Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. Πειραιῶς & Σαλαμῖνος

Gerontios

Τὴν Κυριακὴν 16/29 Ἰουνίου 2014, ἑορτὴν τῶν Πατέρων τῆς Σκήτεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

Εἰκονολογικὸν Ὁδοιπορικὸν εἰς Ρουμανίαν

Rouman1

Ἀπό τὴν Πέμπτην 13/26--6-2014 ἕως τὴν Τρίτην 18-6/1-7-2014 ὁ Μακαριώτατος Άρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος ἐπικεφαλὴς  Ἀρχιερέων, Κληρικῶν, ἀλλὰ καὶ ὁμάδος εὐσεβῶν προσκυνητῶν μετέβησαν εἰς Ρουμανίαν.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Μεγάλου καὶ Τρισάγιο στὸν τάφο κεκοιμημένου Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας

Barnaba

Τὴν Τετάρτη, 19 Ἰουνίου/2 Ιουλίου 2014, τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βαρνάβα Ἀττικῆς, ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Μεγάλου.

Ἡ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας

Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια
στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία
+ Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014

Χειροτονία π. Ἰερεμίου Burrows

Jeremy

Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πάντων 3η / 16η Ἰουνίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τὸν Εὐλαβέτατον κ. Ἰερεμίαν Burrows.

Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος

AgTrias

Λαμπρῶς ἑωρτάσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τοὺς πανηγυρίζοντας Ἱεροῦς Ναοὺς καὶ Μονὰς τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ἐπίσκεψις εἰς τὰς Ἀγροτικὰς Φυλακὰς Κασσαβετείας

Τὴν 8/21-6-2014 ὁ Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς, Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπὴς Κοινωνικοῦ Ἔργου, μετέβη ἐπικεφαλὴς ὁμάδος εὐσεβῶν πιστῶν εἰς τὰς εἰς τὰς Ἀγροτικὰς Φυλακὰς Κασσαβετείας Μαγνησίας δι' ἐπίσκεψιν.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Στοκχόλμης Σουηδίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ  Φυλῆς, ὑπὸ τὴν ίδιότητά του ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς ἀρτισυστάτου Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης ἐπεσκέφθη τὴν Σουηδίαν.

Πρωθιεραρχικὸν Συλλείτουργον


Ἕλληνες καὶ Ρουμᾶνοι Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι διετράνωσαν τὴν Ἑνότητά τους

Syll1

ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 2/15.6.2014, ἐπιτελέσθηκε, ὅπως εἶχε προαγγελθῆ, ἱερὸ Πρωθιεραρχικὸ Συλλείτουργο Ἑλλήνων καὶ Ρουμάνων. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, συνελειτούργησε μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Μητροπολίτη Ρουμανίας κ. Βλάσιο, τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας αὐτῆς.

Χειροτονία π. Γεωργίου Κούρου

Kouros1

Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 19η Μαΐου / 1η Ἰουνίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς προέβη εἰς τὴν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Εὐλαβεστάτου κ. Γεωργίου Κούρου. Ἡ χειροτονία ἔλαβε χώραν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἰωσῆφ ἀπὸ Ἀριμαθαίας τοῦ Whitevale (Pickering) είς τὸ Ὀντάριον τοῦ Καναδᾶ.