Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

Ἱερὸς Ναὸς

1. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, 4 B Paul Veldekensstraat, 1602 Vlezenbeek, Belgique.