Νέα

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους Ἐλευσῖνος

ΤΗΝ Κυριακή, 5/18.12.2016, τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μὲ ἄδεια τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐλευσῖνος/Μάνδρας Ἀττικῆς.

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἁνδρέου στό Περιστέρι

Με τήν δέουσα λαμπρότητα πανήγυρισε ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἁνδρέου  στό Περιστέρι. Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, τῇ ἀδείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ.Καλλινίκου, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου Παν/του Ἀρχιμανδρίτου π.Νεκταρίου Ἐλευθερίου καί τοῦ  Παν/του Ἱερομονάχου π.Καλλινίκου Ἡλιοπούλου.

Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὴν Πάτρα

ΤΗΝ Τρίτη, 30.11/13.12.2016, ἑωρτάσθηκε μὲ ἐπισημότητα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ στὴν Πάτρα ἡ μνήμη τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Πανηγύρεις Ἁγίας Αἰκατερίνης

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου εἰς τάς Ἀθήνας καί εἰς τήν Βοιωτίαν.

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

ΤΗΝ Τετάρτη, 24.11/7.12.2016, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ρώμης, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ.Κλήμης, Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, διὰ Θείας Λειτουργίας στὸν Προσκυνηματικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ίουστίνης, στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.

Θεία Λειτουργία ἐπισκέπτου Ἐπισκόπου στὴν Δράμα

ΤΗΝ Κυριακή, 14/27.11.2016, ὁ ἐκ Δράμας καταγόμενος Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τὴν γενέτειρά του, τέλεσε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, κατόπιν εὐγενοῦς καὶ προθύμου ἀδείας πρὸς τοῦτο τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου, μεταβάντος γιὰ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴν Κομοτηνὴ τὴν ἡμέρα ἐκείνη.

Ὁ Ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ εἰς Δάφνην

ερὰ Ἀγρυπνία ἐτελέσθη τὸ ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 25 πρὸς Παρασκευὴ 26 Νοεμβρίου τρ.ἔ. στὸν περικαλλῆ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Δάφνη Ἀθηνῶν, εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος προστάτου τῶν νηπίων.

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὰ Ἰωάννινα

Τήν Κυριακήν, 14/27 Νοεμβρίου 2016, ἐπανηγύρισεν μέ περισσήν λαμπρότητα ὁ νεόδμητος Ἱερός Ναός Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἰς τό Λυκόστομον Ἰωαννίνων.

Ἐνθρόνισις Ἡγουμένης

Συμφώνως πρὸς τὰ Μοναχικὰ θέσμια καὶ τὴν τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐγένετο τὴν Τρίτην 23-11/6-12-2016 τὸ ἑσπέρας ἡ ἐνθρόνισις τῆς νέας Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς, Ὁσιωτάτης Σταυριανῆς Μοναχῆς.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Εἰς τὴν Λαμίαν εὑρίσκεται ὁ μοναδικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τὴν Παρασκευὴν 12/25-11-2016 τὸ ἑσπέρας, εἰς τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν, καθὼς καὶ εἰς Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας (Σάββατον, 13/26-11-2016) προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.