Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

2014

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Νέα

Ἐπίσκεψις εἰς τὰς Ἀγροτικὰς Φυλακὰς Κασσαβετείας

Τὴν 8/21-6-2014 ὁ Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς, Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπὴς Κοινωνικοῦ Ἔργου, μετέβη ἐπικεφαλὴς ὁμάδος εὐσεβῶν πιστῶν εἰς τὰς εἰς τὰς Ἀγροτικὰς Φυ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἡ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας

Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχειαστὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014Διἀ πλήρην εἰδησιογραφικήν περιγραφήν μετὰ φωτογραφιῶν βλ. ΕΔΩ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης / 19ης Ἰουνίου 2014

       Τὴν 6ην / 19ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία π. Ἰερεμίου Burrows

Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πάντων 3η / 16η Ἰουνίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τὸν Εὐλαβέτατον κ. Ἰερεμίαν Burrows. Ἡ χειροτονία ἐγένετο ε διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πρωθιεραρχικὸν Συλλείτουργον

Ἕλληνες καὶ Ρουμᾶνοι Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι διετράνωσαν τὴν Ἑνότητά τους ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 2/15.6.2014, ἐπιτελέσθηκε, ὅπως εἶχε προαγγελθῆ, ἱερὸ Πρωθιεραρχικὸ Συλλείτουργο Ἑλλήνων καὶ Ρου... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος

Λαμπρῶς ἑωρτάσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τοὺς πανηγυρίζοντας Ἱεροῦς Ναοὺς καὶ Μονὰς τῆς Ἐκκλησίας μας.  Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως προέστησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μη διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ὁμιλία εἰς τὸ Ἱ. Συλλείτουργον τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων

Ὁμιλίαστὸ Ἱερὸ Συλλείτουργο τῶν Προκαθημένωντῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων ἘκκλησιῶνἙλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ Ρουμανίας κ. Βλασίουστὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. ΦιλαδελφείαςΚυριακὴ τῶν Ἁγίων Πά... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία π. Γεωργίου Κούρου

Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 19η Μαΐου / 1η Ἰουνίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς προέβη εἰς τὴν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Εὐλαβεστάτου κ. Γεωρ διαβάστε περισσότερα..

Ἐκκλησιολογικά

Ρουμανικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου

Ἡ Ρουμανικὴ μετάφρασις τοῦ κειμένου "Ἡ γνησία Ορθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ": Adevărata Biserică Ortodoxă în fața ereziei ecumenismuluiTeme dogmatice și canonice I. Princip... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. κυρός Ἀκάκιος (1888-1963)

      Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἀποτίουσα φόρον τιμῆς πρὸς τὸν Μακαριστὸν Ἐπίσκοπον Ταλαντίου κυρὸν Ἀκάκιον Παππᾶν, καθηκόντως ἀπεφάσισε τὴν ἀφιέρωσιν τοῦ ἡμεροδείκτου το διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Γιὰ τὴν Συνάντηση Πάπα καὶ πατριάρχου στὰ Ἱεροσόλυμα

Ἀνακοίνωση Ἀθήνα, 22-5/4-6-2014     Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ

    ΤΟ Σάββατο, 18/31.5.2014, ἐτελέσθη στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ ἐτήσιο Μνημόσυν διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Ἁγ. Ἀθανασἰου

Ἐπί τῇ ἀνακομιδῇ τῶν λειψάνων τοῦ Μ. Ἀθανασίου, τὴν Πέμπτην 2/15 Μαΐου, ἑωρτάσθη διὰ τῆς πρεπούσης ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητα ἡ ἐτησία πανήγυρις τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας. Τὴ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία

ΧΑΡΙΤΙ Θεοῦ, πραγματοποιήθηκε ἡ τέταρτη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στὶς Κοινότητές μας τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδοξίας  στὴν Τσεχία  καὶ  Σλοβακία  ἀπὸ  τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Γαρ διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ῆς Μαΐου 2014

Τὴν 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Μαΐου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱερα... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 15η / 28η Ἀπριλίου 2014

Τὴν 15ην / 28ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις, καὶ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32, Γραφεῖα Αὐτῆς, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 11η / 24η Μαρτίου 2014

Τὴν 11ην / 24ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συν-εδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Μαρτίου 2014

Τὴν 5ην / 18ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱε... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωυσῆς (κατὰ κόσµον Moses John Joseph Mahany τοῦ Francis καὶ τῆς Rita) ἐγεννήθη εἰς τὸ Σὰν Χοσέ, εἰς Καλιφόρνιαν τὸ ἔτος 1955. Οἱ γονεῖς του ἦσαν Ρωµαιοκαθολι διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ὁ πρώην Ἔτνα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην ῎Ετνα κ. Χρυσόστομος (κατὰ κόσμον Ἰωάννης Γκονζάλεζ δε Ἰτουρριάγα Ἀλεξόπουλος), ἐγεννήθη εἰς Καλιφόρνιαν τῶν Η.Π.Α. ἐν ἔτει 1943. Εἶναι πτυχιοῦχος ῾Ιστορίας, ᾿Ορθοδό... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Θέσπισμα

Καλεῖται ἐκ τρίτου ὁ Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, ἀγνὠστου διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Πέμπτην 6/19 Ἰουνίου 2014 εἰ... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ὁ Μακαριστὸς Ἐπίσκοπος Κυκλάδων ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΕΥΣΕΒΗΣ ΜΝΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ...» ( Ἑβρ. 13,7)   Ἡ Ἱερά Συνοδός ἀφιιέρωσε τό ἔτος 2001 εἰς τόν ἀλήσ διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Οἱ Θεσσαλονικεῖς Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος

Κύρια Σημεῖα τοῦ Βίου τους καὶ Μηνύματά τους στὸ Σήμερα † Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος 1.  Πρὶν ἀπὸ 1.150 χρόνια, τὸ ἔτος 863, ἔφθασαν στὴν Μεγάλη Μοραβία (Τσεχία, Σλοβακία) οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπὸ διαβάστε περισσότερα..

Διοίκηση

Ἐκκλησιαστικαί Ἐπαρχίαι

α΄. ΕΛΛΑΔΟΣ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν    Ἱεραὶ Μητροπόλεις Ἀττικῆς & Βοιωτίας  Ἀχαΐας & πάσης Πελοποννήσου  Δημητριάδος  Δυτικῆς Ἑλλάδος Εὐρίπου &... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. Ἀττικῆς & Διαυλείας

Τὴν Τετάρτην 1/14-5-2014 ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Ἰγνατίου, Ἀκακίου καὶ Εὐθυμίου ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ πολιός Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Διαυλείας κύριος Ἀκάκιος. Εἰς τὴν Ἱερὰ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἀρχιερατικὸν συλλείτουργον καὶ Λιτανεία

Ἡ Κυριακὴ τῶν Βαῖων ἑορτάζεται μετ’ ἐξεχούσης λαμπρότητος εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, διότι κατὰ τὸ ἐπικρατῆσαν, κατὰ τὰ τελευταῖα διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονίαι Νέων Κληρικῶν

     Κατὰ τὴν τελευταίαν περίοδον ἐχειροτονήθησαν τρεῖς νέοι Κληρικοὶ διὰ νὰ διακονήσουν τὰ Ἱερὰ Θυσιαστήρια τῆς κανονικῆς Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Τὸ Σάββατον 16/29 διαβάστε περισσότερα..

Ἐσφιγμενιτικά

«Πάντα ὅσα ἄν θέλητε ἴνα ποιῶσιν ὑμίν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί ἠμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς»

(Ματθ. Ζ΄, 12)         Τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως προσφεύγει εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Δικαστήριον Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τοῦ Τουρκικοῦ κράτους[1]. Καί βεβαίως διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Βρεσθένης κ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ, κατὰ κόσµον Θεόδωρος Βασιλείου τοῦ Σπυρίδωνος καὶ τῆς Ἀθηνᾶς, ἐγεννήθη εἰς τὴν Σαλαµῖνα τὸ ἔτος 1936. Μετὰ τὸ σχολεῖον ἤρχισε νὰ ἐργάζηται εἰς ... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Η´. Βοσνία

Ἱερά Μονή - Ἐνορία ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Pirkovci, UGLIEVIK 75340, BOSNIA. ... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 121 - 150 από 232