Νέα

Ἐπέτειος Ἐνθρονίσεως Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου

Τὴν Δευτέραν 4/17 Ὀκτωβρίου 2016, ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, συνεπληρώθησαν ἕξ ἔτη ἀπὸ τὴν ἐνθρόνισιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου εἰς τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν.

Τεῦχος 993 τῆς "Φωνῆς"

Ἀνηρτήθη στὸν οικείο (ΕΔΩ) τόπο το τεῦχος 993 τῆς ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Διὰ τοῦ τεύχους αύτοῦ ἐπῆλθεν ἐπιτέλους συγχρονισμὸς τοῦ ἐπισήμου δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μετὰ τῆς ἐπικαιρότητος. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἔχουν ἀναρτηθεῖ ἐπίσης ἐκεῖ καὶ τὰ παλαιότερα τεύχη (971 ἕως 978) τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν κυκλοφορήσει εἰς ἔντυπον μορφὴν.

Τεῦχος 992 τῆς "Φωνῆς"

Ἀνηρτήθη στὸν οικείο (ΕΔΩ) τόπο το τεῦχος 992 τῆς ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἔχουν ἀναρτηθεῖ ἐπίσης ἐκεῖ καὶ τὰ παλαιότερα τεύχη (971 ἕως 978) τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν κυκλοφορήσει εἰς ἔντυπον μορφὴν.

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς

Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε καὶ πάλι μὲ ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, Ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου στὴν Ν. Μεσημβρία

ΤΗΝ Κυριακή, 26.9/9.10.2016, πανηγύρισε ὁ πετρόκτιστος Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸν αὔλειο χῶρο τῆς οἰκίας τοῦ εὐλαβοῦς ἀδελφοῦ κ. Χριστοδούλου Ματσιοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης.

Ποιμαντικὲς καὶ Ἀδελφικὲς Ἐπισκέψεις στὸ Ἐξωτερικὸ

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πραγματοποίησε ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις σὲ Τοποτηρητεῖες του στὸ ἐξωτερικό, ὅπως καὶ ἀδελφικὲς στοὺς ἐν κοινωνίᾳ εὑρισκομένους μεθ’ ἡμῶν Ρώσους καὶ Ρουμάνους ἐν Χριστῷ Ἀδελφούς.

Τεῦχος 991 τῆς "Φωνῆς"

Ἀνηρτήθη στὸν οικείο (ΕΔΩ) τόπο το τεῦχος 991 τῆς ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἔχουν ἀναρτηθεῖ ἐπίσης ἐκεῖ καὶ τὰ παλαιότερα τεύχη (971 ἕως 978) τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν κυκλοφορήσει εἰς ἔντυπον μορφὴν.

Τρισάγιον εἰς τὸν Ἀείμνηστον Κυβερνήτην Ἰωάννην Καποδίστριαν

Τὴν Δευτέραν 27 Σεπτεμβρίου / 10 Ὀκτωβρίου 2016, συνεπληρώθησαν 185 ἔτη ἀπὸ τὴν δολοφονίαν τοῦ εὐσεβεστάτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Καποδιστρίου.

Τεῦχος 990 τῆς "Φωνῆς"

Ἀνηρτήθη στὸν οικείο (ΕΔΩ) τόπο το τεῦχος 990 τῆς ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Σημειωτέον ὅτι ἔχουν ἀναρτηθεῖ ἐπίσης ἐκεῖ καὶ τὰ παλαιότερα τεύχη (971 ἕως 978) τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν κυκλοφορήσει εἰς ἔντυπον μορφὴν.

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Πύργου Ἠλείας

ΤΗΝ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 12/25.9.2016, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὸν Πύργο Ἠλείας.