Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

Παρεκκλήσιον Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης εἰς Τorbay, Auckland. Τηλ. Ἐφημερίου 0064-210-2943844