Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Μάρτιος 2015

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Παραινετικά-διδακτικά

Ποιὰ εἶναι ἡ στάσι καὶ συμπεριφορά μας μέσα στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ

ΟΠΟΙΟΣ συμμετέχει στὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας σπάνια, αὐτὸς εἶναι βέβαιο ὅτι ἀποστερεῖ τὸν ἑαυτό του ἀπὸ ἀνεκτίμητη πνευματικὴ ὠφέλεια. Οἱ γονεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν φροντίζουν γιὰ νὰ πηγαίνουν τὰ παιδιά... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Τὸ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Κάρυστο Εὐβοίας

ΗΤΑΝΕ ἡ πρώτη χρονιὰ ποὺ γύρισε τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο. Μὲ τὸ καινούργιο εἴχαμε Χριστούγεννα καὶ μὲ τὸ Παλαιὸ εἴχαμε τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Τότε κτυπούσανε οἱ καμπάνες 3 ἡ ὥρα τὴ νύκτα. Ἐμένα μοῦ ἄρεσε ἡ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀντιαιρετικά

Ὀρθόδοξοι Ἀντιδράσεις εἰς τοὺς σκοποὺς τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν»

Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Σημαντικὸ Ἀντι-οικουμενιστικὸ κείμενο-μαρτυρία   Εἰσαγωγικὰ Προβαίνουμε μὲ ἱκανοποίησι στὴν ἀνάρτησι ἑνὸς σημαντικοῦ ὁμολογιακοῦ κειμένου, ὑπογραφομένου ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Ἐ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Περὶ Μετανοίας ὀλίγα τινὰ

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς κατὰ Χριστὸν τελειώσεως, ἡ «θύρα τῆς Χάριτος», μία διαρκὴς πορεία καὶ στάσις ζωῆς, καὶ ὄχι ἁπλῶς μία μεταβατικὴ στιγμὴ ἀποστροφῆς τῆς ἁμαρτίας καὶ προσωρινὴ βαθμίδ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀντιαιρετικά

Πορεία πρὸς τὴν «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον»:

Μία συνεχὴς ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὴν Γνησία καὶ Ἁγιοπατερικὴ Ὀρθοδοξία       Μία ἐξαιρετικὴ πραγματεία ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Γιάν, Διδάκτορος τῆς Θεολογίας.Μπορεῖτε νὰ τὴν δεῖ... διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Βίος καὶ Πολιτεία τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Θεοδώρας τῆς Βασιλίσσης Ἄρτης

Ἡ καταγωγή της. Τὰ πρῶτα χρόνια* ΥΠΗΡΞΕ γόνος τῆς μεγάλης καὶ ἐπιφανοῦς βυζαντινῆς οἰκογενείας τῶν Πετραλύφα. Πατέρας της ἦταν ὁ Ἰωάννης Πετραλύφας, ποὺ κατεῖχε τὸν τίτλο τοῦ Σεβαστοκράτορα καὶ ἦταν... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ἱστορικὲς Μαρτυρίες: Ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν Ἐξορία τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (+1955)

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν Ἐξορία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὑψηλοῦ Λέσβου τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (+195... διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Κυριακὴ Δ’ τῶν Νηστειῶν

Ἀπόσπασμα Λόγου εἰς τὴν Κυριακὴν Δ’ τῶν ΝηστειῶνΠερὶ Προσευχῆς   [...] Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ἀγαπητοί, εἶναι ἀνάγκη προερχομένη ἐκ τῆς ἀτελοῦς καὶ ἀσθενοῦς φύσεως ἡμῶν. Ἐξ ὅλων τῶν ζώων μόνος ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχετ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀντιαιρετικά

Έπιστολή πρὸς π. Νικόδημον Ἀεράκην

Κατωτέρω δημοσιεύομεν ἐπιστολὴν εὐσεβῶν πιστῶν πρὸς τὸν Ἀρχιμ. Νικόδημον Ἀεράκην τὴν ὁποίαν ἠρνήθη νὰ δημοσιεύῃ ἡ Ἐφημερίς "Ὀρθόδοξος Τύπος".   Τήν κατωτέρω ἐπιστολήν πρός τόν Ἀρχιμανδρίτην Νικόδημον ... διαβάστε περισσότερα..

Ἐκκλησιολογικά

Ἐπέτειος Εὐγνωμοσύνης καὶ Δημιουργικότητος Μάρτιος 2014 - Μάρτιος 2015

Ἕνωσις στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία Τὸν Μάρτιο τοῦ 2014, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (10/23η Μαρτίου), εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου κ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ἀπόσπασμα Λόγου εἰς τὴν Γ’ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν

"Περὶ Ψυχῆς" [...] Ἀγαπητέ, εἶσαι πολύτιμος, διότι ἔχεις μέσα σου πολύτιμον καὶ ἀθάνατον ψυχήν. Ἐπλάσθης βασιλεὺς τῆς κτίσεως. Πρόσεξε μὴ γίνεσαι σκλάβος τῶν παθῶν. Θέσον τῆς ζωῆς σου κύριον σκοπὸν τ διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 13ης / 26ης Φεβρουαρίου 2015

Τὴν Πέμπτην, 13ην /26ην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία

ΤΗΝ 19η Φεβρουαρίου τιμᾶται ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας. Ἡ πόλη τῶν Ἀθηνῶν ἀλλὰ καὶ γεικώτερα τὸ γένος ἡμῶν - ὀφείλει πολλὰ σὲ αὐτὴν τὴν ἁγία μορφή. Ἔζησε τὴν ἐποχὴ τῆς στυγνῆς δουλείας τ διαβάστε περισσότερα..

Ἐκκλησιολογικά

Ἡ Τελικὴ Εὐθεῖα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Μαρτυρία Συγχρόνου Ὁμολογητοῦ Ἁγίου

Εἰσήγησις  τοῦ  Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος στὴν Συνοδικὴ Ἐκδήλωση γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2015 ἑσπέρας... ...στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς. Δεῖτε Ε... διαβάστε περισσότερα..

Ἐκκλησιολογικά

Τὰ Αἰώνια Ὅρια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ «νέα ἐκκλησιολογία» τῶν Οἰκουμενιστῶν

Ἑόρτιος Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ. Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2015 πρωί στὸ Συνοδικὸ Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μοναστηράκι. Δεῖτε τὴν σὲ μορ... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 15 από 15