Διάφορα

Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Πανηγύρεως τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Φυλὴ Ἀττικῆς, 2/15-10-2018

 

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος!

 Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή

 

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Καλλίνικε, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι άγιοι Αρχιερείς,

Σεβαστοί Πατέρες και Μητέρες,

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές!

Δόξα τῇ μιᾷ Αγίᾳ, Ομοουσίᾳ, Ἀδιαιρέτῳ καὶ ζωοποιῷ Τριάδι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων!

triaditsaΑς ευχαριστήσουμε τον Έναν Τρισυπόστατον Θεόν για την σημερινή πανήγυρη – πανήγυρη της πίστεώς μας εις Αυτόν, της αγάπης μας προς Αυτόν, πανήγυρη της ενότητός μας εις την αγίαν Εκκλησίαν Αυτού, πανήγυρη προς τιμήν των Αγίων Προστάτων της Ιεράς Μονής ταύτης – των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων Κυπριανού και Ιουστίνης.

Ας αγαλλιάσουμε και ας χαρούμε σήμερα για αυτήν την τριπλή πανήγυρη. Η πανήγυρη της ενότητος μεταξύ των Τοπικών Γνησίων Ορθοδόξων Εκκλησιών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, η πανήγυρη της αγάπης μας εις τον Χριστόν μόλις στεφανώθηκε με το συλλείτουργο για την τέλεση της Αγίας Ευχαριστίας μαζί με αδελφούς μας από τις Εκκλησίες της Ρωσσικής Διασποράς και της Ρουμανίας. Αύτη η πανήγυρη είναι δώρο το οποίο ο Θεός μας χάρισε εύσπλαχνα. Αλλά αυτό το δώρο είναι σύναμα και καρπός της συνεργίας της χάριτος του Θεού και της ανθρωπίνης θελήσεώς μας. Ναι, στην πορεία προς αυτήν την πανήγυρη είχαμε δυσκολίες, δοκιμασίες. Ωστόσο οι τελευταίες εκπαίδευσαν την καλή θέλησή μας, στερέωσαν την υπομονή μας, ενδυνάμωσαν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μας.

«Έλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν», λέει ο άγιος Ψαλμωδός (Ψαλμ. 84:11). Από εκεί ακριβώς αναβλύζει η χαρά της σημερινής πανηγυρήσεως – από τη νίκη της αληθείας και της αγάπης. Η αγάπη και η αλήθεια– εάν μπορώ να εκφραστώ με τέτοιο τρόπο – είναι ομοούσιες, αλληλοπεριχωρούνται. Η αγάπη ζει διαμέσου της αληθείας, η αλήθεια ζει διαμέσου της αγάπης. Εάν μπορούμε να μιλάμε για γλώσσα της αγάπης, αυτή η γλώσσα είναι η αλήθεια, και εάν μπορούμε να μιλάμε για γλώσσα της αληθείας, αυτή η γλώσσα είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι ζωή της αληθείας, καρδιά της αληθείας. Στην αδιαίρετη ενότητά τους η αγάπη του Χριστού και η αλήθεια του Χριστού είναι η καρδιά και ο νους της Εκκλησίας ως θεανθρωπίνου οργανισμού.

 

* * *

Σήμερα το έλεος και η αλήθεια συναντιούνται, η δικαιοσύνη και η ειρήνη αγκαλιάζονται και απ΄αυτές ανατέλλει η χαρά της ενότητός μας με τον Σωτήρα μας, της ενότητός μας μεταξύ μας εις Αυτόν, εις το Άγιον Όνομά Του. Να είναι ευλογημένος ο Θεός ημών, ο Οποίος εποίησε την ημέραν ταύτην! Να είναι ευλογημένοι οι Αγιοι Μάρτυρες Κυπριανός και Ιουστίνη, οι οποίοι μας συγκέντρωσαν σήμερα στην Ιερά Μονή τους! Μέσα στην θυελλώδη θάλασσα του κόσμου τούτου, ανάμεσα στο χάος των διαιρέσεων και δελεασμών, να παραμείνουμε ενωμένοι στην αλήθεια του Χριστού και στην αγάπη του Χριστού! Να είναι η μαρτυρία των τεσσάρων τοπικών Γνησίων Ορθοδόξων Εκκλησιών μας ζωντανή και έμπρακτη μαρτυρία για την αλήθεια και την αγάπη, τις οποίες μας αποκάλυψε η ενσαρκωμένη Αλήθεια και η ενσαρκωμένη Αγάπη, ο Σωτήρας του κόσμου Χριστός!

* * *

Καλλινίκου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος,

Αγαθαγγέλου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πρωτοϊεράρχου Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εν Διασπορᾴ,

Βλασίου του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου και Μητροπολίτου Εκκλησίας Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών εν Ρουμανίᾳ.

 

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ!

Αμήν.