 979 τῆς "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"

Ἔπειτα ἀπὸ δύο καὶ ἥμισυ ἔτη ἡ «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» ἐπανακυκλοφορεῖ!Αὕτη ἀποτελεῖ τὸ πλέον ἱστορικὸν περιοδικὸν τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος, καθώς ἐκυκλοφόρησε τὸ πρῶτον ἐν ἔτει 1928, κατέστη δὲ τὸ ἐπίσημο... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Ἡγουμένης

Ἡ γερόντισσα Μαγδαληνή μοναχή ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑπαπαντῆς ἑόρτασε την 22-7 / 4-8-2014 ν. ἡμ. τήν ὀνομαστική της ἑορτή. Βλ. Ἱστότοπον τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορί... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγιου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Σερρῶν.

Στίς 19-7 / 1-8 ἑόρτασε ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ στον Ἐλαιώνα Σερρῶν. Τό πρωϊ ἐτέλεσε τή λειτουργία ὁ Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος πλαισιούμενος ἀπό τούς ἱερεῖς π.... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐναρξις Ἱεραποστολῆς εἰς Κολομβίαν

  Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μετέβη εἰς Μπογκοτὰ τῆς Κολομβίας τὴν Παρασκευὴν 12/25 Ἰουλίου τ.ἔ., συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως Νέας Ὑόρκης, π διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία Σέρβου Ἱερομονάχου γιὰ τὴν Αὐστραλία

ΤΟ Σάββατο, 20.7/2.8.2014, τοῦ Προφήτου Ἠλιού, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ Αὐστραλίας τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου

  Τὴν Κυριακὴν 14/27 Ἰουλίου 2014 ἑωρτάσθη λαμπρῶς ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου εἰς τὴν ὁμώνυμον Ἱερὰν Μονὴν ἡ ὁποία κεῖται εἰς ἀμφιθεατρικὴν θέσιν παρὰ τὸ Ἐλληνικὸν τῆς Γορτυνίας. διαβάστε περισσότερα..

Ἐκκλησιολογικά

Ρωσικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου

Ἡ Ρωσικὴ μετάφρασις τοῦ κειμένου "Ἡ Γνησία Ορθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ" εἰς μορφὴν pdf.ΕΔΩ... διαβάστε περισσότερα..

Ἐκκλησιολογικά

Ἰταλικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου

Ἡ Ἰταλικὴ μετάφρασις τοῦ κειμένου "Ἡ Γνησία Ορθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ" εἰς μορφὴν pdf.ΕΔΩ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ Κονγκὸ

ΑΠΟ 24.6/7.7 ἕως 12/25.7.2014, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας Κονγκὸ τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, μετέβη γιὰ μία ν διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐπίσκεψις στὴν Βουλγαρία

   ΔΙΗΜΕΡΗ ἐπίσκεψι στὴν Βουλγαρία (βράδυ Δευτέρας 1/14 Ἰουλίου ἕως ἀπόγευμα Τετάρτης 3/16 Ἰουλίου 2014), πραγματοποίησαν -Συνοδικῇ Ἐντολῇ- οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ Γαρδ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Μάνδρας Ἀττικῆς

   ΤΗΝ Δευτέραν, 1/14.7.2014, ἐπανηγύρισεν ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ εἰς Μάνδραν Ἀττικῆς.    Εἰς τὸν Ἑσπερινὸν ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις Ἀποστόλου Παύλου

   Υἱϊκὸν χρέος τιμῆς πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν Ἀπόστολον Παῦλον ἀποτίει κατ’ ἔτος ἡ Ἱερὰ Σὐνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Πλησίον τοῦ χώρου τῆς Πνυκό διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χρονικὸν τῆς Συνοδικῆς Ἐπισκέψεως εἰς τὴν Ρουμανίαν

Πέμπτη 13/26 Ἰουνίου 2014    Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μετὰ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χρονικὸν τῆς Συνοδικῆς Ἐπισκέψεως εἰς τὴν Ρουμανίαν (2)

Πέμπτη 13/26 Ἰουνίου 2014    Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μετὰ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἵδρυσις Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀφρικανικὴ Δηµοκρατία τοῦ Τόγκο ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Λούνης Ἰταλίας

ΜΕΤΑ ἀπὸ µία περίοδο προετοιµασίας, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Παῦλος Ἁγιοσεραφειµίτης ἐργάσθηκε µὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ἐπιµέλεια, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λούνης καὶ Ἔξαρχος στὴν Ἰταλία διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. ΚΛΗΜΗΣ (κατὰ κόσµον Κύριλλος Παπαδόπουλος τοῦ Παύλου καὶ τῆς Ἑλένης) ἐγεννήθη εἰς ∆ράµαν Ἀν. Μακεδονίας ἐν ἔτει 1966. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀρ... διαβάστε περισσότερα..