Ἐκκλησιολογικά

Ρωσικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου

Ἡ Ρωσικὴ μετάφρασις τοῦ κειμένου "Ἡ Γνησία Ορθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ" εἰς μορφὴν pdf.

ΕΔΩ