Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Μάιος 2014

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία

ΧΑΡΙΤΙ Θεοῦ, πραγματοποιήθηκε ἡ τέταρτη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στὶς Κοινότητές μας τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδοξίας  στὴν Τσεχία  καὶ  Σλοβακία  ἀπὸ  τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Γαρ διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ῆς Μαΐου 2014

Τὴν 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Μαΐου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱερα... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 15η / 28η Ἀπριλίου 2014

Τὴν 15ην / 28ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις, καὶ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32, Γραφεῖα Αὐτῆς, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 11η / 24η Μαρτίου 2014

Τὴν 11ην / 24ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συν-εδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Μαρτίου 2014

Τὴν 5ην / 18ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱε... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωυσῆς (κατὰ κόσµον Moses John Joseph Mahany τοῦ Francis καὶ τῆς Rita) ἐγεννήθη εἰς τὸ Σὰν Χοσέ, εἰς Καλιφόρνιαν τὸ ἔτος 1955. Οἱ γονεῖς του ἦσαν Ρωµαιοκαθολι διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ὁ πρώην Ἔτνα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην ῎Ετνα κ. Χρυσόστομος (κατὰ κόσμον Ἰωάννης Γκονζάλεζ δε Ἰτουρριάγα Ἀλεξόπουλος), ἐγεννήθη εἰς Καλιφόρνιαν τῶν Η.Π.Α. ἐν ἔτει 1943. Εἶναι πτυχιοῦχος ῾Ιστορίας, ᾿Ορθοδό... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Θέσπισμα

Καλεῖται ἐκ τρίτου ὁ Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, ἀγνὠστου διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Πέμπτην 6/19 Ἰουνίου 2014 εἰ... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ὁ Μακαριστὸς Ἐπίσκοπος Κυκλάδων ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΕΥΣΕΒΗΣ ΜΝΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ...» ( Ἑβρ. 13,7)   Ἡ Ἱερά Συνοδός ἀφιιέρωσε τό ἔτος 2001 εἰς τόν ἀλήσ διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Οἱ Θεσσαλονικεῖς Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος

Κύρια Σημεῖα τοῦ Βίου τους καὶ Μηνύματά τους στὸ Σήμερα † Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος 1.  Πρὶν ἀπὸ 1.150 χρόνια, τὸ ἔτος 863, ἔφθασαν στὴν Μεγάλη Μοραβία (Τσεχία, Σλοβακία) οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπὸ διαβάστε περισσότερα..

Διοίκηση

Ἐκκλησιαστικαί Ἐπαρχίαι

α΄. ΕΛΛΑΔΟΣ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν    Ἱεραὶ Μητροπόλεις Ἀττικῆς & Βοιωτίας  Ἀχαΐας & πάσης Πελοποννήσου  Δημητριάδος  Δυτικῆς Ἑλλάδος Εὐρίπου &... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. Ἀττικῆς & Διαυλείας

Τὴν Τετάρτην 1/14-5-2014 ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Ἰγνατίου, Ἀκακίου καὶ Εὐθυμίου ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ πολιός Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Διαυλείας κύριος Ἀκάκιος. Εἰς τὴν Ἱερὰ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἀρχιερατικὸν συλλείτουργον καὶ Λιτανεία

Ἡ Κυριακὴ τῶν Βαῖων ἑορτάζεται μετ’ ἐξεχούσης λαμπρότητος εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, διότι κατὰ τὸ ἐπικρατῆσαν, κατὰ τὰ τελευταῖα διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονίαι Νέων Κληρικῶν

     Κατὰ τὴν τελευταίαν περίοδον ἐχειροτονήθησαν τρεῖς νέοι Κληρικοὶ διὰ νὰ διακονήσουν τὰ Ἱερὰ Θυσιαστήρια τῆς κανονικῆς Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Τὸ Σάββατον 16/29 διαβάστε περισσότερα..

Ἐσφιγμενιτικά

«Πάντα ὅσα ἄν θέλητε ἴνα ποιῶσιν ὑμίν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί ἠμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς»

(Ματθ. Ζ΄, 12)         Τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως προσφεύγει εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Δικαστήριον Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τοῦ Τουρκικοῦ κράτους[1]. Καί βεβαίως διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Βρεσθένης κ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ, κατὰ κόσµον Θεόδωρος Βασιλείου τοῦ Σπυρίδωνος καὶ τῆς Ἀθηνᾶς, ἐγεννήθη εἰς τὴν Σαλαµῖνα τὸ ἔτος 1936. Μετὰ τὸ σχολεῖον ἤρχισε νὰ ἐργάζηται εἰς ... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Η´. Βοσνία

Ἱερά Μονή - Ἐνορία ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Pirkovci, UGLIEVIK 75340, BOSNIA. ... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

ΣΤ´. Σλοβακία

Ἱεροὶ Ναοί ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΡΟΣΤΙΣΛΑΒΟΥ, 07614 Mihalany 161, Tel. 00421-948-310-314. ... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ε´. Τσεχία

Ἱεροὶ Ναοί ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ), Jez... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ζ´. Σερβία

Ἱεροὶ Ναοί ΑΓ. ΣΑΒΒΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ, Davidovacka 2, 11211 BORCA, PALILULA - BELGRAD SERBIA. Website:http://svetisavasrpski.blogspot.gr/ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΙΛΟΥΤΙΝ D. Davidovica 13/0,11300 ... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Θ´. Βουλγαρία

Ἱεροὶ Ναοί ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΛΑΣ, 26 Sofroni Vratsansky Street, SOFIA - BULGARIA, Tel.: 0035-923-12173 Ἱεραὶ Μοναί ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, KOPILOVTSI 2543 (KJUSTENDIL) BULGARIA. Tel. 0035-... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ι´. Ρωσία

Ἱεροὶ Ναοί ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΗΣ, proezd Stroiteley, 8 - 188, Chernogolovka,142432, Moscow,Tel. +7-905-7786036, 007-496-524-5673 ΑΓ. ΙΕΡΟΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΤΒΑΛΥ, 37 Pionerskaya Street, BESLAN - AL... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Β´. Η.Π.Α.

Ἱεροὶ Ναοί ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ (Καθεδρικός Ν&alp... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Θ´. Ἀττική

Ἱεροὶ Ναοί  1. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Καθεδρικός Ναός), Ἀναγεννήσεως 37 Τ.Κ. 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια. Τηλ. 210 2791450. 2. ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Σιτάκη 17 Πατήσια, Τ.Κ. 111 42 .Ἀθήνα. Τηλ. 210 291... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Η´. Στερεά Ελλάς

 Ἱεροὶ Ναοί 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, (Καθεδρικός Ναός) Ἀποστόλη & Μενεδήμου, Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδα. Τηλ. 22210 20932.   2. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Τζαβέλα 50, Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδα. Τηλ. 22210 διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑνωτικοὶ Ἑορτασμοὶ στὴν Βόρειο Ἑλλάδα

Α’. Δράμα             ΤΗΝ Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν, 24.3/6.4.2014, τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο στὸν ὡραῖο καὶ εὐρύχωρο Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱε... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ι´. Πελοπόννησος

Ἱεροὶ Ναοί ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ  Τ.Κ.241 00  Καλαμάτα. Τηλ. 2721080898, 6983699407. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ Πολίχνη, Τ.Κ. 240 08 Διαβολίτσι. ΑΓ. ΜΟΔΕΣΤΟΥἌσπρα Χώματα, Τ.Κ. 241 00 Καλαμάτα. ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ Τ.Κ... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (κατὰ κόσµον Πέτρος Γιούλης τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῆς Εἰρήνης), ἐγεννήθη εἰς Βύρωνα Ἀττικῆς ἐν ἔτει 1948. Εἰσήχθη εἰς τὴν Α.Σ.Ο.Ε., ἀλλὰ δὲν ἐ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Μέγα Μήνυμα Νεοεκλεγέντος Μητροπολίτου

        Τὴν Δευτέραν 11/24 Μαρτίου 2014, ἑπομένην τοῦ Συνοδικοῦ Συλλειτούργου Ὁμολογίας καὶ Ἑνώσεως, εἰς τὸν Ἱερὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραι διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Θ´. Βουλγαρία

Ἱεροὶ Ναοί ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΛΑΣ, 26 Sofroni Vratsansky Street, SOFIA - BULGARIA, Tel.: 0035-923-12173 Ἱεραὶ Μοναί ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, KOPILOVTSI 2543 (KJUSTENDIL) BULGARIA. Tel. 0035-... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 30 από 99