Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου

ΤΟ Σάββατο, 13/26.11.2016, τοῦ Ἁγίου Οίκουμενικοῦ τῆς Ἐκκλησίας Διδασκάλου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

Ἀξιοχρέως ἑωρτάσθη ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως εἰς διαφόρους περιοχὰς τῆς Ἑλλάδος. Εἰς Χίον, ὅπου ὁ ἅγιος ἐξεκίνησε τὰ πρῶτα βήματά του ὡς Μοναχός, κάτω ἀπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Ἁγιοπατερίτου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος – Τοποτηρητὴς Χίου, ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Παρεκκλησίου ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Πατέρων Χίου.

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν

Στὴν πανηγυρίσουσα Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, 8/21.11.2016, τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, καὶ πολλοὶ Κληρικοὶ κυρίως τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως.

Λειτουργία εἰς τὸ Νησὶ τῆς Μυκόνου

Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Ταυλάριος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, μετέβη προσφάτως εἰς τὸ νησὶ τῆς Μυκόνου πρὸς τὴν ἐπὶ τόπου ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκεῖ πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι (ὡς οἱ πλεῖστοι ΓΟΧ τῶν Κυκλάδων) συνήθως ἀναγκάζονται νὰ μεταβαίνουν εἰς Πειραιᾶν ἢ Ἀθήνας, προκειμένου νὰ λειτουργηθοῦν ἢ νὰ κοινωνήσουν. 

Ἐπέτειος Ἐνθρονίσεως Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου

Τὴν Δευτέραν 4/17 Ὀκτωβρίου 2016, ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, συνεπληρώθησαν ἕξ ἔτη ἀπὸ τὴν ἐνθρόνισιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου εἰς τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν.

Συνέδριον Νεολαίας καὶ Οἰκογενείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς

θεσμὸς τῆς ἐτησίας διοργανώσεως Συνεδρίου διὰ τὴν Νεολαίαν καὶ τὴν Οἰκογένειαν, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, συνεπλήρωσεν ἤδη περισσότερον ἀπὸ μίαν δεκαετίαν. Τὸ Φθινόπωρον κάθε ἔτους μία Ἐνορία τῆς Μητροπόλεως ἀναλαμβάνει τὴν διοργάνωσιν τοῦ Συνεδρίου. 

Πανήγυρις Ἁγίου Δημητρίου στὴν Καβάλα

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 25.10/7.11.2016, ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Καβάλα, χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου.

Νέοι τῆς Έκκλησίας μας έτίμησαν τήν έπέτειο τοῦ «ΟΧΙ»

πως ἔχει καθιερωθεῖ πλέον τὰ τελευταία χρόνια, 40 νέοι καὶ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὸν Πύργο, τὸ Ἀγρίνιο καὶ τὴν Πάτρα, συμμετεῖχαν στὶς ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ μνήμης τῶν ἡρώων τοῦ ’40 στὸ Καλπάκι.

Τεῦχος 993 τῆς "Φωνῆς"

Ἀνηρτήθη στὸν οικείο (ΕΔΩ) τόπο το τεῦχος 993 τῆς ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Διὰ τοῦ τεύχους αύτοῦ ἐπῆλθεν ἐπιτέλους συγχρονισμὸς τοῦ ἐπισήμου δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μετὰ τῆς ἐπικαιρότητος. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἔχουν ἀναρτηθεῖ ἐπίσης ἐκεῖ καὶ τὰ παλαιότερα τεύχη (971 ἕως 978) τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν κυκλοφορήσει εἰς ἔντυπον μορφὴν.