Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Απρίλιος 2012

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἀνακοινώσεις

Z Ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1598 Ἐν Ἀθήναις, 13/26-4-2012   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίαςἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ   Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀναστάσιμον Μήνυμα 2012

[ΒΙΝΤΕΟ: Ὁ Μακαριώτατος ἐκφωνεῖ τὸ Ἀναστάσιμον Μήνυμα]   Ἀναγνωσθήτω ἐπ'  Ἐκκλησίᾳ Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1583 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας «Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 2/15 -3-2012

Τὴν 2/15 Μαρτίου 2012 ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:   1. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 10/23-2-2012

Τὴν 10/23 Φεβρουαρίου 2012 ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις: 1. Συνεζητήθη ἡ ὑπο... διαβάστε περισσότερα..

Εἰδήσεις-Σχόλια

Ὄψιμοι «ζηλωταί»

Κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ὄψιμοι νεοημερολογῖται ζηλωταί, ἐξεφώνησαν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ ἀναθέματα κατὰ τοῦ νῦν Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου, κατὰ τοῦ Λουθήρου, τοῦ Καλβίνου, τῶν Μωαμεθα... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 5 από 5