Νέα

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα Ἐλασσῶνος

Verdic6

  ΓΙΑ τὴν Πανήγυρι τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα Ἐλασσῶνος τοῦ νομοῦ Λαρίσης, προσεκλήθη ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος τῇ ἀδείᾳ καὶ εὐλογίᾳ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμ. Μητροπολίτου τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου μετέβη στὸν Ναὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, Παρασκευή 19.7/1.8.2014, γενόμενος δεκτὸς ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο Αἰδεσιμ. π. Ἀθανάσιο Τσιότρα, διακονοῦντα ἐπὶ μισὸ περίπου αἰῶνα τὸ πολυπληθὲς Ποίμνιο στὴν ὄμορφη γενέτειρά του, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα.

Ἑορτὴ Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου

Nicodem1

 

Τὴν Κυριακὴν 14/27 Ἰουλίου 2014 ἑωρτάσθη λαμπρῶς ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου εἰς τὴν ὁμώνυμον Ἱερὰν Μονὴν ἡ ὁποία κεῖται εἰς ἀμφιθεατρικὴν θέσιν παρὰ τὸ Ἐλληνικὸν τῆς Γορτυνίας.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ Κονγκὸ

Congo7

ΑΠΟ 24.6/7.7 ἕως 12/25.7.2014, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας Κονγκὸ τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, μετέβη γιὰ μία νέα ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὶς πολυπληθεῖς Ἱεραποστολικὲς Κοινότητες στὸ Κονγκὸ καὶ τὸ Κονγκὸ Μπραζαβὶλ τῆς ἀχανοῦς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς.

Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Μάνδρας Ἀττικῆς

AgAnarg7

   ΤΗΝ Δευτέραν, 1/14.7.2014, ἐπανηγύρισεν ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ εἰς Μάνδραν Ἀττικῆς.

Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις Ἀποστόλου Παύλου

AreopagPaulSt


   Υἱϊκὸν χρέος τιμῆς πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν Ἀπόστολον Παῦλον ἀποτίει κατ’ ἔτος ἡ Ἱερὰ Σὐνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Πλησίον τοῦ χώρου τῆς Πνυκός, ἐκεῖ ὅπου τὸ κήρυγμα περὶ τοῦ Ἀγνώστου Θεοῦ ἠκούσθη τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων καὶ ὁ πυρὴν τῶν πρώτων Χριστιανῶν ἐχηματίσθη, εὑρίσκεται ἡ ταπεινή, ἐν εἴδει κατακόμβης, ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς τὸ Μοναστηράκι Ἀθηνῶν.

Ἐπίσκεψις στὴν Βουλγαρία

SofiaCathedral

   ΔΙΗΜΕΡΗ ἐπίσκεψι στὴν Βουλγαρία (βράδυ Δευτέρας 1/14 Ἰουλίου ἕως ἀπόγευμα Τετάρτης 3/16 Ἰουλίου 2014), πραγματοποίησαν -Συνοδικῇ Ἐντολῇ- οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεὺς καὶ Γραμματεὺς ἀντιστοίχως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ συζητήσουν μετὰ τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος προΐσταται τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας, θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, πρὸς διευκόλυνσιν τῆς ἐπιθυμητῆς ἀπὸ ἀμφοτέρους ἐπιτεύξεως τῆς ἐπισήμου ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καὶ Βουλγαρίας.

Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὰ Κύμινα Θεσσαλονίκης

kymina3

   ΤΗΝ Κυριακή, 30.6/13.7.2014, ἐπανηγύρισε ὁ Μετοχιακὸς Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων ΙΒ’ Ἀποστόλων στὰ Κύμινα τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐλειτούργησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου ἀπὸ τὴν Δράμα, τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γλυκερίου Ἁγιοκυπριανίτου καὶ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Νικολάου Ματσούλια ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πανηγυριστῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ εὐρύτερα ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη.

Ἵδρυσις Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀφρικανικὴ Δηµοκρατία τοῦ Τόγκο ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Λούνης Ἰταλίας

Tongo3

ΜΕΤΑ ἀπὸ µία περίοδο προετοιµασίας, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Παῦλος Ἁγιοσεραφειµίτης ἐργάσθηκε µὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ἐπιµέλεια, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λούνης καὶ Ἔξαρχος στὴν Ἰταλία κ. Σιλουανός, µετέβη στὸ Τόγκο ἐπὶ δεκαήμερον περίπου, προκειµένου νὰ ἱδρύση ἐπισήµως τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ στὴν χώρα αὐτή, µὲ τὴν τοποθέτησι τοῦ Θεµελίου Λίθου µιᾶς Ἐκκλησίας, ἀφιερωµένης στοὺς Ἁγίους Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο (µὲ συνηµµένους ἐνοριακοὺς χώρους), ὡς καὶ τὸν Θεµέλιο Λίθο τοῦ Κέντρου Ὑγείας «Νέα Ζωή», ὁ ὁποῖος ἀναπληρώνει µία σοβαρὴ ἔλλειψι στὴν περιοχὴ τοῦ χωριοῦ Κνπάλα, ὄχι πολὺ µακριὰ ἀπὸ τὴν περιοχή, ὅπου θὰ δηµιουργηθῆ τὸ νέο ἀεροδρόµιο τῆς πρωτεύουσας Λοµέ.