Ἐκδημία Ἱερέως

Πρωτοπρεσβύτερος π. Σωτήριος Χαραλάμπους

p.Sotirios

Σὲ ἡλικία 92 ἐτῶν τὴν Τετάρτη, 24-5/6-6-2018, στὴν Μελβούρνη Αὐστραλίας ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Σωτήριος Χαραλάμπους. Ὁ ἐκλιπὼν εἶχε γεννηθεῖ τὴν 1-4-1926 στὴν Πύλα Λάρνακος Κύπρου καὶ μαζὶ μὲ τὸν δίδυμο ἀδελφό του Χρῆστο, ἦταν τὰ μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ ὀκτὼ τέκνα τοῦ ζεύγους Χαραλάμπους καὶ Εὐθυμίας Λίνου, τὰ ὁποῖα μετὰ τὴν ἐκ πατρὸς ὀρφάνια τους ἀνέλαβαν νωρὶς τὴν φροντίδα ὅλης τῆς οἰκογένειας.

Σωτήριος νυμφεύθηκε τὴν Ἐλισάβετ Στυλιανοῦ τὸ 1945 στὴν Λάρνακα καὶ τὸ 1951 ἀποφάσισε νὰ μεταναστεύσει στὴν Αὐστραλία. Ἀρχικῶς πῆγε μόνος του μὲ σκοπὸ ἀργότερα νὰ ἀκολουθήσει και ἡ ὑπόλοιπη οἰκογένειά του.Τὸ ταξίδι μὲ τὸ πλοῖο «Κορσική», ἦταν περιπετειῶδες, διότι κατὰ τὸν πλοῦ του πρὸς τὴν Αὐστραλία παρουσίασε ρῆγμα, ὁπότε κλήθηκαν ὅλοι οἱ δυνάμενοι νὰ βοηθήσουν ἀπὸ τοὺς ἐπιβάτες, γιὰ νὰ τὸ ἐπισκευάσουν προχείρως. Μεταξὺ τῶν τεχνιτῶν ἦταν καὶ ὁ νεαρὸς ξυλουργὸς Σωτήριος Χαραλάμπους, ὁ ὁποῖος ἀνταμοίφθηκε γιὰ τὴν ἐργασία του αὐτὴ μὲ 200 λίρες, ποσὸν μὲ τὸ ὁποῖο ἀγόρασε οἰκόπεδο φθάνοντας στὴν Μελβούρνη. Σὲ αὐτὸ τοποθέτησε ἕνα τροχόσπιτο, τὸ ὁποῖο ἀγόρασε σύντομα μὲ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν ἐργασία του. Ἔτσι, τὸ 1952 ἦταν σὲ θέση να φέρει στὴν Μελβούρνη καὶ τὴν ὑπόλοιπη οἰκογένειά του, τὴν γυναῖκα καὶ τὰ δύο του μέχρι τότε παιδιά.

Ἐργάσθηκε στὴν τηλεφωνικὴ ἑταιρία τῆς Μελβούρνης (στὰ συνεργεῖα τηλεφωνικοῦ δικτύου) καὶ παράλληλα ἀσκοῦσε τὴν τέχνη τοῦ ξυλουργοῦ. Τὸ 1963 ξεκίνησε τὴν δική του ἐπιχείρηση, ἡ ὁποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα ἀπὸ τὰ παιδιά του. Συνολικῶς ἀπέκτησε πέντε τέκνα.

Τὸ ἔτος 1975 χειροτονήθηκε Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν ἀνεξαρτήτων Κοινοτήτων Αὐστραλίας Σπυρίδωνα Ἑρμογένους. Ὑπηρέτησε σὲ διάφορες Ἐνορίες πάντοτε ἀφιλοκερδῶς, καθὼς ἦταν οἰκονομικῶς ἀνεξάρτητος. Τὸ 2003 ἐπεφύλασσε γιὰ ἐκεῖνον μία μεγάλη δοκιμασία ιότι ἀπεβίωσε ἡ Πρεσβυτέρα του.

Τὴν Κυριακή, 16/29 ᾿Οκτωβρίου 2006, μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα ἔγιναν ἐπισήμως δεκτοὶ στὴν Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος διὰ τῆς πρεπούσης τάξεως. Ἔκτοτε ὁ π. Σωτήριος ἀνέλαβε Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Μελβούρνης διακονῶντας μὲ ζῆλο καὶ αὐταπάρνηση τὴν Ἐνορία αὐτή, βοηθῶντας την πνευματικῶς ἀλλὰ καὶ συνεισφέροντας ὑλικῶς στὶς ἀνάγκες της. Τὸ ἔτος 2013 ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου ἐκ μέρους τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου (τότε) Μαραθῶνος κ. Φωτίου, τῇ ἐντολῇ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.

Τὸ 2016 καταβεβλημένος ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἡλικίας καὶ τῶν ἀσθενειῶν ἔπαυσε πλέον νὰ ἱερουργεῖ. Ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του ἐπιδεινώθηκε κατὰ τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες καὶ νοσολευόταν στὸ νοσοκομεῖο, ὅπου ὁ ἐξ Ἑλλάδος ἀποσταλεὶς Πανοσ. Ἱερομ. π. Θεόφιλος Δελλαπόρτας τὸν ἐπισκεπτόταν καὶ τὸν κοινωνοῦσε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἀπεβίωσε ἐν εἰρήνῃ τὴν Τετάρτη, 24-5/6-6-2018, καὶ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του ἐψάλη στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στὸ Bentleigh Μελβούρνης.

F.Sotirios

Ἡ μνήμη του ἂς εἶναι αἰωνία!