Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

2016

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἀνακοινώσεις

Περὶ τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Ἀριθμός Πρωτ. 2353 Ἐν Ἀθήναις, 20 – 03 / 02 - 04 - 2016   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸντῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,Ὁ Μακαριστὸς πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος δὲν χρει... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Παρθένου

...ΤΟΥΤΟ τὸ μέγα τῆς ἑνώσεως τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον μυστήριον πανηγυρίζομεν, ἀγαπητοί, σήμερον, τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀλλὰ καὶ τὴν θέωσιν τοῦ ἀνθρώπου· διότι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τηρουμένης διαβάστε περισσότερα..

Ἀντιαιρετικά

Ἡ Ἀλήθεια τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας σὲ θέματα Πίστεως, Κανονικότητος καὶ Ἱστορίας ἔναντι θλιβερῶν ἀναληθειῶν κατηγόρων αὐτῆς μὲ ἀναφορὰ στὴν Χίο

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὴν ὁποίαν διερχόμαστε, εἶναι περίοδος περισυλλογῆς καὶ βαθύτερης πνευματικῆς καλλιέργειας. Ὅμως, ἐνῶ αὐτὸ μᾶς εἰσάγει σὲ ἕνα πνεῦμα κατανύξεως, εἰρήνη... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ Ἐκδήλωση τὴν Β’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν στὴν Χαλκίδα

Τὴν Κυριακὴ Βʹ Νηστειῶν, 14/27.3.2016, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Χαλκίδος ἔλαβε χώρα ἐνδιαφέρουσα Ἐκδήλωση τοῦ Σχολείου Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «Πατριαρχικὴ Μ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΟΠΙΝ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἐπιτελέσθηκε μὲ κάθε ἱεροπρέπεια ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Β’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 14/27.3.2016, τὴν ἀφιερωμένη στὴν ἱερὰ μνήμη του... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Κυριακὴ Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀγγλία

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἐδουάρδου στὸ Brookwood τῆς Ἀγγλίας ἦταν τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀγγλία. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος, συνεπ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Νέοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἐτίμησαν τὴν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας

Στὰ πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν Ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν Ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας τοῦ 1821 στὴν πόλη τῶν Πατρῶν, τὴν τοπική μας Ἐκκλησία ἐκπροσώπησαν οἱ νέοι τῆς Ἐνορίας Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Ἀνθου... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 8ης / 21ης Μαρτίου 2016

Τὴν Δευτέραν 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχία... διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Ποία ἡ ἀληθὴς Νηστεία

ΠΟΙΑ ἡ ἀληθὴς νηστεία ἡ φέρουσα θαυμάσια ἀποτελέσματα; Ἡ ἀποχὴ οὐ μόνον ἀπὸ τῶν ἀπηγορευμένων βρωμάτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων. «Ἀληθὴς νηστεία», ψάλλει κατ’ αὐτὰς ἡ Ἐκκλησία, «ἡ τῶν κακῶν ἀλλ... διαβάστε περισσότερα..


Ἀνακοινώσεις

Περὶ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. 2329 Ἐν Ἀθήναις, 25 - 02 / 09 – 03 - 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίαςἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ. Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, Ἡ Ἑορτὴ τ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 17ης Φεβρουαρίου / 1ης Μαρτίου 2016

Τὴν Τρίτην, 17ην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου / 1ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Τιμητικὴ διάκρισις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Καλλινίκου

Τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας, 16/29.2.2016, σὲ εἰδικὴ Ἐκδήλωσι μὲ τίτλο: «Προσωπικότητες 2015-2016» τῆς Ἀκαδημίας Ἑλληνικῶν Βραβείων Τέχνης καὶ τῆς Κερκυραϊκῆς Ἑνώσεως Πειραιῶς, στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἐμπο... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἐγκύκλιος περὶ τοῦ Θέματος τῆς Kαύσεως τῶν Νεκρῶν

Ἀριθμός Πρωτ. 2322 Ἐν Ἀθήναις,    19 - 02 / 03 – 03 - 2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Πρὸς τὸ Χριστεπώνυµον Πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας µας Ταφὴ ἢ Καῦσις τῶν Νεκρῶν;Ὁ Σεβασµὸς πρὸς τὴν ἱερότητα τοῦ Σώµατοςκαὶ ἡ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Μὴ ἀναβάλῃς τὸν καιρὸν τῆς Μετανοίας

ΜΕΓΑΛΗ τοῦ διαβόλου ἡ πονηρία. Ἀφοῦ σὲ πείσῃ ν’ ἀποστατήσῃς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ σὲ καταφέρει νὰ καταπατήσῃς τὰς ἐντολὰς Αὐτοῦ καὶ ἀφοῦ διὰ τοῦ τρόπου τούτου σὲ ἀφαρπάσει τῆς θεϊκῆς ἀγκάλης καὶ σὲ κατασ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Συμμετοχὴ στὴν ἑορτὴ τοῦ Πρωθιεράρχου τῶν Ρουμάνων Ἀδελφῶν

ΤΗΝ Τετάρτη, 12/25.2.2016, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου Σεβαστείας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος βρέθηκε στὴν Σλατιοάρα τῆς Ρουμανίας, μετὰ τοῦ Πρωτοπρ. π. Μιχαὴλ Κω... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἱεραποστολὴ στὴν Γουατεμάλα

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ταξίδευσε στὴν Γουατεμάλα γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Ξένης τῆς Ρωσίδος τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς (24.1/6.2.2016), κατὰ τὴν ὁποία τέλεσε ἱερὰ Ἀγρυπνία,... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Φεῦγε τὴν Ὑπερηφάνειαν

Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Τριωδίου, ἀναδημοσιεύουμε ἐπίκαιρο ἄρθρο, τὸ ὁποῖο εἶχε πρωτοδημοσιευθῆ τὸ 1934 στὸ τότε ἐπίσημο περιοδικὸ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος «Κῆρυξ τῶν Ὀρθοδόξων» (ἀριθ. 177 ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Ἀρχιερέως

Τὴν 6/19 Φεβρουαρίου 2016, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ὁ Σεβασμιώτατος προ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Φρικτὸν τὸ ἔγκλημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σχίσματος

+ Ἐπισκόπου Μαγνησίας Χρυσοστόμου (+1973) ΚΑΙ ἄλλοτε ἐδόθη ἀφορμὴ νὰ ἀσχοληθῶμεν μὲ τὴν δημιουργηθεῖσαν οἰκτρὰν ἐκκλησιαστικὴν διαίρεσιν τῶν Ἀντιοχέων, ὑπερμεσοῦντος τοῦ τετάρτου αἰῶνος, διὰ τῆς ὑπάρξ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου στὴν Καλαμάτα

ΤΗΝ Τετάρτη, 4/17.2.2016, πανηγύρισε ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου στὸ Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας τῆς Μεσσηνίας. Τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Ἔ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Κόρινθο

ΤΗΝ Παρασκευή, 30.1/12.2.2016, πανηγύρισε καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Κόρινθο. Τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος,... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

«Περὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ναζιανζηνοῦ» (β’)

Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα ΟΠΩΣ προεξαγγείλλαμε πρόσφατα, ἀναδημοσιεύουμε ἀκόμη μία συνέχεια, τὴν 17η, ἀπὸ τὸ ἐκτενὲς βιογραφικὸ γιὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, τὸ ὁποῖο εἶχε δημοσιευθῆ σὲ 21 συνέχειες στ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου

ΤΟ Σάββατο ἑσπέρας, 24.1/6.2.2016, τελέσθηκε ὁ ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς μετὰ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη. Χο... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ἀπόσπασμα ἐκ τῆς ἐργασίας «Περὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ναζιανζηνοῦ»

Εἰσαγωγικὰ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ, εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ μεγίστου τούτου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐξαίρετη ἐκτενῆ Βιογραφία του, ἡ ὁποία δ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Informative and Admonitory Encyclical

Protocol no. 2303 In Athens January 12/25, 2016 Informative and Admonitory Encyclical To the all the members of our Church The new “Cohabitation Agreement” regardless of gender, which was adopted by t... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑόρτια Ἐκδήλωσις στὴν Χαλκίδα

ΤΗΝ Κυριακή, 4/17.1.2016, ἔγινε στὴν ἐνοριακὴ Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Χαλκίδα, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, μία Ἑόρτια Ἐκδήλωσις, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ Δωδεκαημέρου... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ στὴν Πάτρα

ΤΗΝ Δευτέρα, 19.1/1.2.2016, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ στὴν Πάτρα. Τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, Τοποτηρητ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἱεραποστολικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Κένυα

Πραγματοποιήθηκε ἱεραποστολικὴ ἐπίσκεψις στὶς Κοινότητες τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Κένυα τῆς Ἀν. Ἀφρικῆς, ἀπὸ τὸν Τοποτηρητὴ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἔμπου Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, τὸν Σεβασμ. Μη... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Αποτελέσματα 121 - 150 από 163