Ἱερὰ Σύνοδος

Maximos Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Πελαγονίας κ. Μάξιμος, κατά κόσμον Ἐμμανουὴλ Μαρέττα υἱὸς τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θωμᾶ Μαρέττα (Maretta), (ὁ ὁποῖος ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς), καὶ τῆς Πρεσβυτέρας Νάνσυ Ροῦθ Κάλντουελ (Caldwell). Ἡ οἰκογένεια Μαρέττα φέρει καταγωγὴν ἀπὸ τὸν Ἀκράγαντα τῆς Σικελίας. Ὁ Θεοφιλέστατος ἐγεννήθη εἰς τὴν πόλιν Tom's River τοῦ Νέας Ὑερσέης τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς εἰς τὰς 04/17-01-1979 καὶ ἐκ τῆς ἡλικίας τῶν 11 ἐτῶν μετεκόμισεν οἰκογενειακῶς εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην.

Τὸ ἔτος 1997 μετέβη διὰ Θεολογικὰς Σπουδὰς εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Τζόρντανβιλ τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α. τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ἕνθα καὶ ἐγένετο Δόκιμος Μοναχός (ἐν ἔτει 1999). Τὸ 2001 ἀποπεράτωσε τὰς σπουδὰς αὐτοῦ καὶ μετέβη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Νέας Ὑόρκης τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, ὅπου καὶ τὸ ἑπόμενον ἔτος 2002 (07/20 Μαρτίου) ἐκάρη Ρασοφόρος Μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Μάξιμος, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀπὸ τὸν Γέροντά του Σεβασμ. τότε Μητροπολίτην Ἀμερικῆς κ. Παῦλο. Ἀπὸ αὐτὸν ἐχειροτονήθη Ἱεροδιάκονος τὴν 19-02/03-03-2008 καὶ Ἱερομόναχος τὴν 19-02/03-03-2008, εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου ἐφημερεύει ὁ π. Θωμᾶς Μαρέττα. 

Τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου 18-04/01-05-2019, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐξέλεξε αὐτὸν Τιτουλάριον Ἐπίσκοπον, μέλος τῆς Ἐπαρχιακῆς ἐν Ἀμερικῇ Συνόδου, ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην Ἀμερικῆς, μετὰ δικαιώματος ψήφου, ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Πελαγονίας καὶ τὸ Σάββατον τῆς Διακαινησίμου, 21-04/04-05-2019 ἐχειροτόνησεν αὐτὸν Ἐπίσκοπον.

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Πελαγονίας κ. Μάξιμος, ὁμιλεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἀγγλικήν, τὴν Ρωσικήν, Ἱσπανικὴν καὶ Ἑλληνικὴν γλῶσσαν, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη διαμένει μονίμως εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου εἰς τὴν Γουατεμάλαν τῆς Κεντρικῆς Ἀμερικῆς (Santa Cruz Naranja, Guatemala) καὶ ἐργάζεται ἱεραποστολικῶς εἰς τὴν Λατινικὴν Ἀμερικὴν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ἀφρικήν.

Τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. ΜΑΞΙΜΟΥ εἶναι εἰς τὰς 21 Ἰανουαρίου (03 Φεβρουαρίου Ν.Η.) – Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

φήμη τοῦ Θεοφιλεστάτου εἶναι:

«Μαξίμου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Πελαγονίας, πολλὰ τὰ ἔτη».