Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Απρίλιος 2016

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἀνακοινώσεις

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2016

«Ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων Ἀνάστασιν» Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·Ἔμπλεοι χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑορτάζομεν τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

PASCHAL ENCYCLICAL FOR 2016

“Thou dost grant resurrection to the fallen” Dear and Beloved Children in the Risen Lord:Filled with joy and gladness, all Orthodox Christians celebrate, today, the Holy Resurrection of our Lord, God,... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

MESSAGE PASCAL 2016

«Donnant la Résurrection aux déchus» Enfants bien-aimés dans le Seigneur Ressuscité, Dans la joie et la jubilation, nous fêtons tous, les Chrétiens Orthodoxes, la sainte Résurrection de notre Seigneur... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Νέοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἐτίμησαν τὴν 190ὴ Ἐπέτειο τῆς Ἡρωικῆς Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου

Φιλοπάτριδες νέοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπὸ τὴν Ἐνορία Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Ἀνθοπούλεως Πατρῶν καὶ μέλη τοῦ χορευτικοῦ συγκροτήματος «Μωραΐτες ἐν Χορῷ», κατόπιν σχετικῆς εὐλογίας συμμετεῖχαν στὶς ἑορτασ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Σημαντικὴ Ἐκδήλωση στὴν Πάτρα

Τό Σάββατο, 3/16.4.2016, παραμονὴ τῆς Ε’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Ἁγία Μαρία τὴν Αἰγυπτία, πραγματοποιήθηκε σημαντικὴ Ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν ἀποστολικὴ πόλη τῶν Πα... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ὥρα Ἀκολουθίας της Αναστάσεως

Ἀριθμός Πρωτ. 2361 Ἐν Ἀθήναις, 9 / 22 - 4 - 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρὸς ἅπαντας τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὰς Ἱερὰς Μονὰςἐν Ἑλλάδι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ης Ἀπριλίου 2016

Τὴν Τετάρτην, 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

«Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος»

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ   Περιοδικὴ Ἔκδοσις γιὰ τὴν Ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.  Σε μορφὴ pdf ΕΔΩ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Περὶ τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Ἀριθμός Πρωτ. 2353 Ἐν Ἀθήναις, 20 – 03 / 02 - 04 - 2016   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸντῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,Ὁ Μακαριστὸς πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος δὲν χρει... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Παρθένου

...ΤΟΥΤΟ τὸ μέγα τῆς ἑνώσεως τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον μυστήριον πανηγυρίζομεν, ἀγαπητοί, σήμερον, τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀλλὰ καὶ τὴν θέωσιν τοῦ ἀνθρώπου· διότι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τηρουμένης διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 10 από 10