Νέα

Συγκέντρωσις διαμαρτυρίας διὰ τὰς ἠλεκτρονικάς ταυτότητας

KartaPoliti.2012.08
        Τὴν Κυριακὴν 8/21 Ὀκτωβρίου ἀπόγευμα ἐγένετο συγκέντρωσις διαμαρτυρίας διὰ τὸ σχέδιον ἐπιβολῆς ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων εἰς τοὺς Ἕλληνας πολίτας καὶ τὴν δέσμευσιν καταὐτόν τόν τρόπον τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθερίας μας. Εἱς τὴν συγκέντρωσιν ἡ ὁποία ἔλεβε χώραν εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, παρέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικος ἐπικεφαλής κλιμακίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐπίσκεψις Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου εἰς Ἀμερικήν

52771 agias markellas
         Τὴν Παρασκευὴν 15/28 Σεπτεμβρίου τ.ἔ. ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀττικῆς κ. Χρυσόστομον καὶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον, ἀνεχώρησε διὰ Νέαν Ὑόρκην. Εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὴν ἄφιξιν των ἐκεῖ, τὸ ἀπόγευμα τὴς αὐτῆς ἡμέρας, οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς μετέβησαν εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναόν Ἁγίας Μαρκέλλης Ἀστορίας, ὅπου συνηγμένος ἅπας ὁ Ἱερὸς Κλῆρος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ καὶ οἱ ἐπὶ τούτου συνηγμένοι πιστοί, ἔχοντες ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀμερικῆς κ. Παῦλον καὶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλον, ὑπεδέχθησαν τούτους ἐνθέρμως.

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου π. Νικολάου Λάμπρου

xeirotonia1

 

        Τὸ Σάββατον 23-9/6-10-2012, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος προέβη εἰς τὴν εἰς τὸν πρῶτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης χειροτονίαν τοῦ π. Νικολάου Λάμπρου.

Νέα Συνοδική Περίοδος

 

Agiasmoss-1

         Τὴν 5/18 Σεπτεμβρίου 2012 ἡμέραν Τρίτην, ἐγένετο ἡ ἔναρξις τῆς νέας Συνοδικῆς περιόδου διὰ τῆς πανηγυρικῆς συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Κατ' αὐτὴν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἐτέλεσε τὴν Ἱερὰν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ προσεφώνησε καταλλήλως τούς προσελθόντας Ἀρχιερεῖς εὐχηθεὶς διὰ μία εὐλογημένην νέαν Συνοδικὴν περίοδον μὲ παραγωγικήν συνεργασίαν, ὅπως μέχρι τώρα. Εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας παρέστη καὶ ἐξ Ἀμερικῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πόρτλαντ καθὼς καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δημήτριος, ὅστις ἐνταχθεὶς εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τῆς νεοπαγοῦς Ἐπισκοπῆς Βοστώνης.

Πανηγύρεις Ιερών παρεκκλησίων

Την 20ην Ιουλίου 2012 ημέρα μνήμης της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Προφήτου Ηλίου και την 26ην του αυτού μηνός, ημέρα καθ' ην τελείται η μνήμη της Οσιοπαρθενομάρτυρος Αγ. Παρασκευής, επανηγύρισαν τα εξοχικά και κατανυκτικά παρεκκλήσια εις την περιοχή των Θηβών. Στις εόρτιες ιερές ακολουθίες προεξήρχε ο οικείος Ποιμενάρχης Σεβ. Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος συμπαραστατούμενος υπό του Σεβ. Πόρτλαντ κ. Μωυσέως περιστοιχούμενοι υπό του ιερού κλήρου της Μητροπόλεως.

Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις Ἀποστόλου Παύλου

pavlos1
         Τὸ Ἑσπέρας τῆς 29ης Ἰουνίου /12ης Ἰουλίου 2012, εἰς τὸν κατανυκτικὸν -ἐν εἴδει κατακόμβης- Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου, κάτωθεν τῆς Ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἔλαβε χώραν ἡ Συνοδικὴ ἑόρτιος ἐκδήλωσις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν καὶ Φωτιστοῦ τῶν Ἀθηναίων Παύλου. Εἰς τὸν Ἑσπερινὸν ἐχοροστάτησεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, περιστοιχιζόμενος ἀπό τὰ Συνοδικά μέλη.

Δύο ἔτη δίχως τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον

ArchbishopC
        Δύο ἔτη συνεπληρώθησαν ἀπὸ τὴν ὁσιακὴν κοίμησιν τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄. Τὸ Σάββατον 2/15 Σεπτεμβρίου ἐτελέσθη πανδήμως ἡ ἀκολουθία τοῦ μνημοσύνου προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν Παναχράντου Μεγάρων. Λειτουργία καὶ ἐπιμνημόσυνος δέησις ἐτελέσθη, εἰς στενώτερον κύκλον, ὑπὸ τοῦ Σεβσμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ τὴν Τετάρτην 6/19 Σεπτεμβρίου τ. ἔ. ἡμέραν τῆς συμπληρώσεως ἀκριβῶς τῶν δύο ἐτῶν.

Συνάντησις μετὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας

arvanitopoulos
        Τὴν πρωΐαν τῆς Τρίτης 22-8/4-9-2012, ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀποτελουμένη ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον καὶ τὸν Ἀρχιγραμματέα αὐτῆς Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον, μετέβη εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ καὶ ἐγένετο δεκτὴ ὑπὸ τοῦ Ἐξοχωτάτου Ὑπουργοῦ κ. Κωνσταντίνου Ἀρβανιτόπουλου.

Πανήγυρις Ἱ.Μ. Ἁγ. Νικοδήμου

nikodim
          Τὴν Παρασκευὴν 14/27 Ἰουλίου 2012, εἰς τὴν πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Γορτυνίας, προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος. Συνελειτούργησαν καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος καὶ Μαραθῶνος κ. Φώτιος.

Πανήγυρις Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Δάφνης

apostol
            Κατὰ τὸν ἑσπερινόν τῆς πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον καὶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον. Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τὴν λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος .