Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Απρίλιος 2011

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἀνακοινώσεις

Αναστάσιμο Μήνυμα 2011

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια, ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις τὴν ἔγερσιν Χριστοῦ ἐν ᾧ ἐστερέωται».   Τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας,  ... διαβάστε περισσότερα..

Ἐσφιγμενιτικά

Νέα δοκιμασία γιά τούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.

         Κάποτε ὁ Σουλτάνος τῆς Τουρκίας ἤθελε νά κηρύξει ὁλοκληρωτικό ἱερό πόλεμο κατά τῶν Περσῶν. Εἶχε ὅμως ἕνα πρόβλημα: οἱ Πέρσες ἦταν καί αὐτοί Μωαμεθανοί καί ὁ ἱερός πόλεμος κηρύσσεται μόνον πρό... διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Εἰκονομαχία καί Οἰκουμενισμός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2011 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΓΟΧ Ἀθηνῶν κ. κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Ἡ σημερινή μέρα, πρώτη Κυριακή της ἁγίας καί μεγάλης Σαρακοστῆς, εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὀρθοδοξία. Γι... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Κυριακή Ὀρθοδοξίας 2011

          Ὡς εἴθισται κατ' ἔτος ἡ Ἐκκλησία μας ἰδιαιτέρως τιμᾶ τὴν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην εὑρίσκει τὴν ἀφορμὴν νὰ τιμήσῃ πάντας τοὺς ἀγωνιστάς ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου πί διαβάστε περισσότερα..

Εἰδήσεις-Σχόλια

Ὁ Πἀπας "συνεχώρησε" τούς Ἰουδαίους

Ὅπως μέδωσε τό Ἀθηναϊκόν Πρακτορεῖον εἰδήσεων τήν 17-2/2-3-2011:         «Σέ νέο βιβλίο του ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ' προσωπικῶς ἀπαλλάσσει τούς Ἑβραίους ἀπό τούς ἰσχυρισμούς, ὅτι εὐθύνονται γιά τή θα... διαβάστε περισσότερα..

Εἰδήσεις-Σχόλια

Ζηζιούλια ρήματα

          Δημοσιεύει τό πρακτορεῖον ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων «Ρομφαία» τήν 11/24-2-2011 ὑπό τῖτλον: «Περγάμου Ἰωάννης "Ἡ Ὀρθοδοξία δέν θά δυνηθῇ νά ἐπιβιώσῃ, ἐάν παραμείνῃ ἐν ἀπομονώσει"» «Ἡ Ὀρθόδοξο... διαβάστε περισσότερα..

Γενικά θέματα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

[Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ ἐκτυπώσετε διάφορα χρήσιμα βιβλία, φυλλάδια καὶ ἔγγραφα τά ὁποῖα παρατίθενται σὲ μορφή pdf. Γιὰ τὰ τεύχη τῆς "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ" ἀνατρέξατε ΕΔΩ καὶ   ΕΔΩ]. ... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 7 από 7