Νέα

Ἐπίσκεψις στὴν Βουλγαρία

SofiaCathedral

   ΔΙΗΜΕΡΗ ἐπίσκεψι στὴν Βουλγαρία (βράδυ Δευτέρας 1/14 Ἰουλίου ἕως ἀπόγευμα Τετάρτης 3/16 Ἰουλίου 2014), πραγματοποίησαν -Συνοδικῇ Ἐντολῇ- οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεὺς καὶ Γραμματεὺς ἀντιστοίχως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ συζητήσουν μετὰ τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος προΐσταται τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας, θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, πρὸς διευκόλυνσιν τῆς ἐπιθυμητῆς ἀπὸ ἀμφοτέρους ἐπιτεύξεως τῆς ἐπισήμου ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καὶ Βουλγαρίας.

Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Μάνδρας Ἀττικῆς

AgAnarg7

   ΤΗΝ Δευτέραν, 1/14.7.2014, ἐπανηγύρισεν ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ εἰς Μάνδραν Ἀττικῆς.

Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὰ Κύμινα Θεσσαλονίκης

kymina3

   ΤΗΝ Κυριακή, 30.6/13.7.2014, ἐπανηγύρισε ὁ Μετοχιακὸς Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων ΙΒ’ Ἀποστόλων στὰ Κύμινα τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐλειτούργησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου ἀπὸ τὴν Δράμα, τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γλυκερίου Ἁγιοκυπριανίτου καὶ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Νικολάου Ματσούλια ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πανηγυριστῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ εὐρύτερα ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη.

Ἵδρυσις Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀφρικανικὴ Δηµοκρατία τοῦ Τόγκο ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Λούνης Ἰταλίας

Tongo3

ΜΕΤΑ ἀπὸ µία περίοδο προετοιµασίας, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Παῦλος Ἁγιοσεραφειµίτης ἐργάσθηκε µὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ἐπιµέλεια, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λούνης καὶ Ἔξαρχος στὴν Ἰταλία κ. Σιλουανός, µετέβη στὸ Τόγκο ἐπὶ δεκαήμερον περίπου, προκειµένου νὰ ἱδρύση ἐπισήµως τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ στὴν χώρα αὐτή, µὲ τὴν τοποθέτησι τοῦ Θεµελίου Λίθου µιᾶς Ἐκκλησίας, ἀφιερωµένης στοὺς Ἁγίους Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο (µὲ συνηµµένους ἐνοριακοὺς χώρους), ὡς καὶ τὸν Θεµέλιο Λίθο τοῦ Κέντρου Ὑγείας «Νέα Ζωή», ὁ ὁποῖος ἀναπληρώνει µία σοβαρὴ ἔλλειψι στὴν περιοχὴ τοῦ χωριοῦ Κνπάλα, ὄχι πολὺ µακριὰ ἀπὸ τὴν περιοχή, ὅπου θὰ δηµιουργηθῆ τὸ νέο ἀεροδρόµιο τῆς πρωτεύουσας Λοµέ.

Εἰκονολογικὸν Ὁδοιπορικὸν εἰς Ρουμανίαν

Rouman1

Ἀπό τὴν Πέμπτην 13/26--6-2014 ἕως τὴν Τρίτην 18-6/1-7-2014 ὁ Μακαριώτατος Άρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος ἐπικεφαλὴς  Ἀρχιερέων, Κληρικῶν, ἀλλὰ καὶ ὁμάδος εὐσεβῶν προσκυνητῶν μετέβησαν εἰς Ρουμανίαν.

Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις Ἀποστόλου Παύλου

AreopagPaulSt


   Υἱϊκὸν χρέος τιμῆς πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν Ἀπόστολον Παῦλον ἀποτίει κατ’ ἔτος ἡ Ἱερὰ Σὐνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Πλησίον τοῦ χώρου τῆς Πνυκός, ἐκεῖ ὅπου τὸ κήρυγμα περὶ τοῦ Ἀγνώστου Θεοῦ ἠκούσθη τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων καὶ ὁ πυρὴν τῶν πρώτων Χριστιανῶν ἐχηματίσθη, εὑρίσκεται ἡ ταπεινή, ἐν εἴδει κατακόμβης, ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς τὸ Μοναστηράκι Ἀθηνῶν.

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. Πειραιῶς & Σαλαμῖνος

Gerontios

Τὴν Κυριακὴν 16/29 Ἰουνίου 2014, ἑορτὴν τῶν Πατέρων τῆς Σκήτεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Μεγάλου καὶ Τρισάγιο στὸν τάφο κεκοιμημένου Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας

Barnaba

Τὴν Τετάρτη, 19 Ἰουνίου/2 Ιουλίου 2014, τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βαρνάβα Ἀττικῆς, ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Μεγάλου.