Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου στὴν Ρουμανία

Τὴν Τρίτη, 15ην / 28ην Ἰουνίου 2016, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου Ρουμανίας ἑώρτασε μέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου (+1985) στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σλατιοάρας, ὅπου καὶ εὑρίσκονται ἀποτεθησαυρισμένα τὰ Ἱερὰ Λείψανα Αὐτοῦ.

Πανηγύρεις τῶν Ἁγίων Πάντων

ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 13/26 Ἰουνίου 2016, πανηγύρισαν οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας:

Πανηγύρεις τῆς Ἁγίας Τριάδος

ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς ἐτελέσθη ἡ πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ἀσπροπύργου Ἀττικῆς. Στὸν Ἑσπερινὸ τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου, 5/18-6-2016, προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου. 

Ἑορτὴ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ρώσσου

ΤΗΝ Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, 27.5/9.6.2016, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Ρώσσου στὸ χωριὸ Ἅγιος Κωνσταντῖνος τῆς Ἐπαρχίας Φαρσάλων τοῦ Νομοῦ Λαρίσης, τοῦ ὁποίου Κτήτωρ καὶ Ὑπεύθυνος εἶναι ὁ Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου.

Conferenza Interortodossa delle Vere Chiese Ortodosse in vista del Grande Concilio degli Ecumenisti

Comunicato Stampa

 

Con la grazia di Dio, si è attuata la Grande Conferenza Interortodossa delle Vere Chiese Ortodosse di Grecia, Russia della Diaspora e Rumania, alla quale hanno partecipato Vescovi, Preti, Diaconi e Rappresentanti Laici, in tutto quaranta uno (41) persone.

Συνοδικὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Στὴν κατάμεστη ἀπὸ κόσμο Αἴθουσα τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 30.5/12.6.2016, καὶ ὥρα 18.00, πραγματοποιήθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἡ ἐπετειακὴ Συνοδικὴ Ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1453.

Межправославное Совещание Истинных Православных Церквей перед так называемым Великим Собором Экуменистов

Пресс-Релиз


Божией благодатью, состоялось Межправославное Совещание Истинных Православных Церквей Греции, Русского Зарубежья и Румыни, в котором приняли участие Архиереи, Иереи, Дьяконы и Делегаты из Мирян, всего 41 человек.

Întrunirea Inter-Ortodoxă a Adevăratelor Biserici Ortodoxe în vederea așa-numitului Mare Sinod al Ecumeniștilor

 Buletin de informare


Cu harul lui Dumnezeu, s-a realizat o mare Întrunire Inter-Ortodoxă a Adevăraților Creștini Ortodocși din Grecia, Rusia din Diaspora și România, la care au luat parte reprezentanți-delegați arhierei, preoți și diaconi, în număr total de 41.

Ὀνομαστήρια Ἱεράρχου

Τὴν Τρίτη 1/14 Ἰουνίου ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμ . Μητροπολίτης Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ὀνουφρίου Κερατέας Ἀττικῆς. Στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ἐνῷ παρίσταντο συμπροσευχόμενοι: ὁ ἑορτάζων Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ὁ ἐπιχώριος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητρ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος (ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καὶ τὸν θεῖο λόγο) καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

Inter-Orthodox Consultation of the Genuine Orthodox Christians in View of the So-Called Great Synod of the Ecumenists

Press Release


By the Grace of God, the Genuine Orthodox Churches of Greece, Russia (the Russian Orthodox Church Abroad), and Romania held a major Inter-Orthodox Consultation, in which a total of forty one persons—Hierarchs, Presbyters, Deacons and lay representatives—participated.