Νέα

Το 5ο τεῦχος τοῦ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ


Δεῖτε τὸ 5ο τεῦχος τοῦ ἱστορικοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, τὸ ὁποῖον ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸ τεῦχος αὐτό, ὅπως καὶ τὰ προηγούμενα, μπορεῖτε νὰ τὰ βρεῖτε στὴν ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τοῦ Ἱστοτόπου μας, εἴτε στὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο:

ΕΔΩ

Ἐκδημία Ἡγουμένου

κοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὴν Πέμπτη 7/20 Ἰουλίου 2017 ὁ Μακαριστὸς Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου Οἰνόης Ἀττικῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀζαρίας Ὡρολογᾶς.

Πανήγυρις Ναοῦ Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων στὰ Κύμηνα Θεσσαλονίκης

ΤΗΝ Πέμπτη, 30-6/13-7-2017, πανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων ΙΒ’ Ἀποστόλων στὰ Κύμηνα Θεσσαλονίκης.

Συνοδικός Ἐσπερινός Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου

Τήν Τετάρτη, 29-06/12-07-2017, πραγματοποιήθηκε ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, τοῦ καί ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν.

Ἀρχιερατικὴ Ἐπίσκεψις εἰς Η.Π.Α. καὶ πανήγυρις Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς

ΕΞ ἀφορμῆς τῆς πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς εἰς Cobleskill Νέας Ὑόρκης, εἰς τὴν ὁποίαν Ἡγούμενος εἶναι ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, γίνεται ἡ ἐτησία Σύναξις Κληρικῶν τῆς Ἀμερικῆς καθὼς καὶ Συνεδρίασις τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ.  Ἑλλάδος. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, μετέβη ἐξ Ἑλλάδος προκειμένου νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὰς ἑορτίους ἐκδηλώσεις και συνεδριάσεις, μεταφέρων τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εὐχαριστήριος Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς Σερίφου

ΤΗΝ Πέμπτη, 30-6/13-7-2017, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων ΙΒ´ Ἀποστόλων, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ τοπικὴ ἑορτὴ τῆς Παναγίας τῆς Μεταλλειορυχειτίσσης (Προστάτιδος τῶν Μεταλλορύχων), ἑορτὴ ἡ ὁποία τιμᾶται ἰδιαιτέρως στὴν Σέριφο, τὸ νησὶ μὲ τὰ πολλὰ μεταλλεῖα σιδήρου, ἐτελέσθη εὐχαριστήριος Θεία Λειτουργία γιὰ τὴν θαυματουργικὴ διάσωση τῆς Ἀρχιλοχίου του Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ Βασιλικῆς Πλεξίδα, ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ἑλικοπτέρου στὸ Σαραντάπορο τὴν 6/19 Ἀπριλίου 2017.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου

Τήν Πέμπτη, 30-06/13-07-2017, ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καί Πανευφήμων  Δώδεκα Ἀποστόλων, μέσα σέ κλῖμα ἱερᾶς συγκινήσεως καί πνευματικῆς χαρᾶς, ἐτελέσθη ἡ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ ἀπό τριετίας Μουσικολογιωτάτου Διακόνου π. Λεωνίδου Πίττου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στίς Ἀχαρνές Ἀττικῆς.

Ἡ Ἐορτή τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Πέτρου καί Παύλου

Την Τετάρτη, 29-06/12-07-2017, πανηγύρισε μετά τῆς δεούσης λαμπρότητος ὁ ἱστορικός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Δάφνης Ἀθηνῶν.

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς στὸ Παρίσι

 Τὴν Κυριακή, 19-6/2-7-2017, ἑώρτασε ὁ μικρὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς τοῦ Θαυματουργοῦ στὸ Παρίσι. Ὡς γνωστόν, ὁ Ἅγιος διετέλεσε Ἀρχιερέας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς γιὰ τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ ’50 τὸν περασμένο αἰῶνα. Ἡ πνευματικὴ παρουσία του κατὰ τὸν ἑορτασμὸ ἦταν αἰσθητή, κατὰ μαρτυρίαν πιστῶν βαπτισθέντων ἀπὸ Κληρικὸ χειροτονηθέντα ἀπὸ τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο.