Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Ιούλιος 2015

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἀνακοινώσεις

Πρῶτος Ἐπίσημος Συνοδικός Ἑορτασμὸς Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2203 ΑΘΗΝΑΙ 12 / 25 - 7 - 2015   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸντῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας   Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, «Πάντες δὲ οἱ θέλοντες ζῆν εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Ἐπίκριμα

Καλοῦνται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Πέμπτην, 31 Ἰουλίου /13 Αὐγούστου 2015 καί ὥραν 13.00 π.μ., εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος, Ἀθῆν... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὴν Στυλίδα

ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, 13/26.7.2015, μὲ τὴν ἄδεια καὶ προτροπὴ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐπαρχίας Φθιώτιδος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἔνα

Ἀθήνα, 29/06/2015 ἐκ.ημ Ὁμιλία Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου κατὰ τὸν Συνοδικὸ ἑορτασμὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου ἔτους 2015. Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἀρχιερατικαί Ἐπισκέψεις εἰς Χίον καὶ Θεσσαλονίκην

Εἰς τὰ πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν αὐτοῦ καθηκόντων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου Λέσβου καὶ Σάμου, μετέβη εἰς τὴν νῆσον τῆς Χίου... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Λειτουργικὸς Οἰκουμενισμὸς

Προ-εισαγωγὴ στὴν ταυτότητα τῆς Μεγάλης Συνόδου τοῦ 2016 Μία ἐξαιρετικὴ ἐργασία τοῦ ἡμετέρου Κληρικοῦ π. Γεωργίου Γιὰν γιὰ τὰ διαδραματιζόμενα στὸν Οἰκουμενισμό, ἡ ὁποία χρήζει προσεκτικῆς μελέτης καὶ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐλευσῖνος Μάνδρας

Τὴν Τρίτη, 1/14.7.2015, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ ἐκ Ρώμης στὴν Ἐλευσῖνα Μάνδρας Ἀττικῆς. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἀρχιερατικὲς Λειτουργίες στὴν Δράμα καὶ στὰ Κύμηνα Θεσσαλονίκης

ΤΗΝ Κυριακή, 29.6/12.7.2015, τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου, λειτούργησε στὸν Ἱερὸ ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 25ης Ἰουνίου / 8ης Ἰουλίου 2015

Τὴν Τετάρτην, 25ην Ἰουνίου / 8ην Ἰουλίου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίω... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Συνοδικός ἑορτασμός Ἀποστόλου Παύλου

Τὴν Κυριακὴν 29-6/12-7-2015 στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν ἐγένετο ἡ καθιερωμένη Συνοδικὴ ἐκδήλωσις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν. Εἰς τὸν παν διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀναγνωσθήτω ἐπ' Ἐκκλησίᾳ Ἀριθμὸς Πρωτ. 2192   Πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ Πλήρωμα τῶν πιστῶντῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος «...καὶ ἐπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ καὶ ἐκήρυξαν νηστείαν καὶ ἐνεδύ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Λουτρακίου

ΤΗΝ Τρίτη, 24.6/7.7.2015, πανηγύρισε ἡ ἱστορικὴ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴν Περαχώρα Λουτρακίου. Ἐλειτούργησε ὁ Μακαριώτατος Άρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος μετὰ τοῦ παρεπιδημο... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις δι' ἑορτὴν Ἀποστόλου Παύλου

Ἀριθμός Πρωτ. 2190 Ἐν Ἀθήναις, 23 - 6 / 6 - 7 - 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας  ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ. Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, Ὁ Ἀπόστολ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Περὶ τοῦ αὐριανοῦ Δημοψηφίσματος

Ἐξ' ἀφορμῆς τοῦ αὐριανοῦ δημοψηφίσματος, πολλοὶ πιστοὶ ζητοῦν νὰ μάθουν τὴν ἐπίσημον θέσιν τῆς Ἐκκλησίας ἐπ’ αὐτοῦ. Εἰς τοῦτο κινοῦνται, διότι ἤδη ἀρχιερεῖς τῆς Κρατούσης Ἐκκλησίας ἐτάχθησαν ὑπὲρ τῆς ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Περὶ τοῦ Ὀρθοδόξου Ζήλου τῶν Σαμοσατέων

Ο ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ μὲ τὴν μελέτην τῆς μακραίωνος Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας συναντᾷ εἰς τοὺς καιρούς, καθ’ οὕς ἡ ὀρθόδοξος πίστις ἐδιώκετο ὑπὸ αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν, μερικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ὁσονδήποτε ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Παναγίας Ὁδηγητρίας

Την Παρασκευή, 20.6/3.7.2015, ἑώρτασε ὁ Ναὸς στὸ Γηροκομεῖο τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας στὴν Γλυφάδα (Μυστρᾶ 89). Χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος καὶ λειτούργησαν οἱ Κληρικοί μας Αἰ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Ἐπίκριμα

Καλεῖται ὁ Ἱερομόναχος Χαράλαμπος Μπούκοβιτς ἐκ Σερβίας, ἀγνώστου νῦν διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τετάρτην, 16/29 Ἰουλίου 2015 καί ὥραν 13.00 π.μ., εἰ... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ἱστορικὲς Ἐπιστολὲς

   ΕΠΙ τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς (+19.6.1966 π.ἡ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, τοῦ Θαυματουργοῦ αὐτοῦ Ἱεράρχου καὶ Ἱεραποστόλου, τοῦ τιμηθέντος μὲ Ἀφθαρσία τοῦ ἱερο διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 18 από 18