Ἡ ἔναρξις τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου


Τὴν 11/24 Σεπτεμβρίου ἔλαβε χώραν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους 2014.

 


Βλ. περισσότερα εἰς τούς συνδέσμους:
ΙΜΠΣ &   ΙΜΑΒ