Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

εροΝαοί

  1. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, Varberg, Stockholm, Tel.: 0046-8-7108432
  2. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣΘΕΟΤΟΚΟΥ, Uppsala, Τηλ. Ἐφημερίου: 0046-18-127726

ερὰ Μονὴ

  1. ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ, Villberga, 74951 Grillby.