Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Μάιος 2014

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Περὶ Ἐκκλησίας

Β´. Κεντρική Μακεδονία

Ἱεροὶ Ναοί 1. ΑΓ. ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, (Καθεδρικός Ναός) Κανάρη 19, Τ.Κ. 546 44 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 919703.   2. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Κασσάνδρου 91, Τ.Κ. 546 33 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 23102... διαβάστε περισσότερα..

Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν

Α´. Ἀνατολική Μακεδονία καὶ Θράκη

Ἱεροὶ Ναοί 1.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Μητροπολιτικός Ναός ) Φαβιέρου 23, Τ.Κ. 652 01 Καβάλα. Τηλ. 2510 229832. Κινητό: 697722306.   2. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Φαβιέρου 23, Τ.Κ. 652 01 Καβάλα.... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Θέσπισμα

Καλεῖται ἐκ δευτέρου ο Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, ἀγνὠστου διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τρίτη 7/20 Μαϊου 2014 εἰς ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀναστάσιμον Μήνυμα 2014

Ἀριθμός Πρωτ. γ – 1906 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας   «Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἀνέστη καὶ ᾅδης ἐσκυλεύθη»! «Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥ... διαβάστε περισσότερα..

Ἐκκλησιολογικά

Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικὰ

Α’. Βασικαὶ Ἐκκλησιολογικαὶ Ἀρχαὶ Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀπὸ τοῦ παρελθόντος εἰκοστοῦ αἰῶνος ἀγωνίζεται στερρῶς καὶ ὁμολογιακῶς κατὰ τῆς ἐκκλησιολογικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐπίσης δὲ κατ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Θέσπισμα

Καλεῖται ο Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, ἀγνὠστου διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τῆν Δευτέραν 15/28-4-2014, ὥραν 13.25, εἰς... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Διορθόδοξος Σύσκεψις Ἑλλήνων – Ρουμάνων – Ρώσων Γνησίων Ὀρθοδόξων

Μέγαρα Ἀττικῆς, 8/21.3.2014    Τὴν Παρασκευήν, 8/21ην Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους, περὶ ὥραν 10ην πρωϊνήν, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναχράντου Μεγάρων Ἀττικῆς, μετὰ τὸ Τρισάγιον εἰς τὸν τάφον τοῦ ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Τρισάγιον εἰς τὸ μνῆμα τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ

Φυλὴ Ἀττικῆς, 7/20.3.2014   Τὴν Πέμπτην, 7/20ὴ Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους, περὶ ὥραν 10ην πρωϊνήν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, τῇ συνοδείᾳ Ἀρχιερέων τῆς Ἱε... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἑγκύκλιος Συνοδικοῦ Συλλειτούργου

Ἀριθμός Πρωτ. γ – 1883   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας   «Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡμᾶς συνήγαγε, καὶ πάντες αἴροντες, τὸν Σταυρόν σου λέγομεν, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμεν... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἐπὶ τῇ ἑνώσει

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1879. Ἐν Ἀθήναις, 7 / 20 - 3 - 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαόν τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ   «Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται πα... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὁλοκλήρωσις τοῦ Διαλόγου - Δελτίον Τύπου

    Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Ἐπισήμου Διαλόγου τῆς  Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 1 / 14 – 3 - 2014

Τὴν 1 / 14 Μαρτίου ἡμέραν Παρασκευήν, συνῆλθεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», εἰς ἔκτακον συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος κ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 21 – 2 / 6 – 3 - 2014

Τὴν 21 Φεβρουαρίου / 6 Μαρτίου ἡμέραν Πέμπτην, συνῆλθεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», εἰς ἔκτακον συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀντιαιρετικά

Ἡ Ὀρθοδοξία Πολεμουμένη Νικᾶ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικε, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί,          «Ἡ Ἐκκλησία πολεμ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2014

        Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ ἑορτὴ τοῦ θράμβου τῆς Ἀληθείας κατὰ τοῦ ψεύδους. Οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πάντοτε ἐτίμουν ἰδιαιτέρως τὴν ἡμέραν ταύτη διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἐνημέρωσις περὶ Καταλήξεως τοῦ Διαλόγου μετ' Ενισταμένων

Τὴν Δευτέραν 4/17-3-2014, περὶ ὥραν 17:00, εἰς τὸν χῶρον τῆς αἰθούσης τοῦ Ἱ.Ν. "Ρόδον τὸ Ἀμάραντον" (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς) θὰ λάβει χώρα ἐνημέρωσις τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας περὶ τῆς θετικῆς κ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Δελτίο Τύπου σχετικὰ μὲ πρόσφατα Δημοσιεύματα του τύπου

«Προκαλεῖ θλίψη καὶ ἀγανάκτηση γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ ὁ ἐπιχειρούμενος διασυρμὸς τῆς ἀγωνιζομένης Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, μέσω δημοσιευμάτων τὰ ὁποῖα ἐπιχειροῦν νὰ ἐμφανίσουν πρόσωπο τὸ ὁποῖο οὐδέπο... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου

           Τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρκέλλης Ἀστορίας Νέας Ὑόρκης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἐτ διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 13

Ὁ Διάλογος μεταξύ της Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος  καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων   ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΓ’ Τὴν Πέμπτην, 7ην / 20ην Φεβρουαρίου 2014, εἰς τὴν Ἱερὰν Μο... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐκδημία Κληρικοῦ

          Τὴν πρωΐαν τῆς Πέμπτης 21-2/6-3-2014 ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ πολιός Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρκέλλης π. Ἐμμανουὴλ Κολόμβος εἰς ἠλικίαν 94 διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἐγκύκλιος πρὸς ἅ­παν­τα τὸν Ἱ­ε­ρὸν Κλῆ­ρον καὶ τὸν λα­ὸν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀμερικῆς

Ἀ­ριθ­μός Πρωτ. γ-1861 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πρὸς ἅ­παν­τα τὸν Ἱ­ε­ρὸν Κλῆ­ρον καὶ τὸν λα­ὸν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀμερικῆς   Εὐ­λα­βέ­στα­τοι Ἱ­ε­ρεῖς, τι­μι­ώ­τα­τοι Ἐ­πί­τρο­ποι καὶ λοι­ποί πᾶν­τες ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Περὶ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1862 ΑΘΗΝΑΙ 12 /25 - 2 - 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίαςἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.   Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χρι... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Περὶ Ἐνισχύσεως τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν τῆς καθ’ἡμᾶς Ἐκκλησίας   Ἀγαπητά τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας κατά τήν συνεδρίαν τῆς 8/21 Ἰανουαρίου 2014 ἀπεφά... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου

          Τὴν Τετάρτην, 6/19 Φεβρουαρίου 2014, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Φωτίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου, εἰς τὸν χῶρον το διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Συλλυπητήρια εἰς Ἱεράρχην

        Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ἐκφράζει τὰ θερμά αὐτῆς συλλυπητήρια εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον ἐπὶ τῇ ἐκδημίᾳ τῆς Σεβαστῆς αὐτοῦ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου

            Εἱς τὰς 25/01/2014 (7/02 ν. ἡμ.) ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ἑώρτασε τήν ὀνομαστικήν α διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 6/19 – 2 - 2014

Τὴν Τετάρτην, 6/19 Φεβρουαρίου 2014, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Φωτίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου, εἰς τὸν χῶρον τοῦ έν Πειραιεῖ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», συνῆλθεν... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐξελέγη Νέος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς

    Κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς Τετάρτης, 6/19 Φεβρουαρίου 2014, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Φωτίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου, εἰς τὸν χῶρον τοῦ έν Πειραιεῖ Ἱερ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Κοπή πίτας ΝεΟΣ

            Ἕναν πρωτότυπο τρόπον ἐπέλεξε ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος διὰ νὰ μεταδώσῃ ἐποικοδομητικά μηνύματα εἰς τοὺς νέους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποίοι συνήχθη διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 12

Ὁ Διάλογος μεταξύ της Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΒ’ Τὴν Τρίτην, 22αν Ἰανουαρίου / 5ην Φεβρουαρίου 2014, εἰς τὴν ἐν Δάφνῃ Ἀ... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 61 - 90 από 99