Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

2010

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Διάφορα

Ἡ προσφώνησις τοῦ Θεοφιλεστάτου Γραμματέως

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικε, Ὅπως ἀναφέρει ὁ λδ’ κανὼν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων: «Τοὺς ἐπισκόπους ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀποφάσεις Συνοδικῶν Δικαστηρίων

Τήν 3/16-11-2010, ἡμέραν Τρίτην, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας, συνεδρίασεν τό Πρωτοβάθμιον διά Πρεσβυτέρους Συνοδικόν Δικαστήριον ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Ἀττικῆς κ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Διαμόρφωσις Τοποτηρητειῶν

Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὴν 12/25 Ὀκτωβρίου 2010 αἰ Τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν ἐπαρχιῶν διεμορφώσθησαν ὡς κάτωθι: *   Ἱερά Μητρόπολις Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου Τοποτηρητής ὁ Μακαρι... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀποφάσεις Ἱερᾶς Συνόδου 12/25 Ὀκτωβρίου 2010

  Τὴν Δευτέραν 12/25 Ὀκτωβρίου 2010 συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς (ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφον) εἰς πρώτην τακτ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Παρουσία Ἀρχιεπισκόπου εἰς τὰ Γραφεῖα

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικος, θὰ δέχηται εἰς ἀκρόασιν τό κοινόν εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Κάνιγγος 32 – 3ος ὄροφος) κάθε Τετάρτην καί Πέμπτην ἑκάστης ἑβδομά... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Θέσπισμα

ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 24 πάρ. 8 τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, καλεῖται  ἐκ τρίτου νά ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διά Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, τό ὁποῖον ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἐγκύκλιος ἐγκαθιδρύσεως τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου

Ἀριθμός Πρωτ.  763   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, ἐντιμώτατοι ἄρχοντες, τιμιώτατοι ἐπίτροποι καὶ λοιποί πάντες εὐλογημένοι χ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ἀριθμός Πρωτ.  762 Ἐν Ἀθήναις,    22-9/5-10-2010   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα,   Τήν Τρίτην 22 Σεπτεμβρίου ἐ.ἑ  (5 Ὀκτωβρίου ν.ἡμ.... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Περί τῆς Β' Πανελληνίου Συνάξεως Ὀρθοδόξων Νέων

Ἀναγνωσθήτω ἐπ' Ἐκκλησίᾳ Ἀριθμός Πρωτ. γ-  1361 Ἐν Ἀθήναις,  11/24 - 9- 2010   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς Τό  εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίας Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἡ ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀναγνωσθήτω ἐπ' Ἐκκλησίᾳ Ἀριθμός Πρωτ.  761 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα, Ὅπως ἀσφαλῶς ἤδη ἔχετε πληροφορηθεῖ, ὁ Μακαριστός Προκαθήμε... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Διευκρίνισις περί τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας

Εἱς ἀπάντησιν ἀπορίας πολλῶν ἐπισκεπτῶν τῆς ἰστοσελίδος μας παρέχεται ἡ ἀκόλουθος διευκρίνισις: Kατὰ τὴν ἰσχύουσαν ἐκλογικήν διαδικασίαν, ΔΕΝ τίθενται ὑποψηφιότητες. Οἱ Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς δύνανται νά... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Εὐχαριστίαι διὰ συμμετοχήν εἰς τὀ πένθος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδλξων Χριστιανῶν τῆς ἑλλάδος ἐκφράζει τὰς θερμὰς εὐχαριστίας αὐτῆς εἰς  ὅλους ὅσους συμμετεῖχον εἰς τὸ πένθος ἡμῶν ἐπὶ τῇ ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ὡρίσθη ἡμερομηνία ἐκλογῆς Νέου Ἀρχιεπισκόπου

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ Πρός ἄμεσον κοινοποίησιν          Συνῆλθε σήμερον, Πέμπτην 10/23 Σεπτεμβρίου 2010, εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν, μετά τήν ἐκδημίαν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γ.Ο.Χ. κυρός Χρυσόστομος Β΄

         Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐν βαθεία θλίψει ἀνακοινώνει τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Μακαριστοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πά διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Θέσπισμα

ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 24 πάρ. 8 τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, καλεῖται ἐκ νέου νά ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διά Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, τό ὁποῖον θά ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὁ ἀπό Ἀχαΐας κ.κ. Καλλίνικος

       Σήμερον, Τρίτην 22 Σεπτεμβρίου ἐ.ἑ  (5 Ὀκτωβρίου ν.ἡμ.), συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μέ μοναδικόν θέμα τήν ἐκλογήν νέ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Τρισάγιον εἰς τόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον

Ὁ νεοεκλεγής Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 24-9/7-10-2010, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναχράντου καί ἔψαλε τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου αύτ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου

Τήν 15/18 Αὐγούστου 2010, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος ἐχειροτόνησεν τὸν Ὁσιώτατον Μοναχόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Ιεράρχου

Εἰς τήν Ἱερὰν Μονήν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας, ἑώρτασε τά ὀνομαστήριά του Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος. Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Κατασκηνώσεις 2010

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Μαξίμου λειτούργησαν καί φέτος οἱ κατασκηνώσεις τῆς Ι. Μ. Θεσσαλονίκης, στό δασικό χωριό Δρυάδες τοῦ Δήμου Ἰταμοῦ, σ διαβάστε περισσότερα..

Ἀντιαιρετικά

Ὀρθόδοξη Ἐνημέρωση

Γιατί ἀκολουθοῦμε τό παλαιό ὀρθόδοξο ἑορτολόγιο; α. Διότι βάσει αὐτοῦ ἡ Α’ Ἁγία Οἰκουμενική Σύνοδος θέσπισε τόν Πασχάλιο Κανόνα καί ὅρισε νά κυμαίνεται ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Πάσχα ἀπό 22 Μαρτίου ἕως 25 Ἀπ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀντιαιρετικά

Τό κατάντημα μιᾶς κάλπικης ἐπιχειρηματολογίας

Tοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου         Στίς 22-10/4-11-2010 ὁ κ. Ἀριστείδης Πανώτης ἀνήρτησε στὴν ἰστοσελίδα ἐκκλησιαστικῆς εἰδησειογραφίας amen.gr ἕνα ἄρθρο συκοφαντικό καί ὑβρι... διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

Εκδήλωση Λάρισας

Εορταστική Τιμητική Εκδήλωση Το Σάββατο 18/31 Ιανουαρίου ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του ο Σεβασμιώτατος Λαρίσης και Πλαταμώνος κ. Αθανάσιος, οι Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος της Μητροπόλ διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

Εκδήλωση του Συνδέσμου Νέων Θεσσαλονίκης

Τή Β’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἠμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, διοργανώθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία, ἑορταστική ἐκδήλωση, ἐπί τῇ συμπληρώσει 650 ἐτῶν ἀ διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

Η δεύτερη πανελλήνια σύναξη ορθόδοξων νέων

Ὁ Σύνδεσμος τῶν νέων της Ἐκκλησίας μας, στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων του, διοργάνωσε τό Σάββατο 3/16 Ὀκτωβρίου 2010, τή Β΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΩΝ, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στό Δῆμο Ἀχαρνῶν.  Ἡ διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

Η πρώτη πανελλήνια σύναξη ορθόδοξων νέων

Μία μεγάλη επιτυχία, Μία μοναδική εμπειρίαΤο Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008, έλαβε χώρα ένα ιστορικό γεγονός στους κόλπους της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα στο τομέα της ποιμαντικής μέριμνας της για την διαβάστε περισσότερα..

Νεότητα

Γενικές πληροφορίες

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΑΙΜΑ •    Γιατί πολύ απλά το αίμα δεν παρασκευάζεται στο εργαστήριο. Άρα η μόνη λύση είναι εθελοντική αιμοδόσία.•    Μόνο στην Ελλάδα χρειάζονται ετησίως 600.000 φιάλες αίμα ετησίως.•   ... διαβάστε περισσότερα..

Βίντεο

Βίντεο

  Τὸ μνημόσυνο τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὸν Πατρ& διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

«ΔΟΣ ΜΟΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΗΝ ΧΡΗΣΤΟΤΗTΑ ΒΑΛΕΙΝ ΑΡΧΗΝ»

(Ἄγ.  Ἀρσένιος) Ἅπαντα τά ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ λατρείᾳ ἐν σοφίᾳ ἐθέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, πιστῶς  ἀκολουθοῦντες τήν Ἀποστολικήν, Παράδοσιν. Οὕτω συνέταξαν τήν ἑπταδικήν ἀκολουθίαν τοῦ ἡμερονυκτίου(1) διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Ἰδοῦ βαδίζω πρός Θεία Κοινωνίαν

        Κατόπιν παρακλήσεως πολλῶν εὐσεβῶν πιστῶν καὶ μάλιστα κληρικῶν, εἰς τὴν στήλην τῶν λειτουργικῶν θεμάτων θά ἐγκαινιάσωμεν τὴν δημοσίευσιν μονοσελίδων πρακτικῶν ζητημάτων περί τῆς θείας λατρείας... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 31 - 60 από 93