Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Μάρτιος 2012

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἀνακοινώσεις

Εγκύκλιος Επαρχιακής Συνόδου Αμερικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Παντὶ κλήρῳ καὶ λαῷ τῆς ἐν Βορείῳ καὶ Νοτίῳ Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας   Τῇ 6ῃ /19 ῃ Μαρτίου 2012 Τῶν 42 μαρτύρων τῶν ἐν τῷ Ἀμορίῳ Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

ΠΡΟΣΩΠΟΛΑΤΡΕΙΑ

Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΗΜΩΝ ΑΓΩΝΟΣ ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου «Μή πεποίθατε ἐπ' ἄρχοντας ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, οἶς οὐκ ἐστι σωτηρία» (Ψάλμ. ΡΜΕ΄ 3)        Δέν πρέπει ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀντιαιρετικά

Ορθόδοξη Ενημέρωση 2

Ἡ σύγχρονη «θεολογία» τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔναντί τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Ὁ Οἰκουμενισμός, ὡς ἕνα ἀκόμα φαινόμενο θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, προάγεται στίς μέρες μας, συστηματικῶ τῷ τρόπω, μέσω ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐκδηλώσεις ἑορτασμοῦ Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι Ἀθηνῶν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινί διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Νέαι Χειροτονίαι Κληρικῶν

Πέντε νέοι κληρικοί ἀφιέρωσαν τήν ζωήν των εἰς τόν Χριστόν καί  εἰς τήν διακονία τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῶν παραδόσεων. Τήν 9/22ην Σεπτεμβρίου 2011, εἰς τήν Ἱ. Μ. Ὁσίου Ὀνουφρίου, Ντάρδεζα – Κερατέα... διαβάστε περισσότερα..

Ἀντιαιρετικά

Ὀρθοδοξία καί Εἰκονομαχία

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2012 Ὁμιλία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου «Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».         Τά ἴδια ἀκριβῶς λόγια... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίαςἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ. Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Κατὰ τὴν πρώτην Κυριακήν τῶν Νηστειῶν,... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 7 από 7