Νέα

Χειροτονία π. Ματθαίου

Matthew

 

        Εἱς τὸν κατάμεστον Ἱερὸν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας τὴν Παρασκευὴν 25 Μαΐου / 7 Ἰουνίου 2013, ἑορτὴ τῆς Γʹ εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἑγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος πρεβίβασεν εἰς τὸν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης τὸν εὐλαβέστατον Ἱεροδιάκονον π. Ματθαῖον Μαβίδην. Ὁ π. Ματθαῖος εἶναι ἔγγαμος καὶ πρόκειται νὰ ὑπηρετήσῃ εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς.

Ἡ Εʹ Πανελλήνιος Ἱερατικὴ Σύναξις

0syn


      Τὴν Πέμπτην 17/30-5-2013, ἔλαβε χώρα ἡ Εʹ Πανελλήνιος Ἱερατικὴ Σύναξις τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως ἐγένεντο εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου. Τὴν πρωΐαν ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας, μετά τὸ πέρας τῆς ὁποίας  παρετέθη πρόγευμα εἰς τῆν αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ διὰ τοὺς παρισταμένους Κληρικούς.

Ἑορτὴ Λήξεως Κατηχητικῶν Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς

katichPeir

 

      Τὸ Σάββατον 5/18 Μαΐου 2013, εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Πειραϊκοῦ Συνδέσμου ἐγένετο ἡ τελετή λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος μὲ τὴν συμμετοχήν ὑπέρ τῶν 100 παιδιῶν. Τὰ παιδιὰ ἔψαλαν, τραγούδισαν, ἀπήγγειλαν ποιήματα καί ἐπαρουσίασαν διδακτικά μικρά δραματουργήματα.

Πανήγυρις Καθεδρικοῦ

cathedral1

        Τὴν Τετάρτην 2/15-5-2013, ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου ἐγένετο ἡ δευτέρα πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἱερὰ Λιτανεία

Litan

         Τὸ Σάββατον τῆς Διακαινισήμου, κατὰ τὴν καθιερωθεῖσαν - πλέον - τᾶξιν, γίνεται ἡ λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου εἰς τὴνἹερὰν Μονὴν Ἁγίας Μαρίνης Κερατέας Ἀττικῆς. Ἀκολουθεῖται τὸ τυπικόν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ μετὰ τὴν Ἀναστάσιμον θείαν λειτουργίαν, τελεῖται ἁγιασμός καὶ ἐν συνεχείᾳ λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος πέριξ τῆς Μονῆς μετὰ δεήσεων καὶ εὐχῶν ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς, κ.λπ..

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου

Abp


        Προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἐλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινισήμου 25-4/8-5-2013, ἐγένετο ὁ λαμπρός ἑορτασμός τῆς πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου Κορωπίου Ἀττικῆς, ἱδρυθείσης ὑπὸ τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου κυροῦ Στεφάνου.

Ἐκδηλώσεις Μνήμης Γενοκτονίας Ποντίων

imab

 

        Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας εἰς τὴν περιοχήν τῆς ὁποίας κατοικοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες Πόντιοι, μετεῖχε ἐνεργῶς εἰς τὰς ἐτησίους ἐκδηλώσεις μνήμης ἐπὶ τῇ θλιβερᾶ ἐπετείῳ τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. κ. Ἀκακίου

akak

        Τὴν 1/14-5-2013, ἡμέραν Τρίτην μνήμη τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Ἀκακίου, Ἰγνατίου καί Εὐθυμίου, ἐώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος καί πολιός Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκάκιος.

Ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς


Abp1

 

         Κατὰ τὴν Παρασκευὴν τῆς Διακαινισήμου εἰς τὴν πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Πατρῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος ἐτέλεσε μεγαλοπρεπῶς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς.

Κυριακή τῶν Βαΐων

vaiwn 

       Ὅπως ἔχει πλεόν καθιερωθεῖ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἑορτάζεται μετ’ ἰδιαιτέρας λαμπρότητος εἰς τὴν πόλιν τῶν Ἀχαρνῶν, ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας. Πλῆρες δημοσιογραφικόν ἀφιέρωμα μετὰ φωτογραφιῶν ὑπάρχει...

...εἰς τὸν ἰστότοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.