Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίου Γλυκερίου στὴν Ρουμανία

Τὴν Πέμπτη, 15/28-6-2018, ἑωρτάσθηκε πανηγυρικὰ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ (+15-6-1985) στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα τῆς Μολδαβίας στὴν Ρουμανία.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου

Τὴν Κυριακὴ Γ’ Ματθαίου, κατὰ τὴν ὁποίαν ἑορτάζουν καὶ οἱ Ἅγιοι Ἁγιαννανῖτες Πατέρες, μὲ προεξάρχοντα τὸν Ὅσιο Γερόντιο τὸν ἐν Βουλευτηρίοις, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

Ὀνομαστήρια πολιοῦ Μητροπολίτου Εὐρίπου καί Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου

Τήν Πέμπτη, 1/14-01-2018, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ πολιός Ἱεράρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εὐρίπου καί Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος, στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Ὀνουφρίου Νταρδέζης Κερατέας, τῆς ὁποίας καί εἶναι Κτήτωρ.

Πανηγύρεις Ἁγίας Τριάδος

Πανηγύρισαν Ναοὶ καὶ Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος.


Τὸ Σάββατο ἀπόγευμα, 13/26-5-2018, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς τῆς Πεντηκοστῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν περιοχὴ Γκορυτσᾶ στὸν Ἀσπρόπυργο Ἀττικῆς. Προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ἔλαβαν μέρος ἀρκετοὶ Κληρικοί, καὶ πλῆθος πιστῶν. Στὴν ἐπακολουθήσασα Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος σχηματίσθηκε ἑορταστικὴ πομπὴ καὶ παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν.

Χειροτονίες Κληρικῶν

Τήν Πέμπτη 11/24-05-2018, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Κοσμοσώτειρας Κρυονερίου ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χειροτόνησε στο βαθμό τοῦ Πρεσβυτέρου τὸν μέχρι τότε Ἱεροδιάκονο π. Είρηναῖο καὶ στὸν βαθμὸ τοῦ Διακόνου τόν Ὀσιώτατο Μοναχό π. Ἀγάπιο ἀμφοτέρους ἀδελφούς τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς.

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἀγγλία

Τὴν Πέμπτη, 27-4/10-5-2018, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπίσκοπης Ρίτσμοντ Ἀγγλίας, λειτούργησε στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἐδουάρδου στὸ Μπρούκουντ στὴν Ἀγγλία, καὶ τέλεσε τὴν Κουρὰ στὸ Μεγάλο καὶ Ἀγγελικὸ Σχῆμα τῶν τριῶν Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς Ἱεροδιακόνου Σάββα, Ὑποδιακόνου Νήφωνος καὶ Μοναχοῦ Θωμᾶ. Ἀνάδοχος παρέστη ὁ Προεστὼς τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιος.

Ἐπίσκεψις Θεοφ. Μεθώνης Ἀμβροσίου στὴν Γαλλία

Τὸ Σάββατο, 27-5/9-6-2018, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς) στὸ Παρίσι καὶ ἐν συνεχείᾳ μετέβη στὴν πόλη Λεμὰνς γιὰ τὴν πρώτη ἀρχιερατικὴ ἐπίσκεψη στὸ Ἡσυχαστήριο τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας, τὸ ὁποῖο πρόσφατα, γιὰ λόγους Πίστεως, διέκοψε τὴν κοινωνία μὲ τὴν ἀρχὴ ποὺ ὑπαγόταν ἐκ τῶν λεγομένων ἐπισήμων ἐκκλησιῶν καὶ προσεχώρησε στὴν Ἐκκλησία μας.

Θυρανοίξια Ναοῦ στὴν Γαλλία

Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 7/20-5-2018, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θυρανοιξίων στὸν νεόδμητο μικρὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Γκρενὸμπλ στὴν Γαλλία.

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου

Τὸν πρῶτο βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης ἔλαβε σήμερα Τρίτη 9/22 Μαΐου ὁ π. Εἰρηναῖος, ἀδελφὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Κοσμοσώτειρος Κρυονερίου Ἀττικῆς. Τὴν χειροτονία ἐτέλεσε ὁ ἐπιχώριος Ἀρχιερεύς καὶ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

Ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Εὐάγγελος Τούτουζας

Τὸ Σάββατο, 29-4/12-5-2018, σὲ ἡλικία 90 ἐτῶν, ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Εὐάγγελος Τούτουζας, Ἱεροψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Πάντων Θηβῶν καὶ ἐπιφανὲς στέλεχος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. στὴν Θήβα.