Νέα

Koπή Πίτας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν

Τὸ Σάββατο, 7/20- 01- 2018, πραγματοποιήθηκε ἡ τελετὴ κοπῆς τῆς καθιερωμένης πίτας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, στὴν Σχολὴ Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία λειτουργεῖ φέτος στὸν Πειραιᾶ.

Ὁ Ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων 2018

Mετὰ πάσης λαμπρότητος καὶ μεγαλοπρέπειας ἑωρτάσθηκε ἡ μεγάλη Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τὴν Παρασκευή, 6/19 Ἰανουαρίου 2018, σὲ ὅλους τοὺς Ναοὺς καὶ τὶς Μονὲς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας.

Πανήγυρις Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν Κομοτηνὴ

Τὴν Πέμπτη, 22-12-2017/4-1-2018, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας στὴν Κομοτηνὴ τῆς ἀκριτικῆς Θράκης.

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος

Τήν Δευτέρα, 12/25-12-2017, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντους τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στό Γαλάτσι Ἀθηνῶν.

Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις Ἁγίου Νικολάου

Πανηγύρισαν Ναοὶ καὶ Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ τιμῶνται στὸν Ἅγιο Ἱεράρχη Νικόλαο Μύρων τῆς Λυκίας τὸν Θαυματουργό, τὴν Τρίτη, 6/19-12-2017.

Φιλανθρωπικὴ Ἐπιμορφωτικὴ Ἐκδήλωση στὴν Καβάλα

Τὴν Κυριακή, 4/17-12-2017, ἔγινε στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Καβάλα μία ἐνδιαφέρουσα Ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα τοῦ Ναοῦ «Ἅγιος Ίωάννης ὁ Ἐλεήμων», μὲ τίτλο «Ἀγαπᾶμε καὶ βοηθᾶμε», σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς γεροντικῆς ἄνοιας.

Το 6ο τεῦχος τοῦ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ


Δεῖτε τὸ 6ο τεῦχος τοῦ ἱστορικοῦ Περιοδικοῦ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, τὸ ὁποῖον ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου

Τὴν Τετάρτη, 7/20-12-2017, τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὴν Αὐστραλία καὶ Ν. Ζηλανδία

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Σύδνεϋ τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Ὠκεανία, τῆς ὁποία εἶναι ἐπίσης Τοποτηρητής, ἀπὸ 28 Ὀκτ. ἕως 5 Δεκ. 2017 ἐκ.ἡμ.

Πανήγυρις Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου

Τὴν Τρίτη, 30-11/13-12-2017, πανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου στὸ Περιστέρι Ἀττικῆς.