Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ὡς γνωστόν, προέβη πρὸ τριῶν ἐτῶν στὴν ἐπίσημη Διακήρυξη τῆς Ἁγιότητος τοῦ Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης (+1944), Κληρικοῦ αὐτῆς, μαρτυρήσαντος στὸν Παναρίτη Κορινθίας ἀπὸ τοὺς ἀθέους συμμορίτας. Ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς τῆς μνήμης του ἔλαβε χώρα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν Δάφνη στὶς 22-7-2015.

Στὸν ἴδιο Ναό, ἑωρτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ φέτος, τὴν Παρασκευή, 22-7/4-8-2017, τεθείσης σὲ προσκύνηση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος αὐτοῦ καὶ τμήματος τοῦ εὐώδους ἱεροῦ Λειψάνου του σὲ εἰδικὰ πρὸς τοῦτο κατασκευασθεῖσα Λειψανοθήκη.

ag.iosif 1 2017

ag.iosif 2 2017
Στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Στυλιανὸς Τομαῆς, οἱ Ἱερεῖς π. Κων/νος Τερζάκης καὶ π. Σωτήριος Γιούλης καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριήλ, ἡ δὲ εὐλογία τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ ἦταν διάχυτη.


Σεβ. κ. Κυπριανὸς ἐκφώνησε σύντομη Ὁμιλία μὲ εὐχαριστία στὸν Θεό, ποὺ ἐνδυνάμωσε τὸν Ἅγιό Του νὰ μαρτυρήση ὑπὲρ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Πατροπαραδότου Πίστεως.

ag.iosif 3 2017

ag.iosig 4 2017
Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε –τῇ ἀδείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου κ. Καλλινίκου- ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, στὴν δὲ ἑόρτια Θ. Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ἀρκετοὺς Ἱερεῖς καὶ δύο Ἱεροδιακόνους.

ag.iosif 2017 5

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀναφερθεὶς στὸν Βίο, τὴν Ὁμολογία καὶ τὴν Θυσία τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος.

Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος ἐξέφρασε ἑόρτιες εὐχές.

κολούθως, παρετέθη τράπεζα ἀπὸ τὴν φιλόξενη Ἐνορία, μὲ τὴν ἄοκνη δραστηριότητα τοῦ Ἐφημερίου π. Στυλιανοῦ καὶ τῶν ἐνοριτῶν.