Νέα

Σύναξις Κληρικῶν ἐν Ἀμερικῇ

2013clergysynaxis003

 

        Μετὰ μεγἀλης ἐπιτυχίας, τὴν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων 17/30-6-3013, Βοστώνην,  ὡλοκληρώθησαν αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως Κληρικῶν έν Ἀμερικῇ. Διήρκεσαν ἐπί τριήμερον, ἐκ τῆς Παρασκευῆς 15/28-6-2013 καὶ διεξήχθησαν εἰς τὸν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ  τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Βοστώνης.

 

Χειροτονία π. Καλλινίκου

xeironiapatrosKallinikou1


        Τό Σάββατον 16 Ἰουνίου (29 ν.ἡμ.) 2013 ἡμέραν ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Κερατέας, ὁ π. Καλλίνικος Ἡλιοπουλος (πτυχιοῦχος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν), ἔλαβε τόν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Πρεσβυτέρων καί Διακόνων. 

 

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Engenia


         Τὸ Σάββατον 26 Μαΐου / 8 Ἰουνίου 2013, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς. Ἀφ’ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς ἐγένετο ἡ κατάθεσις τῶν Τιμίων Λειψάνων κατὰ τὴν τάξιν καί τὴν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων παρουσίᾳ πλήθους κόσμου.

Ἡ Εʹ Πανελλήνιος Ἱερατικὴ Σύναξις

0syn


      Τὴν Πέμπτην 17/30-5-2013, ἔλαβε χώρα ἡ Εʹ Πανελλήνιος Ἱερατικὴ Σύναξις τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως ἐγένεντο εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου. Τὴν πρωΐαν ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας, μετά τὸ πέρας τῆς ὁποίας  παρετέθη πρόγευμα εἰς τῆν αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ διὰ τοὺς παρισταμένους Κληρικούς.

Ἐκδηλώσεις Μνήμης Γενοκτονίας Ποντίων

imab

 

        Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας εἰς τὴν περιοχήν τῆς ὁποίας κατοικοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες Πόντιοι, μετεῖχε ἐνεργῶς εἰς τὰς ἐτησίους ἐκδηλώσεις μνήμης ἐπὶ τῇ θλιβερᾶ ἐπετείῳ τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. κ. Ἀκακίου

akak

        Τὴν 1/14-5-2013, ἡμέραν Τρίτην μνήμη τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Ἀκακίου, Ἰγνατίου καί Εὐθυμίου, ἐώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος καί πολιός Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκάκιος.

Χειροτονία π. Ματθαίου

Matthew

 

        Εἱς τὸν κατάμεστον Ἱερὸν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας τὴν Παρασκευὴν 25 Μαΐου / 7 Ἰουνίου 2013, ἑορτὴ τῆς Γʹ εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἑγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος πρεβίβασεν εἰς τὸν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης τὸν εὐλαβέστατον Ἱεροδιάκονον π. Ματθαῖον Μαβίδην. Ὁ π. Ματθαῖος εἶναι ἔγγαμος καὶ πρόκειται νὰ ὑπηρετήσῃ εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς.

Ἑορτὴ Λήξεως Κατηχητικῶν Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς

katichPeir

 

      Τὸ Σάββατον 5/18 Μαΐου 2013, εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Πειραϊκοῦ Συνδέσμου ἐγένετο ἡ τελετή λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος μὲ τὴν συμμετοχήν ὑπέρ τῶν 100 παιδιῶν. Τὰ παιδιὰ ἔψαλαν, τραγούδισαν, ἀπήγγειλαν ποιήματα καί ἐπαρουσίασαν διδακτικά μικρά δραματουργήματα.

Πανήγυρις Καθεδρικοῦ

cathedral1

        Τὴν Τετάρτην 2/15-5-2013, ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου ἐγένετο ἡ δευτέρα πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἱερὰ Λιτανεία

Litan

         Τὸ Σάββατον τῆς Διακαινισήμου, κατὰ τὴν καθιερωθεῖσαν - πλέον - τᾶξιν, γίνεται ἡ λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου εἰς τὴνἹερὰν Μονὴν Ἁγίας Μαρίνης Κερατέας Ἀττικῆς. Ἀκολουθεῖται τὸ τυπικόν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ μετὰ τὴν Ἀναστάσιμον θείαν λειτουργίαν, τελεῖται ἁγιασμός καὶ ἐν συνεχείᾳ λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος πέριξ τῆς Μονῆς μετὰ δεήσεων καὶ εὐχῶν ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς, κ.λπ..