Νέα

Συνοδικὸν Διορθόδοξον Συλλείτουργον Ἑνότητος καὶ Ὁμολογίας

 

concel

    ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 10/23.3.2014, τελέσθηκε τὸ Συλλείτουργο τῆς Ἑνώσεως, ὡς ἐπιστέγασμα τῆς ἐπιτευχθείσης συμφωνίας καὶ ἑνοποιήσεως Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ Ἐνισταμένων, ἀλλὰ καὶ τῆς Κοινωνίας μετὰ τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς.

Διορθόδοξος Σύσκεψις Ἑλλήνων – Ρουμάνων – Ρώσων Γνησίων Ὀρθοδόξων

Μέγαρα Ἀττικῆς, 8/21.3.2014

 

 Τὴν Παρασκευήν, 8/21ην Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους, περὶ ὥραν 10ην πρωϊνήν, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναχράντου Μεγάρων Ἀττικῆς, μετὰ τὸ Τρισάγιον εἰς τὸν τάφον τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χρυσοστόμου (+2010),

Τρισάγιον εἰς τὸ μνῆμα τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ

Φυλὴ Ἀττικῆς, 7/20.3.2014

 

Τὴν Πέμπτην, 7/20ὴ Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους, περὶ ὥραν 10ην πρωϊνήν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, τῇ συνοδείᾳ Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, μετέβη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2014

        Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ ἑορτὴ τοῦ θράμβου τῆς Ἀληθείας κατὰ τοῦ ψεύδους. Οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πάντοτε ἐτίμουν ἰδιαιτέρως τὴν ἡμέραν ταύτην. Κατὰ τὴν ἐφετινὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰς Ἐνορίας τῆς ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας ἐγένετο ἠ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τὰς Ἀθήνας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσς Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὴν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρακευῆς εἰς τὸ Μοναστηράκι, ἀπ’ ὅπου ἐξεκίνησεν ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων εἰς τὰς πέριξ ὁδούς, προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Ἐκδημία Κληρικοῦ


          Τὴν πρωΐαν τῆς Πέμπτης 21-2/6-3-2014 ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ πολιός Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρκέλλης π. Ἐμμανουὴλ Κολόμβος εἰς ἠλικίαν 94 ἐτῶν. Ὁ π. Ἐμμανουὴλ συνεπλήρωσεν 50  συναπτὰ ἔτη διακονίας ὡς Κληρικὸς τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸ 1964 καὶ ἦτο ἡ πρώτη χειροτονία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀστορίας κυροῦ Πέτρου. Ἂς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία.

Συλλυπητήρια εἰς Ἱεράρχην

        Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ἐκφράζει τὰ θερμά αὐτῆς συλλυπητήρια εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον ἐπὶ τῇ ἐκδημίᾳ τῆς Σεβαστῆς αὐτοῦ μητρὸς, Δήμητρας Λουδάρου. Εἴθε ἡ Κύριος νὰ παρέχῃ εἰς τὸν Σεβασμιώτατον καὶ τοὺς οἰκίους αὐτοῦ τὴν ἐξ ὕψους παρηγορίαν.

Ὁλοκλήρωσις τοῦ Διαλόγου - Δελτίον Τύπου

 

 

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Ἐπισήμου Διαλόγου τῆς  Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος προβαίνει στὴν ἀκόλουθη δήλωση:

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου

 

         Τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρκέλλης Ἀστορίας Νέας Ὑόρκης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἐτέλεσε τὴν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ π. Σεργίου Γκόρντον (Gordon).

Ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου

          Τὴν Τετάρτην, 6/19 Φεβρουαρίου 2014, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Φωτίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου, εἰς τὸν χῶρον τοῦ έν Πειραιεῖ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθώνος κ. Φώτιος ἑώρτασε τήν ὀνομαστικήν αὐτοῦ ἑορτήν.

Ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου

            Εἱς τὰς 25/01/2014 (7/02 ν. ἡμ.) ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ἑώρτασε τήν ὀνομαστικήν αὐτοῦ ἑορτήν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καβάλας.