Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Απρίλιος 2019

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἀνακοινώσεις

Σλοβακικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019

Cirkev pravých pravoslávnych kresťanov Grécka Posvätná SynodaKannigos 32106 82 AtényGrécko Encyklika na Paschu 2019 „Príďte, prijmite Svetlo od nehasnúceho Svetla a oslávte Vzkrieseného Christa!“ M... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Συνοδικόν Συλλείτουργον καί Καθαγιασμός τοῦ Ἁγίου Μύρου

Τήν Μεγάλη Πέμπτη, 12/25-04-2019, στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στήν Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποιήθηκε πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτά... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Τσεχικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2019 „Pojďte, přijměte Světlo ze Světla nehasnoucího,a oslavujte Krista, který vstal z mrtvých!" Milovaní otcové a bratři, děti vzkříšeného Pána! V zářiv... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Πολωνικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019

Nr Prot. 2822 Do odczytania w cerkwiach     LIST PASCHALNY 2019 „Przyjdźcie, przyjmijcie Światłość od niegasnącej Światłości i wychwalajcie Chrystusa Zmartwychwstałego!”   Umiło... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἰταλικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019

Chiesa dei Veri Cristiani Ortodossi di Grecia Il Santo Sinodo Prot. 2822 Da leggere in Chiesa MESSAGGIO DI PASQUA 2019 «Venite, prendete la Luce dalla Luce che non tramonta e glorificate il Cri... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Γαλλικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019

EGLISE DES VRAIS CHRETIENS ORTHODOXES DE GRECE Saint Synode A lire à l’Eglise N° de Protoc. 2822 A Athènes, 29-03/11-04-2019   MESSAGE DE PAQUES 2019 «Venez, recevez la Lumière de la Lum... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ρωσικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019

ЦЕРКОВЬ ИСТИНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН ГРЕЦИИ СВЯЩЕННЫЙ СИНОД Для чтения в Церкви на Праздник Святой Пасхи № Прот. 2822 Афины 29-03/11-04-2019 ПОСЛАНИЕ НА ПАСХУ 2019 «Приидите, приимите Све... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀγγλικὴ μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2019

Church of the Genuine Orthodox Christians of Greece The Holy Synod To be read in Church Protocol no. 2822 Paschal Message for 2019 “Come, receive ye light from the unwaning Light, and glori... διαβάστε περισσότερα..

Γενικά θέματα

Ὁλοκλήρωση τῆς ἑψήσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου

Τήν Μεγάλη Τετάρτη, 11/24-04-2019, ὁλοκληρώθηκε ἡ ἱερά διαδικασία τῆς ἑψήσεως (βρασμοῦ) τοῦ Ἁγίου Μύρου στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Νέα Φιλαδέλφεια. Τό πρωί την Προηγιασμένη Θεία Λε... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Πασχαλινὴ Ἐγκύκλιος 2019

Ἀριθμός Πρωτ. 2822 Ἐν Ἀθήναις, 29-03/11-04-2019     ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2019 «Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»!   Ἀγαπητοὶ... διαβάστε περισσότερα..

Γενικά θέματα

Ἡ ἔψησις τοῦ Ἁγίου Μύρου καί ἡ Ἱερά Παράκλησις

Τὴν Μεγάλη Τρίτη, 10/23-4-2019, συνεχίσθηκε μέ κατάνυξη ἡ Ἀκολουθία, σύμφωνα μέ τήν Τυπική διάταξη, τῆς ἐψήσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Νέα Φιλαδέλφεια. Προ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἁγιασμὸς καὶ ἔναρξη παρασκευῆς τοῦ Ἁγίου Μύρου

Τὸ πρωὶ τῆς Μ. Δευτέρας, 9/22-4-2019, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Ν. Φιλαδέλφεια τελέσθηκε ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, μὲ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Βαΐων στὶς Ἀχαρνὲς

Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 8/21-4-2019, ἑορτάσθηκε μὲ λαμπρότητα ἡ καθιερωμένη ὡς Μητροπολιτικὴ Ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς.... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Συλλείτουργο στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο καὶ χειροθεσία Μυρεψῶν

Σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα, τελέσθηκε τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 8/21-4-2019, ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν Νέα Φιλαδέλφεια, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ὅτι οὐ χρεία χρίσεως Μύρου τῶν ἁγίων Εἰκόνων (καὶ τῶν ἱερῶν Σκευῶν)

Ἀλλ᾽ εἰπέ μοι, εἶναι χρεία νὰ μυρώνωνται αἱ ἅγιαι Εἰκόνες ἤ οὐ; Ὅτι φιλονεικοῦσι τινὲς περὶ τούτου ἄνευ ἀποδείξεως ἐκ τῶν θείων Πατέρων. Ἕως τοῦ καιροῦ τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου δὲν φαίνεται πουθ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Λιτανεία Θεομητορικῶν Είκόνων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης

Τήν Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν, 25-3/7-4-2019, κατά τήν ὁποία συνέπεσε τό ἔτος αὐτό καί ἡ μεγάλη Θεομητορική Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πραγματοποιήθηκε μέ τήν εὐχή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πανηγύρεις Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Τὴν Κυριακὴ Δ’ τῶν Νηστειῶν, 25-3/7-4-2019, συνέπεσε τὸ ἔτος αὐτὸ ἡ μεγάλη Θεομητορικὴ Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, κατὰ τὴν ὁποίαν πανηγυρίζουν πολλοὶ Ναοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ ἀναφορὰ ἐνταῦ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Μονῆς στὴν Ἔτνα καὶ Μνημόσυνο Ἀρχιερέως

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβόρσιος μετέβη ἐκπροσωπῶν τὴν Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδο στὴν Ἔτνα τῆς Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α. κατὰ τὴν Β΄ ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, προκειμένου νὰ συμμετάσχει στὴν Ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς Μο... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 18 από 18