Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἐπαρχίες

Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας

Ὅρια Κανονικῆς Δικαιοδοσίας Α. Ἐκ τῆς Π&epsil διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερίνης Πατησίων

Τὴν 25ην Νοεμβρίου, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν ἱερὰν μνήμην τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς εἰς τὰ Πατήσια. Τοῦ πανηγυρικοῦ συλλε... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Τὴν Κυριακὴν 24 Νοεμβρίου, ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος Πάπα Ρώμης, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὁ μακαριστὸς Ἐπίσκοπος Κωνσταντῖνος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς βρέθηκε μὲ Ἄφθαρτο Ἱερὸ Λείψανο

      Θαυμαστὸ Σημεῖο Μία Ἀπάντησις ἐξ Οὐρανοῦ σὲ κατάλληλη στιγμὴ   ΤΗΝ Δευτέρα, 18.11/1.12.2014, ἡ Σορὸς τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Κωνσταντίνου (Ἐσσένσκυ) τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Ὁμιλία εἰς τά Εἰσόδια τῆς Παναγίας

Τὰ Εἰσόδια τῆς Παναγίας Παρθένου Μαρίας* Ὁμιλία τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου Μητροπολίτου Νέας Ὑόρκηςτοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, † 1985   «Σήµερον ὁ θεοχώρητος ναός, ἡ Θεοτόκος ἐν Ναῷ Κυρίου προσάγεται, καὶ Ζαχ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὁμολογιακὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὰ 90 χρόνια τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας

Ἐνενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος ἀπὸ τὴν ἀποφράδα ἐκείνη χρονιά, τὸ 1924, ὁπότε ἔγινε ἡ ἐπάρατος ἀλλαγὴ τοῦ πατροπαραδότου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἑορτολογίου καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ νέου Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίο διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὁ Ἑορτασμὸς καὶ ἡ Ἐπίσημος Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης

Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; Τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη» (Παρ. Σολ. Ι´ 10). Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Αἰκατερίνη, ἀπέδειξε πράγματι τὴν ἀνδρείαν αὐτῆς καὶ ὄντως κατέστη Τιμιωτέρα τῶν πολυτίμ διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ

Τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης «Γίνεσθαί μοι μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς μου, ὃν ἐξελεξάμην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι» (Ἠσαΐας μγ’ 10). Οἱ Ἅγιο... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Τό αἷμα τῆς Mάνδραs

Ἡ Νεομάρτυς Αἰκατερίνη Ἀναδημοσίευσις ἐκ τῶν ἱστορικῶν "ΠΑΤΡΙΩΝ" τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πενταπόλεως Καλλιοπίου   ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ  Ὡς γνωστόν, ἡ Ἁγία καί Μαρτυρική Ἑλληνική Ἐκκλησία τῶν Γνη... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Εἰσήγησις περὶ τῆς ἐπισήμου Διακηρύξεως τῆς Ἁγιότητος τῆς Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης Ρούττη τῆς Μάνδρας

ΕΠΙΣΚΟΠΟY ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΛΗΜENTΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ   Εἰσήγησις ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας  τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος  τῆς 5ης/18ης Σεπτε... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἡ ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Τὴν 13ην Νοεμβρίου ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐπραγματοποιήθη λαμπρὸν Ἀρχιερατικὸν συλλείτουργον μὲ προεξάρχοντα τὸν ἑορτάζοντα Σεβ. Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον, συμ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης /19ης Νοεμβρίου 2014

  Τὴν Τετάρτην, 6ην /19ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τετάρτην, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, «Ρόδον τό Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικ διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀπόφασις Συνοδικοῦ Δικαστηρίου

Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ τοὺς Πρεσβυτέρους Συνοδικόν Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθμ β´ τῆς 6/19-11-2014 ἀποφάσεως αὐτοῦ ἔκρινεν ἔνοχον τὸν πρ. Ἱερομόναχον Πολύκαρπον, κατά κόσμο... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας

  Τὴν Σύναξιν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαῆλ καὶ Γαβριῆλ καὶ Πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων ἑώρτασε ἡ Τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου. Ἐπίκεντρον τῶν ἑορτασμῶν ἦτο ἡ πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μον διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἐκδήλωσις διά τά ἐνενήκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν ἑορτολογικὴν καινοτομίαν

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2058 ΑΘΗΝΑΙ   7  / 20 - 11 – 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς ἘκκλησίαςἈγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, Ἐνενήκοντα ἔτη συνεπληρώθησαν ἀπὸ τὴν ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτασμός Δεκαετίας Ἐπισκοπῆς Λούνης Ἰταλίας

Τήν Πέμπτη 24-10/6-11-2014 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος συνοδευόμενος ἀπό τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Μαραθῶνος κ. Φώτιον καί Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον, μετέβη εἰς τήν Ἰτ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Θυρανοίξια Ι.Ν. Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Βοστώνης

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Κυρίου μας, ἔλαβαν χώρα τὰ θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ στὸ Westwood τῆς Βοστώνης, ποὺ συνεπλήρωσε αἰσίως σαράντα χρόνια ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης

  ΤΗΝ Κυριακή, 3/16.11.2014, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου Θέρμης Θεσσαλονίκης, ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῆς ἀναμνήσεως τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

20ετές μνημόσυνο μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κυροῦ Γεροντίου Α’

Τὸν πρῶτο Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, μακαριστὸ Γερόντιο Α΄ τίμησε τὸ Σαββάτο 2/15 Νοεμβρίου ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία τοῦ Πειραιᾶ, ἐξ΄ἀφορμῆς τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως τῆς εἰκοσαετίας ἀπὸ τὴν κο διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὁ ἐορτασμός τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου εἰς τόν Ἀσπρόπυργο

Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Δημάρχου Ἀσπροπύργου κ. Νικολάου Μελετίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος παρέστη στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Δήμου Ἀσπροπύργου, τιμῶντας διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Πρῶτος Ἐπίσημος Συνοδικός Ἑορτασμὸς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2054 ΑΘΗΝΑΙ 1 / 14 - 11 – 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸντῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, Γνώρισμα τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι νὰ ὑφ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πανήγυρις Ἁγίου Δημητρίου εἰς Καβάλα

Μὲ ἰδιαίτερη κατάνυξη καὶ μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε καὶ ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Καβάλας.   Ἀφ’ ἑσπέρας ἐχοροστάτησεν... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πανήγυρις Ἁγίoυ Ἀρτεμίου Πειραιά

  Τὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ Μεγαλομάρτυρος καὶ  Θαυματουργοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου ἑώρτασε ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τοῦ Πειραιά.    Ἐπίκεντρο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἦταν ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

Οἰκονομικὴ Κρίση καὶ Πνευματικὴ Ἐλευθερία

Εἰσήγηση στὴν Ε’ Πανελλήνια Σύναξη Νέωντῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἙλλάδοςΚτῆμα 10, Γκορυτσᾶ Ἀσπροπύργου ἈττικῆςΣάββατο, 19.10/1.11.2014+ Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μακαριώτατε·Σ... διαβάστε περισσότερα..

Ἐσφιγμενιτικά

Ἐπέμβαση τῆς ΕΛ.ΑΣ στὸ κονάκι τῆς Ι.Μ. Εσφιγμένου

ΑΘΗΝΑΙ, 18 / 31 - 10 - 2014 ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Δήλωση Ἐκπροσώπου Τύπου γιὰ τὴν ἐπέμβαση τῆς ΕΛ.ΑΣ στὸ κονάκι τῆς Ι.Μ. Εσφιγμένου στὴ Θεσσαλονίκη Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὁ Ἑορτασμὸς καὶ ἡ Ἐπίσημος Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ ἐν Χίῳ

ΤΗΝ Δευτέρα, 14/27.10.2014, σύμφωνα πρὸς τὴν ἀπὸ 5/18.9.2014 Συνοδικὴ Ἀπόφασι τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἑωρτάσθηκε καὶ διακηρύχθηκε ἐπισήμως ἡ Ἁγιότης τοῦ Ὁσίου Παχω διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Συνοδική Πράξις Ἁγιοκατατάξεως Ὁσίου Παχωμίου

  ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣΤοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παχωμίου τοῦ Χίου     Ὁ φιλῶν τοὺς Αὐτὸν φιλοῦντας (πρβλ. Παροιμ. η’ 17) καὶ δοξάζων τοὺς Αὐτὸν δοξάζοντας Παντοκράτωρ Κύριος (πρβλ διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἔναξις Προγράμματος Καταρτίσεως Κατηχητῶν

  Ἀνακοινώνεται πρὸς τοὺς ἐνδιαφερομένους ἡ ἔναξις τοῦ Προγράμματος Καταρτίσεως Κατηχητῶν διὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 2014-2015. Τὰ μαθἠματα θὰ παραδίδονται εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις κεντρικά γραφεῖα τῆς Ἐκ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία Ἱερέως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς

  Τὸ Σάββατον 12 Ὀκτωβρίου (ἐκκλ. ἡμ.) ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ἀπέκτησε ἕνα νέον Πρεσβύτερον, τὸν μέχρι πρότινος Διάκονον Νικόλαον Λάμπρου, ἔγγαμον.    Ἡ εἰς Πρεσβύτε διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Θέσπισμα

Καλεῖται διὰ τετάρτην φορὰν ὁ Ἱερομόναχος Πολύκαρπος, κατά κόσμον Πέτρος Παττακὸς τοῦ Δημητρίου, ἀγνώστου νῦν διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τετάρτην, 6/... διαβάστε περισσότερα..