Ὁ Ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα μὲ Συνοδικὴ ἀπόφαση, ἑωρτάσθηκε καὶ πάλι στὴν Θεσσαλονίκη τὴν Β’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 27.2/12.3.2017, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ὁ Θαυματουργός.

Τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τελέσθηκε ὁ ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ἐκφωνήσαντος καὶ Ὁμιλία, μὲ συγχοροστασία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, τοῦ ἱεροῦ Συλλειτούργου στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ προέστη ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, μὲ συμμετοχὴ τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. Ἔλαβαν μέρος οἱ Αἰδ. π. Παναγιώτης Παυλίδης καὶ π. Κωνσταντῖνος Νιζιούδης, οἱ δὲ γηραιοὶ Αἰδ. π. Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης καὶ π. Ἰωάννης Γιαγκόζογλου δὲν ἠδυνήθησαν νὰ λάβουν μέρος λόγῳ ἀσθενείας.

ag.grigoriou palama 2017 1

ψαλαν ἑόρτια οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ καὶ παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν. μιλία μὲ ἰσχυρὰ μηνύματα Ὀρθοδοξίας καὶ Ὀρθοπραξίας ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.

ag.grigoriou palama 2017 2

ag.grigoriou palama 2017 3

ag.grigoriou palama 2017 4

ag.grigoriou palama 2017 5

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας παρετέθη τράπεζα στὸ ἰσόγειο τοῦ Ναοῦ, στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα.

***

Τὸ ἀπόγευμα, στὶς 5 μ.μ., πραγματοποιήθηκε ἑόρτια Συνοδικὴ Ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου «Μακεδονία» τῆς Θεσσαλονίκης.

ag.grigoriou palama 2017 6

νώπιον μεγάλου ἀκροατηρίου, τὸ ὁποῖο περιλάμβανε τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Δημητριάδος κ. Φώτιο, τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ἀρκετοὺς Κληρικοὺς τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως καὶ εὐρύτερα καὶ μεγάλο πλῆθος κόσμου, παρουσιάσθηκε σημαντικὸ πρόγραμμα.

Παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως Πρωτ. π. Λάζαρος Κωνσταντινίδης ἔκανε κατατοπιστικὴ εἰσαγωγή.

Δεκαπενταμελὴς Χορωδία τοπικῶν Ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὴν διεύθυνση καὶ διδασκαλία τοῦ Χοράρχου κ. Νικολάου Πολύχρου, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου ΙΒ’ Ἀποστόλων Κυμήνων Θεσσαλονίκης, ἀπέδωσε τὸ Α’ Μέρος τοῦ μουσικοῦ προγράμματος, μὲ ἐπίκαιρη ψαλμωδία μελῶν τῆς περιόδου.

ag.grigoriou palama 2017 7

Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων & Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε τὴν ἐνδιαφέρουσα Ὁμιλία τῆς Ἐκδηλώσεως μὲ θέμα: «Ἡ μίμησις τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ», ἡ ὁποία δημοσιεύεται. (Βλ. ΕΔΩ)

ag.grigoriou palama 2017 8

ν συνεχείᾳ, ὁ Ψαλτικὸς Χορὸς ἀπέδωσε τὸ Β’ Μέρος τοῦ μουσικοῦ προγράμματος μὲ ἐπιτυχία.

Τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, ἀπουσιάζοντα παρὰ τὴν θέλησή του, ἐκροσώπησε ὡς πρὸς τὴν ἔκφραση τῶν εὐχῶν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἔθεσε τὴν κατακλεῖδα μὲ σημαντικὲς καὶ ἐπίκαιρες σκέψεις. (Βλ. ΕΔΩ

ag.grigoriou palama 2017 9

Τέλος, μετὰ καὶ τὴν ἀπόδοση ἀπὸ τὴν Χορωδία τοῦ «Τίς Θεὸς μέγας...», ὁ Παρουσιαστὴς π. Λάζαρος Κωνσταντινίδης εὐχαρίστησε δεόντως τοὺς ὀργανωτάς, τοὺς κοπιάσαντας καὶ τοὺς προσελθόντας στὴν Ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε διὰ τῆς ἀναμνηστικῆς φωτογραφίας τῶν Ἀρχιερέων καὶ Κληρικῶν στὴν ἐξέδρα τῆς αἰθούσης.

ag.grigoriou palama 2017 10

ag.grigoriou palama 2017 11

κτὸς αὐτῆς, διενεμήθησαν κεράσματα καὶ διετέθησαν τὰ κυκλοφορήσαντα τεύχη τοῦ ἱστορικοῦ Περιοδικοῦ «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος», τὸ ὁποῖο ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ