Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. Πειραιῶς

 

Gerontios

 

        Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του  τὴν Κυριακὴν 1/14 Ἰουλίου εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς, ὅπου ἐτέλεσε τὴν θείαν λειτουργίαν. Ὁ Μακαριώτατος Άρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος παρέστη συμπροσευχόμενος καὶ ηὐχήθη εἰς τὸν Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. Ἀμερικῆς

 

Astoria

        Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Παῦλος ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του εἰς τὴν Ἀστόριαν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τοῦ Ἀρχιερατικοῦ συλλειτούργου εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρκέλλης προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Βοστώνης κ. Δημήτριον καὶ Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλον. Ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης παρέστη συμπροσευχόμενος.

Συνοδικός Ἑορτασμός Ἀποστόλου Παύλου

 

synPavl

 

         Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχει καθιερώσει κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τὴν ἀπόδοσιν τιμῆς πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν Ἀπόστολον Παῦλον διὰ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν πλησιέστερον πρὸς τὴν Πνῦκαν λατρευτικὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, τὸν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίας Παραρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι.

Χειροτονία π. Μωϋσέως

 

stylida1
        Τὴν Κυριακὴν 24-6/7-7-2013, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Στυλίδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐτέλεσε τὴν χειροτονίαν τοῦ Ὁσιωτάτου Μοναχοῦ π. Μωϋσέως Σαμαρᾶ εἰς Διάκονον. 

Χειροτονία π. Καλλινίκου

xeironiapatrosKallinikou1


        Τό Σάββατον 16 Ἰουνίου (29 ν.ἡμ.) 2013 ἡμέραν ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Κερατέας, ὁ π. Καλλίνικος Ἡλιοπουλος (πτυχιοῦχος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν), ἔλαβε τόν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Πρεσβυτέρων καί Διακόνων. 

 

Χειροτονία π. Ματθαίου

Matthew

 

        Εἱς τὸν κατάμεστον Ἱερὸν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας τὴν Παρασκευὴν 25 Μαΐου / 7 Ἰουνίου 2013, ἑορτὴ τῆς Γʹ εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἑγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος πρεβίβασεν εἰς τὸν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης τὸν εὐλαβέστατον Ἱεροδιάκονον π. Ματθαῖον Μαβίδην. Ὁ π. Ματθαῖος εἶναι ἔγγαμος καὶ πρόκειται νὰ ὑπηρετήσῃ εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς.

Ἐορτὴ τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου

PetrPavl0

        Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων προωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ἑωρτάσθη λαμπρῶς Ἐν Ἀθήναις εἰς τὸν ὁμώνυμον ἱστορικόν ἱερὸν Ναὸν Δάφνης.  Ἀφ᾿ ἑσπέρας, εἰς τὴν ἀκολουθίαν προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐγένετο ἡ περιφορὰ τῆς Ἁγίας εἰκόνος, τῇ συμμετοχῇ καῖ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

Σύναξις Κληρικῶν ἐν Ἀμερικῇ

2013clergysynaxis003

 

        Μετὰ μεγἀλης ἐπιτυχίας, τὴν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων 17/30-6-3013, Βοστώνην,  ὡλοκληρώθησαν αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως Κληρικῶν έν Ἀμερικῇ. Διήρκεσαν ἐπί τριήμερον, ἐκ τῆς Παρασκευῆς 15/28-6-2013 καὶ διεξήχθησαν εἰς τὸν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ  τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Βοστώνης.

 

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Engenia


         Τὸ Σάββατον 26 Μαΐου / 8 Ἰουνίου 2013, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς. Ἀφ’ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς ἐγένετο ἡ κατάθεσις τῶν Τιμίων Λειψάνων κατὰ τὴν τάξιν καί τὴν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων παρουσίᾳ πλήθους κόσμου.

Ἡ Εʹ Πανελλήνιος Ἱερατικὴ Σύναξις

0syn


      Τὴν Πέμπτην 17/30-5-2013, ἔλαβε χώρα ἡ Εʹ Πανελλήνιος Ἱερατικὴ Σύναξις τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως ἐγένεντο εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου. Τὴν πρωΐαν ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας, μετά τὸ πέρας τῆς ὁποίας  παρετέθη πρόγευμα εἰς τῆν αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ διὰ τοὺς παρισταμένους Κληρικούς.