Ἀντιαιρετικά

Σύντομη ἀπάντηση στὴν «ἀνταπάντηση» τοῦ Καθηγητοῦ κ. Κυριαζόπουλου

Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου

Ἀρχιγραματέως Ἱερᾶς Συνόδου

Πρὶν προχωρήσουμε στὸ Β´ μέρος τῆς ἀπαντήσεώς μας «ΟΙ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ» στὴν ἀπὸ 06-10-2018 Γνωμοδότηση τοῦ κ. Κυριάκου Κυριαζόπουλου περὶ τοῦ Ν.4301 (στὸ ἑξῆς ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ), ὀφείλουμε μία σύντομη ἀπάντηση στὴν «ἀνταπάντηση» τοῦ κ. Καθηγητοῦ στὸ Α´ μέρος. Σὲ αὐτὴν τὴν «ἀνταπάντηση» ὁ κ. Καθηγητὴς ἀντὶ νὰ ἀπαντᾶ, μᾶλλον θέτει νέα ἐρωτηματικά. Πάντως, τουλάχιστον, τώρα ἔχει υἱοθέτησει μία στοιχειώδη διάρθρωση καὶ διαίρεση σὲ ἑνότητες τοῦ κειμένου του (κατ᾽ ἀντιστοιχίαν τοῦ Α´ μέρους τῆς ἀπαντήσεως ἡμῶν) γιὰ νὰ εἶναι κάπως εὐκολοδιάβαστο. Εἶναι μία πρόοδος αὐτό. Ἀπαντοῦμε.

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ