Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Ιούνιος 2016

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Νέα

Межправославное Совещание Истинных Православных Церквей перед так называемым Великим Собором Экуменистов

Пресс-Релиз Божией благодатью, состоялось Межправославное Совещание Истинных Православных Церквей Греции, Русского Зарубежья и Румыни, в котором приняли участие Архиереи, Иереи, Дьяконы и Делегаты из ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ρώσσου

ΤΗΝ Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, 27.5/9.6.2016, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Ρώσσου στὸ χωριὸ Ἅγιος Κωνσταντῖνος τῆς Ἐπαρχίας Φαρσάλων τοῦ Νομοῦ Λαρίσης, τοῦ ὁποίου Κτήτωρ καὶ Ὑπεύθυνος εἶναι ὁ Πρωτ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Întrunirea Inter-Ortodoxă a Adevăratelor Biserici Ortodoxe în vederea așa-numitului Mare Sinod al Ecumeniștilor

 Buletin de informare Cu harul lui Dumnezeu, s-a realizat o mare Întrunire Inter-Ortodoxă a Adevăraților Creștini Ortodocși din Grecia, Rusia din Diaspora și România, la care au luat parte reprezentan... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Ἰουνίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 3ην / 16ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησία... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Conferenza Interortodossa delle Vere Chiese Ortodosse in vista del Grande Concilio degli Ecumenisti

Comunicato Stampa   Con la grazia di Dio, si è attuata la Grande Conferenza Interortodossa delle Vere Chiese Ortodosse di Grecia, Russia della Diaspora e Rumania, alla quale hanno partecipato Vescovi,... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Ἱεράρχου

Τὴν Τρίτη 1/14 Ἰουνίου ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμ . Μητροπολίτης Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ὀνουφρίου Κερατ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Συνοδικὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Στὴν κατάμεστη ἀπὸ κόσμο Αἴθουσα τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 30.5/12.6.2016, καὶ ὥρα 18.00, πραγματοποιήθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἡ ἐπε... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Inter-Orthodox Consultation of the Genuine Orthodox Christians in View of the So-Called Great Synod of the Ecumenists

Press Release By the Grace of God, the Genuine Orthodox Churches of Greece, Russia (the Russian Orthodox Church Abroad), and Romania held a major Inter-Orthodox Consultation, in which a total of fort... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐπιστολὴ στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας

Ἀριθμός Πρωτ. γ – 2406. Ἐν Ἀθήναις, 05 / 18 - 05 - 2016 ΠρόςἘξοχώτατον Ὑπουργὸν Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτωνκ. Νικόλαον ΦίληνἈνδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Ἀμαρούσιον Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ· Χριστὸς ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Θυρανοίξια νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ Λαρίσης

ΤΗΝ Τετάρτη, 26.5/8.6.2016, ἑορτὴ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὸν προσωρινὸ ἰσόγειο Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, τὴν ὁποίαν τέλεσαν οἱ Πρωθιερεῖς π. Γεώργιος Κ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Περί τινος φερομἐνου ὡς Μητροπολίτου

Ἀθῆναι, 22.5/4.6.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεται εἰς γνῶσιν παντὸς ἐνδιαφερομένου, ὅτι ὁ παρουσιασθεὶς ἐσχάτως σὲ μέσα ἐνημερώσεως κ. Θωμᾶς Κονσολάκης, αὐτοτιτλοφορούμενος ὡς «μητροπολίτης Ἱλαρίωνας» καὶ «πρ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Περὶ τῆς Συνοδικῆς ἐκδηλώσεως μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Ἀριθμός Πρωτ. 2424 Ἐν Ἀθήναις, 20 - 05 / 02 – 06 - 2016   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ. Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, Ἡ Ἱερὰ ... διαβάστε περισσότερα..

Ἐκκλησιολογικά

Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ

Μέρος Πρῶτον   α. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τ... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 13 από 13