Ἱερὰ Σύνοδος

larisis Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Λαρίσης καὶ Πλαταµῶνος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, κατὰ κόσµον Ἀθανάσιος Ποστάλας τοῦ Βασιλείου καὶ τῆς Αἰκατερίνης, ἐγεννήθη εἰς τὴν πόλιν τῆς Λαρίσης τὸ ἔτος 1928. Μετὰ τὰς Γυµνασιακάς του σπουδὰς καὶ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν στρατιωτικῶν του ὑποχρεώσεων, εἰργάσθη ὡς ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀµύνης.

Ὅµως τὸ ἔτος 1968 καλεῖται νὰ ὑπηρετήσῃ τὸν οὐράνιον Βασιλέα, προσφέρων τὸν ἑαυτόν του εἰς τὸν ἱερὸν Ἀγῶνα τῆς µαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Τὸ αὐτὸν ἔτος ἐκάρη Μοναχὸς ἔχων ὡς Γέροντά του τὸν µακαριστὸν π. Θεωνᾶν Μαργαριτόπουλον. Τὸ ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος καὶ Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπον Αὐξέντιον. Ὑπηρέτησεν ὡς ἐφηµέριος εἰς τὴν Ἐνορίαν Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης µέχρι τὰς 18-2-1979 ὁπότε ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταµῶνος.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταµῶνος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εἶναι εἰς τὰς 18 Ἰανουαρίου – Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου (31 Ἰανουαρίου Ν. Η.).

φήµη τοῦ Σεβασµιωτάτου εἶναι:

α) «Ἀθανασίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταµῶνος, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

β) «Ἀθανασίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταµῶνος, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).