Νέα

Ὀνομαστήρια Ἱεράρχου

 

eorti_xrisostomou_1

 

Τήν Παρασκευήν 13/26 Νοεμβρίου, ἡμέραν τιμῆς καί μνήμης  τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἠμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας ἐτίμησαν τόν Ἐπίσκοπόν τους, Σεβασμιώτατον κ. Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος ἐώρτασεν τά ὀνομαστήρια του, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν.


Πανήγυρις Ἁγίων Ταξιαρχῶν

 

 

Τὴν Κυριακήν 8/21 Νοεμβρίου ἡμέραν κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τελεῖ τήν σύναξιν τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων καί πασῶν των Ἀσωμάτων Ἐπουρανίων Δυνάμεων, ἐπανηγύρησεν ἡ ὁμώνυμος Ἱερά Μονή Ἁγίων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας. Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καί Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀχαΐας, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Πειραιῶς κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καί τόν θεῖον λόγον, καθώς καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βρεσθένης κ. Θεοδοσίου.

 

Τρισάγιον εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀκάκιον

 

 

Tήν Τρίτην 3/16 Νοεμβρίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικος ἐτέλεσε τρισάγιον στόν μακαριστόν προκάτοχόν του Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Γ.Ο.Χ. κυρόν Ἀκάκιον. Εἰς τὴν φωτογραφίαν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μετά τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τό καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Παιανίας  ὅπου φυλάσσονται τά ὀστά τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Ἀκακίου.

Νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὁ ἀπό Ἀχαΐας κ.κ. Καλλίνικος

Νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὁ ἀπό Ἀχαΐας κ.κ. Καλλίνικος

       Σήμερον, Τρίτην 22 Σεπτεμβρίου ἐ.ἑ  (5 Ὀκτωβρίου ν.ἡμ.), συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μέ μοναδικόν θέμα τήν ἐκλογήν νέου Ἀρχιεπισκόπου.

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. ἐκήδευσε τόν Προκαθήμενό της

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. ἐκήδευσε τόν Προκαθήμενό της 1

Ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρός Χρυσόστομος Β΄ἐτελεύτησε τήν 13:30 τῆς 6/19-9-2010. Πρῶτοι κατέφθασαν οἱ Ἀρχιερεῖς Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καί Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καί ὀλίγον ἀργότερον ὁ Θεοφιλεστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, καθώς καί ἄλλοι κληρικοί.

Ὀνομαστήρια Ιεράρχου

ονομαστήρια ιεράρχου

Εἰς τήν Ἱερὰν Μονήν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας, ἑώρτασε τά ὀνομαστήριά του Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος. Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων μαρτύρων Καλλινίκου καί Θεοδότης, εἰς τὴν ὁποίαν προέστη ὁ ἑορτάζων, συνελειτούργησαν καιί οἱ Ἀρχιερεῖς Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καί Μαραθῶνος κ. Φώτιος.

 

Ἡ ἐνθρόνισις τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ.

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ


achbishop

 

Τὴν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς 4/17 Ὀκτωβρίου 2010 -ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν- ἐγένετο ἡ ἐνθρόνισις τοῦ νεοεκλεγέντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου.

Τρισάγιον εἰς τόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον

Τρισάγιον εἰς τόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον

Ὁ νεοεκλεγής Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 24-9/7-10-2010, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναχράντου καί ἔψαλε τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου αύτοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου.

 

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου

Τήν 15/18 Αὐγούστου 2010, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος ἐχειροτόνησεν τὸν Ὁσιώτατον Μοναχόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου π. Γαβριήλ Καραγιάννην εἰς τὸν πρῶτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης.

 

Κατασκηνώσεις 2010

κατασκηνώσεις 2010

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Μαξίμου λειτούργησαν καί φέτος οἱ κατασκηνώσεις τῆς Ι. Μ. Θεσσαλονίκης, στό δασικό χωριό Δρυάδες τοῦ Δήμου Ἰταμοῦ, στό νομό Καρδίτσας.