Ἀντιαιρετικά

ΟΙ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ! B'

τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Δημητριάδος κ. Φωτίου

Ἀρχιγραματέως Ἱερᾶς Συνόδου

 

πάντηση στὴν ἀπὸ 06-10-2018 γνωμοδότηση τοῦ κ. Κυριάκου Κυριαζόπουλου πρὸς τὰ ἀποτειχισμένα ἤδη (ἀπὸ τὴν 26-10/8-11-2016) μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ σωματείου ΘΕΟΚΓΟΧΝΜ[1]καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, περὶ τοῦ Νόμου 4301/2014, γιὰ τὴν ἐκ τῶν ὑστέρων «δογματικὴ θεμελίωση» τῆς ἀποτειχίσεώς τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τὸ πρῶτο μέρος κατέληγε στὴν ἑνότητα 3, στὴν ὁποίαν ἀναφερθήκαμε στὸ τμῆμα ἑτεροδόξων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων. Εἴπαμε ὅτι ἀντίθετα ἀπὸ τὰ ὅσα διακινοῦν κάποιοι ψευδῶς καὶ δυστυχῶς παραδέχεται καὶ ὁ κ. Κυριαζόπουλος, ἡ Ἐκκλησία ΓΟΧ Ἑλλάδος δὲν ἐπο­πτεύ­εται ἀπὸ τὸ τμῆμα ἑτεροδόξων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Διεύθυνση Θρησκευ­τι­κῆς Διοικήσεως τοῦ ἰδίου Ὑπουργείου.

Πρὶν προχωρήσουμε στὴν ἀνάλυση τῶν ὑπολοίπων πτυχῶν τοῦ ζητήματος πρέπει νὰ ἀναφέ­ρουμε, ὅτι ἤδη κατὰ τὸν χρόνο συγγραφῆς τοῦ δευτέρου αὐτοῦ μέρους τῆς ἀπαντήσεώς μας, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κατήργησε ἐντελῶς τὸ τμῆ­μα ἑτεροδόξων καὶ ἑτεροθρήσκων καὶ ἵδρυσε στὴ θέση του τμῆμα Μη­τρώ­ου.

Πρόκειται γιὰ μία ἀπροσδόκητη ἐξέλιξη, ἡ ὁποία δὲν ἦταν ἀναμε­νόμενη καὶ ἔφερε σὲ δύσκολη θέση ὅλους ὅσους εἶχαν οἰκοδο­μή­σει τὴν ἀντίδρασή τους κατὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπάνω στὸ θεμέλιο τοῦ τμήματος ἑτεροδόξων! Ἔμειναν νὰ παραμιλοῦν λέγοντας τὸν στίχο τοῦ ποιητοῦ:

«Καὶ τώρα τὶ θὰ γένουμε χωρὶς βαρβάρους;[2]»...

Περισσότερα ΕΔΩ - Δεῖτε τὸ Α' ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ καὶ Σύντομον Ἀπάντησιν εἰς Ἀνταπάντησιν ΕΔΩ