Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Ιανουάριος 2016

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Νέα

Ἱεραποστολικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Κένυα

Πραγματοποιήθηκε ἱεραποστολικὴ ἐπίσκεψις στὶς Κοινότητες τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Κένυα τῆς Ἀν. Ἀφρικῆς, ἀπὸ τὸν Τοποτηρητὴ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἔμπου Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, τὸν Σεβασμ. Μη... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοινώσεις

Ἐγκύκλιος ἐνημερωτικὴ καὶ παραινετικὴ

Ἀριθμός Πρωτ. 2303 Ἐν Ἀθήναις,    12 / 25 - 1 - 2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ἐνηµερωτικὴ καὶ Παραινετικὴ Πρὸς τὸ Χριστεπώνυµον Πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας µας Τὸ νέον «Σύµφωνο Συµβίωσης» ἀνεξαρτήτως φύλου, τὸ ὁποῖο ἐψηφ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 8ης / 21ης Ἰανουαρίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 8/21 τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἡ Συνοδικὴ Τελετὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων

Τὴν μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανίων ἑώρτασε μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια ἡ Ἐκκλησία μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Χιλιάδες πιστοὶ κατέκλυσαν τὸν Κεντρικὸ Λιμένα Πειραιῶς, δίδοντας ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἱστότοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος ἀπέκτησε παρουσίαν εἰς τὸ διαδίκτυον.Μπορεῖτε νὰ μετεβεῖτε εἰς τὸν νέον αὐτὸν ἱστότοπον ἀπὸ ΕΔΩ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Σύναξις Ἱεροῦ Κλήρου καὶ κοπὴ πίττας

ΤΗΝ Παρασκευήν, 2/15-1-2016, ἐγένετο Σύναξις τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν τριῶν ὁμόρων Μητροπόλεων: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, Ἀττικῆς καὶ Βοωτίας καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.    Θέμα... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Εἰς τὴν Περιτομὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν

[...] ΠΕΡΙΤΜΗΘΕΙΣ ὁ Σωτὴρ ἐταπεινώθη τὴν ἐσχάτην ταπείνωσιν, διότι Αὐτὸς ὁ πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος ἅγιος Θεὸς παρίσταται ὡς εἷς τῶν πολλῶν, ὡς ἄνθρωπος ἁμαρτωλός, καθόσον ἡ Περιτομὴ ἐδήλου τὴν ἀπὸ ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἀριθμός Πρωτ. 2296 ΑΘΗΝΑΙ 15/28-12-2015 ΠρὸςΤοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματατῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Η Σφαγὴ τῶν ῾Αγίων Νηπίων ὑπὸ τοῦ ῾Ηρώδου

Μία πνευματικὴ-ἡσυχαστικὴ προσέγγισις   † ᾿Επισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ο ΗΡΩΔΗΣ προσπάθησε νὰ θανατώση τὸν Σωτῆρα μας Χριστόν, ὁ ῾Οποῖος ὡς Βρέφος Αἰώνιον, ὡς Παιδίον Νέον, ἀποτελοῦσε ἀπειλὴ γιὰ τὸ ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία Ἱερομονάχου ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο

ΤΗΝ Κυριακὴ πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως, 21 Δεκ. 2015 / 3 Ἰαν. 2016, στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ στὸ Westwood τῆς Μασσαχουσέτης τῶν Η.Π.Α., ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτρι... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν

[...] ΤΙΣ δύναται, ἀδελφοί, νὰ παραστήσῃ τὸ αἴσθημα τῆς χαρᾶς, ὅπερ σήμερον ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις τοῦ Σωτῆρος τὰς καρδίας ἡμῶν κατακλύζει; Τίς δὲ ἰσχύει τὰς χάριτας τῆς παρούσης ἑορτῆς ν’ ἀπαριθμήσῃ καὶ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2015

Просьба прочитать в Церкви + № Прот. В-2295 ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2015 «нас бо ради родися отроча младо, превечный Бог» Возлюбленные чада во Христе, Рождение любого человека – источник такой... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Nativity Message for 2015

Republic of GreeceChurch of the Genuine Orthodox Christians of GreeceThe Holy Synod To be read in Church on theFeast of the Nativity Protocol No. 2295 NATIVITY MESSAGE for 2015 “For a young Child is b... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Encyclique pour la Nativite 2015

A lire à l’Eglise N° Prot. 2295   ENCYCLIQUE POUR LA NATIVITE 2015 «Un jeune enfant est népour nous, le Dieu d’avant les siècles»   Enfants bien-aimés dans le Seigneur, La naissance de tout homme est ... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 15 από 15